Solidaritet eller forsikring

FORSIKRING. En trold er hoppet op af sin æske. De gode spørgsmål er nu, hvor stor en rolle den får.

FORSIKRING. En trold er hoppet op af sin æske. De gode spørgsmål er nu, hvor stor en rolle den får.

TV 2s journalister har søgt DJs hovedbestyrelse om lov til at melde sig ud af den obligatoriske gruppelivsordning, der forsikrer, hvis et medlem for eksempel får en kritisk sygdom. TV 2 har nemlig fået et bedre tilbud i selskabet AP Pension.

Meget tyder på, at det er den sag, som vil få flest mennesker til at afprøve talerstolen på delegeretmødet.

TV 2-journalisternes ønske rejser en klassisk diskussion om solidaritet. Er det rimeligt, at journalisterne, som er yngre end gennemsnittet, skaber deres egen gruppeordning og dermed gør ordningen dyrere for resten af medlemmerne – for eksempel de ældre og de ledige? Og kan det på den anden side være rigtigt, at journalisterne på TV 2 er tvunget til at betale 9.100 kroner om året, når de har fået et andet tilbud på 3.100 kroner?

Det er et spørgsmål, som de 400 delegerede skal forholde sig til.

Tillidsmand på TV 2 Lennart Sten er allerede beredt til at forsvare sine kollegers ønske om en billigere gruppelivsordning. Argumenter om manglende solidaritet bider ikke på ham.

»Ordningen er jo ikke solidarisk. For freelancere og flere andre medlemmer uden overenskomster er ordningen frivillig, og de fleste af dem vælger den fra. DJ er en fantastisk fagforening, fordi den er anti-pamper og har fokus på kerneydelserne som at indgå overenskomster og yde juridisk bistand og så videre. Men at blive tvunget med i en gruppeordning strider imod dette,« siger Lennart Sten.

Tillidsmand på Politiken og medlem af hovedbestyrelsen i DJ Lars Bo Larsen mener dog, at diskussionen også handler om solidaritet.

»Man kan sagtens lave en billigere gruppelivsforsikring for de unge og raske. Men det er vigtigt at bevare solidariteten og have en ordning, der dækker de arbejdsløse og sikrer de ældre. Når det er sagt, er det rigtigt, at gruppelivsordningen i DJ er for dyr,« siger han.

Næstformand i DJ Fred Jacobsen er allerede i gang med at indhente nye tilbud på en gruppeordning hos AP Pension og hos Danica Pension. /

Læs mere om delegeretmødet 2007:
Mellemledere og chefer i DJ
Pengene fosser ud af kassen
Gratis for de ledige
DJ klog
Præsentation af HB-kandidater

 

0 Kommentarer