Sort på Hvidt: Spørgsmål

"Journalistiske spørgsmål skal bore og afdække. Men en journalist skal også etablere et møde præget af indsigt og respekt og på den måde få sit interviewoffer til at tage situationen alvorligt."

"Journalistiske spørgsmål skal bore og afdække. Men en journalist skal også etablere et møde præget af indsigt og respekt og på den måde få sit interviewoffer til at tage situationen alvorligt."

Der var dette interview i Ekstra Bladet med kulturminister Carina Christensen, som tog udgangspunkt i en eller anden gængs opfattelse af ministeren og hendes situation – hun må snart gå af, fordi hun er blevet kritiseret så voldsomt for sin usynlighed og uduelighed.

Det var lagt an som et hårdt og kontant interview. Frækt og flabet i en stil, som måske kan karakteriseres som udtryk for Ekstra Bladets klassiske selvopfattelse (som måske/måske ikke er i overensstemmelse med kendsgerningerne). En kendsgerning er det under alle omstændigheder, at Carina Christensen i visse af sine svar virkede vag, distræt og opgivende. Det var, som om hun kapitulerede og slet ikke kunne stå for Ekstra Bladets krasse og markante most.

Intervieweren var til gengæld i sit es. Det gik jo som en leg. Interviewet skrev sig selv, og derfor får læseren bl.a. at vide, at ministeren på samme tid svarer "stålsat" på et spørgsmål og lufter et skævt smil. En umulig kunst. Derfor burde enhver læser på dette tidspunkt begynde at vende opmærksomheden fra ministeren til intervieweren.

Måske svarede Carina Christensen så underligt på spørgsmålene, fordi disse ikke var gode og gennemarbejdede nok?

Her er et par eksempler:
– Hvad laver du så – sådan en typisk arbejdsdag?
– Du skal da være lavet af hoppegummi, hvis du ikke bliver vred eller ked af det, når folk dømmer dig ude hele tiden?
– Når jeg har set dig ved større offentlige arrangementer, har jeg tit tænkt, at du simpelt hen ser ud, som om du ikke rigtig bryder dig om at være i centrum for opmærksomheden. Er du genert?

Det er pågående spørgsmål, javist. Men de er samtidigt skrigende ureflekterede og afstumpede. De savner en ballast. De mangler den saglige indsigt og personlige respekt, som netop er en nødvendig forudsætning for den helstøbte og seriøse journalistiske respektløshed. Måske er det derfor, Carina Christensen ikke rigtigt orker det. Hvorfor gøre sig umage med at svare, når journalisten ikke gider spørge?

I denne klumme leder Anders Rou Jensen efter grus og perler i det journalistiske sprog. Han fokuserer på de stiltræk og udtryksmåder, der skiller den stærke tekst fra den slappe. Anders Rou Jensen er journalist, forfatter og medindehaver af kursus- og foredragsvirk-somheden Befri Din Skrivning.

0 Kommentarer