SOMMERHUSENE SKILLES FRA KREDS 1

Kreds 1 har den 29. november stiftet Journalisternes Ferieforening. Alle kredsens medlemmer er automatisk og gratis medlemmer af ferieforeningen.

Kreds 1 har den 29. november stiftet Journalisternes Ferieforening. Alle kredsens medlemmer er automatisk og gratis medlemmer af ferieforeningen.

På kredsens generalforsamling i foråret blev det vedtaget at adskille kredsens faglige arbejde fra arbejdet med sommerhusene. Kredsbestyrelsen følte, at arbejdet med sommerhusene tog for meget tid fra det faglige arbejde. Samtidig skulle det sikres, at økonomien omkring sommerhusene ikke blev blandet med kredsens økonomi.

Kredsen vil overdrage sine 15 sommerhuse til en Feriefond, som formelt dannes på en stiftende generalforsamling den 26. januar.

Samtidig forærer kredsen ved overdragelsen en halv million til Feriefonden til brug for istandsættelse af sommerhusene.

Ferieforeningen vælger fondsbestyrelsen. Og den 29. november blev Kreds 1s formand, Rene Simmel, valgt til formand for Journalisternes Ferieforening.

0 Kommentarer