Sort på Hvidt: Iltmangel

Den gode og attraktive tekst har både overskud i ordvalg og arbejder med at finde en fængende rytme mellem korte og lange sætninger.

Den gode og attraktive tekst har både overskud i ordvalg og arbejder med at finde en fængende rytme mellem korte og lange sætninger.

Et stort ordforråd er godt for selv den mindste skribent. Det skaber mulighed for variation, nuancering og overraskelse i teksten. Træk, der kan forhindre, at den kære læser slumrer hen eller skubber den kedelige ordmasse fra sig.

I Politiken stod der en tekst, som brillerede med et overlegent ordforråd. En gang imellem var den en ren fornøjelse at læse. For eksempel allerede i indledningslinjen, hvor det meget almindelige udsagnsord 'at synge' blev erstattet på frappant vis: "Bliv hos os, når mørket vælder af nattens sluser ud, kvad den soranske nationalromantiker B.S. Ingemann (…)."

At kvæde – et dejligt, sjældent, stofligt ord. Men andre steder blev det enorme ordforråd et problem, så teksten hævede og svulmede og bredte sig til alle sider. Ustoppelig. Det kom der afsnit som dette ud af: "Nihilismen er ej længere munter, hvilket vi nok må tilskrive begivenhederne på Manhattan 11. september 2001, da postmodernismens ubekymrede attituderelativisme blev tilføjet sit banesår af en sammenbidt fundamentalisme, som insisterede (og stadig insisterer) på sin egen store fortællings suverænitet som fortolkningsramme for, hvad der er godt og det modsatte."

49 hårde ord i én tung og knudret sætning, men stadig fra en kyndig og sprogekvilibristisk skribents hånd. Alene brugen af det kostelige 'ej' er et bevis på dette.

Men problemet med teksten, der har et lixtal på cirka 45, ligger først og fremmest i, at de mange, lange, både opfindsomme og begavede ord står i vejen for et rytmisk flow.

Teksten lider af iltmangel. Den kan ikke bevæge sig og slet ikke danse. Dens korteste sætning er på blot fire ord, og da de omsider kommer, er det en lise: "Serien er blevet en kolossal succes og har gjort vampyren, denne hedonistiske og afhængige socialkarakter, til kulturelt ikon blandt unge. Mørke er blevet mainstream. Og atter ser man en alvorstung billedliggørelse af figuren ' dem mod os' og en relativering af kategorierne ond og god."

Sådan. Mørke er blevet mainstream. Her åbnes ballet – og straks efter er vi tilbage i trædemøllen.

Anders Rou Jensen er journalist, forfatter og medindehaver af kursus- og foredragsvirksomheden Befri Din Skrivning.

0 Kommentarer