»Som formand er jeg en færdig mand«

Sven Rørbæk Madsen trækker sig efter 14 år som formand for Kreds 3. "Generationsskiftet" i ledelsen betyder, at posten går til Helge Andreassen, der netop er blevet pensioneret

Generalforsamlingen i Kreds 3 blev Sven Rørbæk Madsens sidste som formand. Han meddelte under sin formandstale, at han ikke genopstiller til posten. Under formandstalen opfordrede han de 30 fremmødte medlemmer til at bruge flere kræfter på bl.a. at deltage i møder. 

»Mødet om etik trak stort set ingen medlemmer. 6-7 medlemmer var mødt op, da DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård talte om justering af de presseetiske regler. Det var virkelig de få, der fik indflydelse. Jeg kan kun opfordre til at møde op til sådanne arrangementer. Det kan helt sikkert give indflydelse på det, politikerne i sidste ende beslutter,« sagde Sven Rørbæk Madsen.

En anden fordel ved de faglige arrangementer er, at man kan netværke med hinanden, pointerede den afgående formand.

»Netværke, som det hedder nu om stunder. I gamle dage sad vi bare og fik nogle bajere sammen. Nu netværker vi!«

Sven Rørbæk Madsen sagde, at han barsler med et forslag til delegeretmødet om, at der ændres i forbundets vedtægter, så DJ får mulighed for at vælge at afholde Fagligt Forum – men vel at mærke også mulighed for at vælge at lade være med at holde Fagligt Forum.«

Det er en millionudgift, som vi forsøger at få skrevet ud af vedtægterne. Vi vil gerne ændre teksten til, at Fagligt Forum "KAN" holdes i lige år. Dermed får HB mulighed for at LADE VÆRE med at holde Fagligt Forum. Udgift skal stå mål med investering,« sagde Sven Rørbæk Madsen.

Der var ingen bemærkninger fra de fremmødte til formandens beretning.

»Den var totalt fyldestgørende,« konkluderede den afgående formand.

»Den var helt og aldeles tandløs,« lød en kommentar fra bordet, hvilket udløste latter.

Valget af ny formand var gnidningsløst. Den afgående formand, Sven Rørbæk Madsen, rejste sig og tog ordet:

»I har jo fattet nu, hvad det handler om? Vi skal have en ny formand. Vi vil gerne have et generationsskifte! Så meldte Helge sig. Han er lige blevet pensionist. Det er jo ikke altid, et generationsskifte skal være nedad! Så fra bestyrelsens side foreslår vi Helge,« sagde Sven Rørbæk Madsen.

Hertil sagde Helge Andreassen: "Skal vi ikke lige høre, om der er nogen, der er ældre?«

Det var der ikke.

Under eventuelt bad Anja Dybris fra Freelancegruppen om ordet. Hun er ikke med i kredsen, men var rejst til Bramdrupdam Kro for at sige et par ord om freelanceres mulighed for efteruddannelse.

»Vi har lige haft generalforsamling og har fået valgt 56 delegerede. Så vi kommer med næsten fuld styrke til delegeretmøde. Vi vil foreslå at genoprette den efteruddannelsespulje, der var vældig succesfuld, men som er blevet nedlagt. Flere og flere bliver kørt ud på sidespor, fyret, fordi de ikke har de kompetencer – layouter, webredaktør – der er virkelig mange ting, man skal kunne. 40 procent af DJ's medlemmer har ikke en overenskomst, hvor der står, at man er berettiget til efteruddannelse. Det er, selv om folk er fastansatte. Alle freelancerne, som er en stor del af DJ i dag, har ikke den mulighed. Folk, der arbejder med web og med kommunikation, har ikke mulighed for at få den efteruddannelse,« sagde Anja Dybris.

HB-medlem Lars Lindskov fortalte kort om planerne om fusion med Kommunikation og Sprog:

»Vi har i en periode i HB drøftet, hvordan vi fortsat kan udvikle DJ. Hvordan kan vi gøre os stærke i et mere og mere komplekst arbejdsmarked, der tynges af mere og mere lovgivning bl.a.? Vi er blevet fordoblet i medlemstal på 10 år. Og det er ikke ligefrem fastansættelser, der præger medlemmerne. De traditionelle arbejdsområder, aviserne, skærer ned. Laver andre ansættelsesformer end dem, vi kender. Hvordan bliver vi så stærkere? Der findes det forbund, der hedder KS, der bejler meget til det område, hvor vi også har den største vækst: Kommunikationsområdet.«

»For nogle år siden fusionerede vi a-kasserne. Og det har fungeret. Så har der løbende været nogle sonderinger: Kan vi gå videre? Pludselig gik det meget stærkt. Hvor der var en lydhørhed i begge hovedbestyrelser om at arbejde for en fusion. Det kan man ikke gøre uden at inddrage medlemmerne maksimalt. Nu skal vi have delegeretmøde. Så var der en anledning til at få katten ud af sækken og se, om vi kan få et mandat til at fortsætte.«

Herefter var der dyb tavshed rundt om bordet.

»Grundideen er, at vi får øget kompentence til medlemmerne. Det må frem for alt ikke blive dyrere,« sagde Lars Lindskov.

Steffen Lillemoes fra JydskeVestkysten tog ordet:

»Kan det ikke være, at vi som forbund er gode, fordi vi ikke er store? Jeg har ikke gjort op med mig selv, om jeg er for eller imod. Men at vokse for at vokse, det kan jeg ikke se nogen mening i. Er der ikke en risiko for, at vi udvander det DJ, vi har, mere, end det er i forvejen? Jeg kan ikke lide udtrykket "rigtige journalister", men det er det ord, vi bruger. Det ender med, at der ikke er meget journalist tilbage i vores forbund?«

»Jeg har fra starten lagt vægt på, at folk skal kunne se deres egen identitet i fremtidens organisation,« svarede Lars Lindskov. 

»Det er forudsætningen for, at folk bliver i organisationen. Folk bliver ikke i forbundet af solidaritet. Der har vi tidsånden imod os. Personligt går jeg ind for, at vi giver mandatet. Men jeg er ikke sikker på, at jeg i sidste ende stemmer ja. Det kommer til at afhænge af indholdet.«

Bestyrelse
Helge Andreassen, Aabenraa, formand
Henrik R. Povlsen, Sønderborg, næstformand
Karsten Himmelstrup kasserer
Maya Munksgaard, Haderslev
Lars Påske, Kolding 
Chathrine Reinert, Kolding 
Mie Sparre, Vejle
Connie B. Schmidt, Haderslev
Sven Rørbæk Madsen, Kolding

 

Suppleanter
Iben Hauschultz
Kim Kidholm
Claus Dahl-Sørensen

 

3 Kommentarer

Asbjørn Andersen
12. MARTS 2013
Hej med jer

Hej med jer

Tillykke med den nye bestyrelse, og ikke mindst den nye formand, som er knaldhamrende dygtig :)

Med Venlig Hilsen
Asbjørn Andersen, fhv. formand for KaJ - Kredsen af Journaliststuderende
Bodil Rohde
12. MARTS 2013
Kære Claus

Kære Claus

Vi regner da med at se dig som kredsformand igen, når engang du har alderen til det!

Tillykke med æresmedlemsskabet.

VH
Bodil Rohde
Claus Falkenby
12. MARTS 2013
Ja, for de gamle som faldt,
Ja, for de gamle som faldt, er der gamle overalt! Men tak til Sven for mange års godt parløb og held og lykke til Helge Andreassen som ny formand.
Claus Falkenby, tidligere Kreds Fyn-formand og nyudnævnt æresmedlem