Socialborgmester om DR-indslag: Løgn og manipulation

Københavns Kommunes socialborgmester langer i usædvanligt hårde vendinger ud efter indslag i 21 Søndag om hashmisbrug på behandlingssted. DR afviser kritikken (rettet 28/5. Sprogbrug i underrubrik nedtonet)

Et indslag i går i 21 Søndag om behandlingsstedet Nexus bliver af Københavns Kommunes socialborgmester, Mikkel Varming (EL), i en pressemeddelelse kaldt ”rystende dårlig journalistik og manipulation”. Indslaget handlede om, at der i stort omfang bliver røget hash på behandlingsstedet Nexus, selv om det er imod stedets egne regler.

”Det er ikke en nyhed for nogen som helst, at der bliver røget hash på ungdomsinstitutioner som Nexus. Og det er simpelthen løgn, at der ikke bliver gjort noget ved det!,” udtaler Mikkel Varming.

I pressemeddelelsen står der, at 21 Søndag – ifølge borgmesteren – har valgt at tage skyklapperne på, læne sig op ad en tidligere ansats kritik og manipulere eksperters udsagn.

Mikkel Warmings beskrivelse af forløbet er blevet delt over 400 gange på Facebook, og over 1.500 har i skrivende stund liket opslaget.

Til Journalisten betegner Mikkel Varming indslaget som »ensidigt, manipulerende, krænkende og skadende over for det sociale arbejde«.

»Det er rystende ringe journalistik. Man afslører ingenting. Enhver, der har forstand på udsatte unge, ved, at hash er en del af deres misbrug. Det er ikke en afsløring. Det foregår på en række døgninstitutioner,« siger Mikkel Varming.

Chef for TV Avisen og 21 Søndag Naja Nielsen hæfter sig ved, at Mikkel Varming får lov til at komme til orde – og at han mener, at der ikke er nogen problemer på stedet.

Men kunne I ikke have vinklet på, at der er problemer med hash på mange behandlingssteder, ja måske alle steder, hvor man arbejder med udsatte unge?

»Det er også derfor, vi går videre i aften, hvor vi tager den mere principelle diskussion af, om måden, vi behandler på, er forfejlet, dyr og dårlig,« siger Naja Nielsen til Journalisten.

Skulle det ikke med i første take, så det ikke kun kom til at handle om Nexus?

»Det kan man godt sige. Men sådan laver man jo masser af historier. Men sandheden er konkret, og det er vigtigst, at vi har det hele med, når vi ser på det samlet,« siger Naja Nielsen.

»Så kommer der en skiderik med et kamera«

Mikkel Varming kalder programmet ensidigt, fordi DR ikke nævner, at der er behandlingsplaner for de unge – og at der efter borgmesterens opfattelse bliver taget hånd om problemerne.

»Der, hvor det er skadeligt, er, når man bruger skjult kamera over for sårbare unge, som er vokset op uden at møde tillid. Og så kommer der en skiderik med et kamera med DR som bagmand,« forklarer Mikkel Varming.

Naja Nielsen forklarer, at de skjulte optagelser blev lavet på et tidspunkt, hvor DR var i tvivl om, om man kunne dokumentere de unges hashrygning. Da DR fik dokumentationen ad andre kanaler, behøvede man ikke bruge optagelserne alligevel.

Selv om DR ikke viste de skjulte optagelser på tv, men kun til to københavnske lokalpolitikere, mener Mikkel Varming, at der er tale om en stor krænkelse af de unge.

»DR har arbejdet så længe med at lave de optagelser, at de ikke kunne lægge det fra sig. Det er simpelthen for ulækkert. At unge med sociale problemer ryger hash, behøver man ikke skjult kamera for at dokumentere,« fortæller Mikkel Varming.

Skjulte optagelser gav dokumentation

Til dr.dk siger chef for TV Avisen Naja Nielsen, at de skjulte optagelser af de unge er blevet sløret, inden de blev vist til de kilder, der medvirker i indslaget.

Hun siger, at hun har stor forståelse for, at det er en svær opgave, kommunen har med de unge.
»Men når fem tidligere og nuværende ansatte kommer til os og fortæller, at de mener, at situationen er uholdbar på stedet, og når både de unges logbøger og en tilsynsrapport fra stedet bekræfter problemet, og når to anerkendte eksperter i netop denne problematik kritiserer opholdsstedets resultater, så ville jeg ønske, at borgmesteren forholdt sig til substansen i stedet for at forsøge at slå på budbringeren,« siger Naja Nielsen til dr.dk.

»DR plejer ikke at trække det så hårdt op«

I programmet optræder to eksperter: Overlæge og misbrugsekspert Henrik Rindom og professor fra RUC, Hanne Warming.

I programmet søndag bliver det blandt andet sagt, at en tilsynsrapport om Nexus fastslår, at problemerne på institutionen ikke er større eller mindre end andre steder. ”Og det svar bekymrer eksperterne,” lyder det i speaken, hvorefter Henrik Rindom siger:

”Med de penge, vi bruger på behandling af unge, vil jeg sige at det er skandaløst.”

I pressemeddelelsen fra kommunen lægger Henrik Rindom i dag afstand til programmet.

”Nexus er ikke spor anderledes end alle andre af den type institutioner i Danmark, og jeg er ked af hvis DR fremstiller det, som om jeg mener noget andet.”

Han siger til journalisten.dk, at han blev kontaktet af Mikkels Varmings presseafdeling tidligere i dag.

»Jeg sagde, at jeg ikke havde set udsendelsen, men at Nexus ikke burde lukkes. Andre institutioner er faktisk meget værre.«

Henrik Rindom er den nok mest brugte misbrugsekspert i de danske medier. Om interviewet 21 Søndag siger han:

»Jeg fornemmede godt, at jeg skulle trække det hårdere op, men det ville jeg ikke. Ja, der ryges en masse hash på institutioner rundt om i landet. Men det er det samme på alle institutioner. Den ene institution er ikke værre end den anden. Det sagde jeg til dem,« siger han.

»DR plejer ikke, at trække det så hårdt op,« forklarer han.

Naja Nielsen fra 21 Søndag siger, at hun opfatter Henrik Rindoms kommentar i udsendelsen som en generel replik til de danske behandlingssteder.

Han synes at I har strammet den. Har I det?

»Det er ikke formålet. Men det er svært at vurdere selv. Det har i hvert fald ikke været vores intention, og jeg synes heller ikke, at det er sådan det fremstår,« siger hun

Almindeligt med voldsomme reaktioner

DR har arbejdet på programmet i længere tid, og den anden ekspert, Hanne Warming fra RUC, blev kontaktet af Mikkel Varmings presseafdeling allerede før programmet blev sendt.

»Jeg blev bedt om at forklare, hvad jeg havde sagt i programmet,« siger hun til Journalisten.

Hanne Warming undrede sig ikke over henvendelsen.

»Det er et usædvanligt sårbart område og der bliver nogle gange reageret voldsomt, går man udtaler sig,« siger Hanne Warming, der heller ikke har set tv-indslaget.

Rettet 28.5.2013. Sprogbrug i underrubrik nedtonet: "Ekspert tager afstand fra programmets vinkel" fjernet.

0 Kommentarer