Sort på Hvidt: Citat eller sandhed

Spørgsmålet kan være lige så vigtigt som svaret, når der citeres fra et interview. Derfor kom Michael Rasmussen til en fremstå som en ekstremt hævntørstig person.

Spørgsmålet kan være lige så vigtigt som svaret, når der citeres fra et interview. Derfor kom Michael Rasmussen til en fremstå som en ekstremt hævntørstig person.

Fordi sagen om cykelrytteren Michael Rasmussen gennem lang tid har været så uigennemskuelig,
var det en god ide, at Weekendavisen bragte et usædvanligt grundigt, men langtfra pågående interview med hovedpersonen selv. Rasmussen fik ro og tid til at forklare sig, og han fremstod flere steder som en person, der måske mere end de fleste sportsstjerner evner at reflektere i lidt større sammenhænge.

Specielt ét citat fra interviewet er siden blevet gengivet med flammeskrift:
"Der er med garanti nogle personer, som hvis de døde, ville jeg leve lykkeligere. Hvis de led rigtig meget og så døde, så havde jeg det bedre. Det kan være en syg tanke at have og måske endnu mere sygt at sige højt, men det er sandheden. Der er nogle mennesker, som hvis der sker dem noget rigtig ondt, skal jeg med det samme sende et kort og ønske tillykke."

Det er en stærk udtalelse, og den blev da også i citaterne ledsaget af beskrivelser, der gik på, at Michael Rasmussen "skyder med meget skarpe skud". Men gjorde han nu det? Nej, egentlig ikke, hvis man også læser det spørgsmål, der udløste det citerede: "Hvordan har du undgået at blive meget forbitret over alt, hvad der er sket?"

Hertil svarer Rasmussen: "Det er heller ikke sikkert, jeg har undgået det." Hvorefter citatet følger. Cykelstjernen svarer altså på et spørgsmål om sit følelsesliv, og han svarer prisværdigt ærligt. Han svarer som sig selv og er ikke dækket ind af rådgivere eller medieeksperter. Men i samme åndedrag har han overskud til at erkende, at der er tale om "en syg tanke", som blot forekommer endnu mere syg, når den formuleres i al offentlighed. Alligevel viger han ikke, for – som han slår fast – "det er sandheden".

Det, der ikke er sandheden, er derimod de efterfølgende citater. De er korrekte ord for ord, men tegner et helt misvisende billede af Michael Rasmussen i almindelighed og hans følelsesmæssige bekendelser i særdeleshed. Han kiggede, på opfordring, indad i sit eget sind. I citaterne hæver han hævnens maskinpistol og plaffer løs mod andre mennesker.

I denne klumme leder Anders Rou Jensen efter grus og perler i det journalistiske sprog.
Han fokuserer på de stiltræk og udtryksmåder, der skiller den stærke tekst fra den slappe.
Anders Rou Jensen er journalist, forfatter og medindehaver af kursus- og foredragsvirk-somheden Befri Din Skrivning.

0 Kommentarer