Sort på Hvidt: Variationer af et menneske

Da tv-journalisten Eva Jørgensen skulle bearbejde sorgen efter sin mands død, fik hun et råd af sin præst og sad efterfølgende mange timer i sin lænestol i hjemmet for at koncentrere sig om sine tunge følelser.

Da tv-journalisten Eva Jørgensen skulle bearbejde sorgen efter sin mands død, fik hun et råd af sin præst og sad efterfølgende mange timer i sin lænestol i hjemmet for at koncentrere sig om sine tunge følelser.

Så meget synes at stå fast. For både præsten og stolen går igen i de tre lange interviews, som Kristeligt Dagblad, Nordjyske Stiftstidende og Berlingske Tidende har lavet med Eva Jørgensen i forbindelse med hendes nye bog, "Sorrig Og Glæde", om den svære tid efter dødsfaldet. Alligevel er der væsentlige forskelle i den måde, hvorpå præstens rolle og opholdet i stolen er beskrevet på i de tre interviews.

I Kristeligt Dagblad understreges en religiøs dimension, idet præstens indsats direkte er fremhævet i underrubrikken – skønt den nøgterne læser må konstatere, at hans råd er ganske prosaisk og rent psykologisk. Ydermere indledes selve interviewet med et citat af fire linjer fra Jakob Knudsens salme Se, Nu Stiger Solen Af Havets Skød, ligesom det pointeres, at Jørgensen i lænestolen lyttede "til en række variationer over Kingos salme Sorrig og glæde de vandre til hobe."

I Nordjyske Stiftstidende og Berlingske Tidende forskubber situationen sig. Førstnævnte indleder også interviewet med et citat, men denne gang et par helt irreligiøse linjer af Adam Oehlenschläger. Og selvom Kingos salme nævnes i forbindelse med meditationen i stolen, er det nu snarere musik og toner, der spiller en forløsende rolle: "Prag Filharmonikerne. Skønhed, lidenskab, smerte. (…)Tonerne fra musikken kalder de følelser frem, som hun har begravet i dybet."

Og Berlingske Tidende? Præstens råd optræder ganske vist, men både salmer og musik er nu fuldstændigt ude af billedet: "Det bliver til måneder alene i stolen. Hun mærker en sorg og tristhed skylle ind over sig, som er stærkere og mere voldsom, end hun nogensinde har mærket før."

Hvad skete der egentlig, da Eva Jørgensen satte sig i sin stol for at sørge? Mange uoverskuelige ting. Et menneske har altid en uset dimension, og sandheden om det forbliver labil.

I denne klumme leder Anders Rou Jensen efter grus og perler i det journalistiske sprog. Han fokuserer på de stiltræk og udtryksmåder, der skiller den stærke tekst fra den slappe. Anders Rou Jensen er journalist, forfatter og medindehaver af kursus- og foredragsvirk-somheden Befri Din Skrivning.

0 Kommentarer