»Som at tisse i bukserne«

Det vækker undren, at Det Berlingske Officin har valgt at nedlægge sin HR-udviklingsafdeling. Det er stik imod tendensen i moderne erhvervsliv, siger en ekspert, der har svært ved at se det forretningsmæssigt fornuftige i beslutningen.

Det vækker undren, at Det Berlingske Officin har valgt at nedlægge sin HR-udviklingsafdeling. Det er stik imod tendensen i moderne erhvervsliv, siger en ekspert, der har svært ved at se det forretningsmæssigt fornuftige i beslutningen.

I en tid, hvor moderne virksomheder opruster voldsomt på HR-fronten, har Det Berlingske Officin skilt sig af med HR-direktør Eileen Klitvad og valgt at lukke afdelingen.

Det vil i første omgang gå ud over udviklingen af koncernens ledere. Det Berlingske Officin har organiseret sig på en måde, hvor udviklingen af menige medarbejdere varetages af decentrale chefer, mens den centrale udviklingsafdeling står for lederudviklingen i hele koncernen, bl.a. for det særlige Master of Media Management-program.

Men den manglende lederudvikling bliver et problem – både for ledere og medarbejdere, mener Jens Holmgren, videncenterchef i Center for Ledelse.

»I første omgang mærker medarbejderne det ikke. Men når lederne ikke får den udvikling, der er brug for, tror jeg, det på længere sigt vil betyde, at medarbejderne ikke gider være der, fordi der ikke er ordentlig ledelse,« siger han.

Han har svært ved at se det fornuftige i beslutningen, selv ud fra et forretningsmæssigt synspunkt.

»Midlertidigt er det jo med til at reducere omkostningerne. Hvis det er en overlevelseskamp, kan det være en måde at prioritere på. Men det er virkelig som at tisse i bukserne, for efterfølgende får de store problemer, hvis ikke de får de rigtige medarbejdere, og lederne gider jo heller ikke komme der, hvis de ikke bliver udviklet. Det er virkelig kortsigtet,« siger Jens Holmgren.

Den tese er tillidsrepræsentant Steffen Lilmoës enig i.

»Det fortæller noget om vores ejere, at man ikke ønsker at udvikle human ressource. Men det vil falde tilbage på dem selv. Jeg tror ikke, det vil være så attraktivt at søge ansættelse i Det Berlinske Officin, når man sende sådan nogle signaler. Jeg tror ikke, Mecom har sat sig ind i, hvor meget det betyder i Skandinavien, at man behandler folk ordentligt, for det er man jo ikke vant til i den britiske del af verden,« siger han.

Men Jens Holmgren kan ikke se, at lukningen af HR-udviklingsafdelingen kan forklares med kulturforskelle i forretningstilgangen.

»Hvis det handlede om medarbejder-udvikling, så kunne der måske være noget om det. Men i England er man også meget bevidst om ledelses-udvikling. Hvis man har højt sygefravær, stor gennemstrømning eller gerne vil tiltrække nogle gode medarbejdere, så betyder ledelse en hel del. Den erkendelse bliver større og større,« siger Jens Holmgren.

Ifølge Det Berlingske Officin vil Eileen Klitvad blive erstattet af en mere traditionel personaledirektør med fokus på det juridiske og personaleadministrative område. De øvrige HR-medarbejdere vil ikke blive erstattet.

0 Kommentarer