Snyltere er ikke velkomne

Der er ingen hjælp til journalister, fotografer og andre mediefolk, som først melder sig under fanerne, når de bliver arbejdsløse.

Der er ingen hjælp til journalister, fotografer og andre mediefolk, som først melder sig under fanerne, når de bliver arbejdsløse.

Tre ansøgninger om optagelse i Journalistforbundet blev på det seneste hovedbestyrelsesmøde afvist. Ansøgerne har arbejdet inden for DJs organisationsområde i en årrække. De har derfor haft god mulighed for at melde sig ind i forbundet i løbet af deres ansættelse. Alligevel har de tre ansøgere først søgt om optagelse kort før, de forlod deres arbejdsplads. Sagerne er ifølge indstillingen til hovedbestyrelsen principielle, og de tre ansøgere er blevet opfordret til at melde sig ind i DJ, når de igen kommer i arbejde. Arbejdsløse medlemmer af forbundet betaler ikke kontingent, men bliver tilbudt kurser og vikariater, som kan hjælpe dem til at komme i arbejde.

0 Kommentarer