Søndagsavisen taber voldgiftssag til tillidsrepræsentant

En arbejdsgiver kan protestere mod medarbejdernes valg af tillidsrepræsentant første gang denne vælges, men ikke ved genvalg, slår en opmandskendelse ifølge DJ fast

Arbejdsgiveren har mulighed for at modsætte sig medarbejdernes valg af tillidsrepræsentant første gang, men ikke ved genvalg. Det slår en opmandskendelse fast, efter at Søndagsavisen har kørt voldgiftssag ved arbejdsretten med Dansk Journalistforbund som modpart. Det fortæller forhandlingskonsulent i DJ, Marianne Molin.

Søndagsavisen ville ikke anerkende genvalget af deres tillidsrepræsentant, da de ikke længere mente, at vedkommende havde en ”tilfredsstillende performancevurdering”. Ledelsen protesterede imidlertid først over valget af tillidsrepræsentanten, da denne stod over for at skulle vælges af kollegerne for anden gang.

DJ indgik i 2010 overenskomst med Søndagsavisen, og i denne står netop, at ledelsen har adgang til at protestere mod valget af en tillidsrepræsentant, hvis denne ikke har en ”tilfredsstillende performancevurdering”.

Striden handlede derfor om, hvorvidt det er muligt for ledelsen at protestere, når en tillidsmand skal genvælges, og ikke kun første gang, han eller hun bliver valgt. Ifølge Marianne Molin vil dette »fratage tillidsrepræsentanten deres særlige beskyttelse og være et indgreb i DJ's og medarbejderforeningens interne valgregler«.

Endte med frivillig fratrædelse

Opmanden konkluderede, at hvis det i overenskomsten med Søndagsavisen havde været meningen, at ledelsen skulle godkende hvert genvalg af en tillidsrepræsentant, så skulle man have sørget for, at det fremgik eksplicit af overenskomstteksten. Derfor fik DJ medhold.

Opmanden tilføjede desuden, at der efter hendes vurdering ikke var dokumenterede årsager til, at tillidsrepræsentanten ikke kunne blive genvalgt.

Søndagsavisen gennemførte kort før sommerferien en større sparerunde. I den forbindelse har tillidsrepræsentanten valgt at søge en frivillig fratrædelse, som er blevet bevilget.

Journalisten har været i kontakt med afgående chefredaktør på Søndagsavisen Arne Ullum. Han ønsker ikke at udtale sig om sagen. Journalisten har også forsøgt at få en kommentar fra den nuværende ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør, Michael Garver Burgaard. Det har ikke kunnet lade sig gøre, da han er på ferie.

Tillidsrepræsentanten ønsker heller ikke at udtale sig, men henviser til Dansk Journalistforbund. Her har det ikke været muligt at få flere kommentarer, da formand Lars Werge eller næstformand Tine Johansen skal udtale sig, og de er begge på ferie.

0 Kommentarer