Snak i rundkreds skaber bedre arbejdsmiljø i tv-branchen

I et år har medarbejdere hos produktionsselskabet Eyeworks haft månedlige samtaler for at reducere det mentale arbejdspres og øge arbejdsglæden. »Det er jo ikke sådan, man plejer at sidde med sine kolleger. Der er kun en person, der må tale ad gangen, og man må ikke afbryde,« siger tv-journalist Signe Mølgaard

Livet i tv-branchen er for mange DJ-medlemmer en lang kæde af korttidsansættelser med nye projekter og nye kolleger. Men hvordan får man samarbejdet til at glide i en gruppe? Hvordan indlemmer man en ny kollega i et fasttømret team? Og hvordan får man talt åbent om de samarbejdsproblemer, der uundgåeligt opstår i gruppen?

Det seneste år har produktionsselskabet Eyeworks som et forsøg givet medarbejderne supervision – hvor de ansatte har talt med tv-tilrettelægger og psykoterapeut Jan Bacher Dirchsen om udfordringerne i gruppen.

Ideen med projektet har blandt andet været at reducere det mentale arbejdspres og øge arbejdsglæden.

»Det er faktisk lidt urimelige vilkår, folk skal arbejde under, når man sætter dem sammen med en forventning om, at det nok skal gå glidende. Den stramme produktionsplan skal overholdes, uden at de får mulighed for at finde ud af, hvem de er, og hvordan de egentlig arbejder bedst sammen,« siger Jan Bacher Dirchsen.

Desuden er sammensætningen af teamet ofte udtryk for tilfældigheder.

»Gruppen er ofte en broget flok af nogle, som har haft et årelangt samarbejde, mens andre er helt grønne. Alligevel forventer man, at de bare skal kunne arbejde sammen,« forklarer han.

I rundkreds med kollegerne

Supervisionen hos Eyeworks er obligatorisk og foregår typisk en gang om måneden sammen med Jan Bacher Dirchsen.
Tv-journalist Signe Mølgaard siger, at det var lidt grænseoverskridende første gang, hun skulle sidde i rundkreds og tale om ømtålelige emner med sine kolleger.

»Det er jo ikke sådan, man plejer at sidde med sine kolleger. Der er kun en person, der må tale ad gangen, og man må ikke afbryde. Det giver rum og tid til at lytte ordentligt efter. Det er befriende at få luftet ud og at have tid nok til at tale om tingene, så man kan komme videre med projektet,« siger hun.

Supervision løsner op for nogle af de ting, man ikke får talt om i en travl hverdag, mener Signe Mølgaard.

»Vi oplever det som meget forløsende. Alle har oplevet en forbedring. Man kan mærke en skærpet opmærksomhed omkring samarbejdet, og at alle gør sig umage efterfølgende. Det er en god følelse.«

Vi er kamæleoner

Som tv-journalist arbejder Signe Mølgaard på projekter af 3-12 måneders varighed.
»Hvert nyt tv-projekt er et nyt hold, så jeg skal møde nye mennesker hele tiden. Man har ofte ikke tid til at lære hinanden at kende. Man går bare direkte ind i samarbejdet.«

Hun siger at tv-produktionsfolk nok er mere omstillingsparate end mange andre.

»Vi er kamæleoner, der er gode til at samarbejde. Men det er en illusion at tro, at der ikke kan opstå problemer.«

Projektet hænger sammen med en trivsels-rundtur, Jan Bacher Dirchsen i samarbejde med TV Gruppen i Dansk Journalistforbund tog til de seks største produktionsselskaber.

Jan Bacher Dirchsen siger, at dårlig trivsel, tidspres og gnidninger mellem medarbejderne kan føre til snak i krogene og i sidste ende sygemeldinger. Efter indførelsen af supervision har Eyeworks ikke haft en eneste sygemelding, fortæller han.

Årsagerne til samarbejdsproblemer kan bunde i, at nogle på redaktionen været med så længe, at de har et ejerskab til produktionen – mens andre er nye og ikke føler sig indlemmet. Eller at en part er vant til at gøre tingene på én måde og en anden part på en anden måde.

»Typisk er der ikke præcise nok aftaler om, hvordan arbejdet skal gøres. Vi kan alle blive enige om, at vi skal være gode til at samarbejde og tale om det. Men når folk er pressede, kan der opstå irritation og tvivl om rollefordelingen og om, hvem der bestemmer. Det er en mellemmenneskelig dynamik, der ikke er særligt for tv-branchen, men for alle mennesker,« siger Jan Bacher Dirchsen.

0 Kommentarer