Sort arbejde på DJH

 

 

Job tilbydes – står der på mange af de sedler, der slås op på DJHs opslagstavler. På årsbasis bliver det til et sted mellem 30 og 60 opslag, der kommer ind på skolen ad alle kanaler, som brev, fax eller per e-mail.

Den eneste stopklods i systemet er hos KaJ, Kredsen af Journaliststuderende. Her er holdningen klar: Lugten af bijobberi bryder de sig ikke om, og forbundets regler på bijobområdet skal følges 100 procent. Derfor arkiveres 'Job tilbydes'-sedlerne lodret – i skraldespanden – når de dukker op hos KaJ. Det skal dog siges, at KaJ principielt hellere så andre regler, der kunne give de studerende mulighed for at få lidt erfaring i studietiden.

En af sedlerne kom fra JKM Gruppen i Herlev, der laver aviser om elevpladser til uddannelsessteder – eksempelvis handelsskolerne. Her er tilbudet 400 kr. for en historie på ca. 1800 anslag om en virksomhed. Udgiften til befordring f.eks. fra Århus til Ålborg kommer oveni. René Bodin fra firmaet fortæller, at det "kører godt" i både København og på RUC – men at de mangler studerende i Århus. En studerende fra Århus fik efter nogen forhandling med René Bodin tilbudt 700 kr. 'sort' for at lave disse små virksomhedsportrætter.
De mange tilbud om arbejde, der kan betyde brud på forbundets bijobregler og kan få de studerende på kant med skattelovgivningen, får imidlertid ikke rektor på

Journalisthøjskolen, Kim Minke, til at ændre på rutinerne.

"Vi sætter alt muligt op på opslagstavlen f.eks. om fremleje af lejligheder og værelser, job, avis- og filmtilbud – og hjælp til ditten og datten. Selv om vi begyndte at kontrollere, om alt nu også var i orden, ville vi alligevel aldrig være sikre på de svar, vi fik – og til syvende og sidst må det jo også være op til hver enkelt at finde ud af, om det, man er i gang med, er i strid med gældende regler og love. Den selvsamme mekanisme, den studerende skal bruge, når hun skal forholde sig til tilbud på internettet, hvad der dumper ind gennem brevsprækken derhjemme, eller hvad vennerne kommer med af gode ideer. Derfor fortsætter alt som hidtil," siger han.

 

0 Kommentarer