Sort på Hvidt: Selvportræt

Der var et dobbeltinterview i Berlingske Tidende med de to topfolk i Parken Sport & Entertainment, hvoraf den ene er bestyrelsesformand Flemming Østergaard.

Der var et dobbeltinterview i Berlingske Tidende med de to topfolk i Parken Sport & Entertainment, hvoraf den ene er bestyrelsesformand Flemming Østergaard. Anledningen var, at selskabet forventer et opsigtsvækkende økonomisk tab i år. Det var altså et interview om økonomi og ledelse – om noget sagligt frem for noget personligt – og det var derfor naturligt, at de to skribenter benyttede sig af en stram spørgsmål-svar-form. Det gjaldt jo om at komme til sagen og holde sig til den.

Det viste sig at være besværligt. For på trods af den stive skabelon kom interviewet flere steder til at fungere som en afslørende skitse af en presset Flemming Østergaard. Pointen er, at mange håbefulde skribenter har været fascinerede af den magtfulde 'Don Ø' og i lange portrætter og interviews forsøgt at indkredse hans personlighed og udstråling, men sjældent så vellykket, som Østergaard selv gjorde det i Berlingske Tidende.

På et tidspunkt får Østergaard følgende spørgsmål: "Ville det ikke være lettere at overholde det armslængdeprincip, som investorerne ønsker, hvis du havde dit kontor et andet sted?". Hvilket får bestyrelsesformanden til at detonere: "Armslængde? Hvad er det for noget fis, du fyrer af?". Det interessante er både raseriet, sprogbrugen og den kendsgerning, at begrebet armslængdeprincip – først og fremmest kendt fra kulturstøttens verden – tilsyneladende er ukendt for Østergaard. Derfor fejer han det oprørt af bordet – ingen skal komme og bruge fine og fremmede ord her.

I det hele taget skal journalisterne helst ikke komme og stille upassende spørgsmål, som det fremgår af følgende Østergaard-svar: "Hvad rager det mig? Har du slet ikke hørt efter. Jeg ved godt, du er lidt tung i det, men aktionærerne har jo bedt mig om at blive!"

Vrede, nedrakning, forurettelse, desperation, mindreværdsfølelse. Simple spørgsmål og svar. Helt til sidste punktum. "Må vi til sidst høre, hvorfor I sagde ja til dette interview?", spørger journalisterne. Og Østergaard svarer: "Jeg har sagt, at vi bruger denne uge til at tale med pressen".

I denne klumme leder Anders Rou Jensen efter grus og perler i det journalistiske sprog. Han fokuserer på de stiltræk og udtryksmåder, der skiller den stærke tekst fra den slappe.Anders Rou Jensen er journalist, forfatter og medindehaver af kursus- og foredragsvirksomheden Befri Din Skrivning.

0 Kommentarer