SMUK SOM EN … OVERENSKOMST

For første gang i Erhvervsbladets historie er der indgået kollektiv overenskomst mellem de ansatte og ledelsen.
For første gang i Erhvervsbladets historie er der indgået kollektiv overenskomst mellem de ansatte og ledelsen.

“… reaching the stars above …”
Brødrene Olsens vindersang er ventemusik på telefonen til Erhvervsbladet, et annoncefinansieret dagblad, som godt 100.000 virksomhedsledere modtager gratis. Og journalist Jens Høy synger nærmest med:
“Vi er utroligt glade. Det er et stort fremskridt. Nu bliver det et godt sted at være.”
De glade toner skyldes, at der for første gang i Erhvervsbladets historie er indgået overenskomst mellem de ansatte og ledelsen. De ansatte får med øjeblikkelig virkning seks ugers ferie, de er sikret en minimumslønstigning på 400 kroner om måneden de næste tre år, fuld løn under barselsorlov og på barnets første sygedag samt flekstid og pensionsordning. (Se flere detaljer på www.journalistforbundet.dk)
“Overenskomsten er ikke lige så god, som den Børsen og Jyllands-Posten har,” siger faglig sekretær i Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard, der har siddet med på sidelinjen under forhandlingerne. “Men den er et meget stort skridt fremad.
Selv om Erhvervsbladet kun har 15 redaktionelle medarbejdere mod Børsens 50 og Jyllands-Posten 240, er sammenligningen relevant, da alle tre blade står uden for arbejdsgiverforeningerne.

Chefen åbnede mails
Skridtet frem er ikke mindst stort, fordi overenskomsten er blevet skabt i en periode, der har været præget af et nærmest tragisk dårligt forhold mellem ledelse og ansatte på Erhvervsbladet.
Det dårlige klima medførte i en periode personaleflugt, og som en af de nyansatte mærkede Jens Høy fra første dag den dårlige stemning.
”Jeg troede, det var løgn, da jeg begyndte på bladet. Der var intet forum for dialog mellem ledelse og personale overhovedet,” siger Jens Høy, der sammen med blandt andre journalist Morten Hansen er gået forrest i bestræbelserne på at få skabt ordnede forhold på det hårdt ramte blad.
Striden kulminerede sidste år, da bladets daværende chefredaktør fyrede en medarbejder, der ønskede at stifte en medarbejderforening på bladet, som i en 25 år lang periode var blevet styret med stålfast hånd af bladets ejer og stifter.
“Samarbejdsvanskeligheder,” lød fyringsgrunden lakonisk fra en chefredaktør, der gerne ville vinde medarbejdernes respekt. Men Dansk Journalistforbund har stævnet bladet for 500.000 kroner for overtrædelse af foreningsloven, der beskytter lønmodtagere mod at blive afskediget på grund af foreningsmedlemskab. Den sag verserer stadig.
Trods fyringen kom medarbejderforeningen op at stå. Medarbejderne begyndte samtidig at udtale sig kritisk til konkurrenten Børsen, blandt andet om en episode, hvor Erhvervsbladets chefredaktør havde tappet en medarbejders mail-box.
Chefredaktøren forsøgte at styre oprøret. Han kaldte medarbejdernes offentlige kritik for “illoyal”, nye sanktioner truede i horisonten – men i marts skred den nyudnævnte direktør Ole Bernhard ind. Han havde overtaget stolen fra sin far, og som ny chef signalerede han åbenhed over for medarbejdernes ønsker, så de ikke dagligt skulle leve med det underlige skisma, at de selv skriver om moderne ledelse samtidig med, at deres egen arbejdstid var dikteret til at ligge fra præcis 10 til 18 …
Chefredaktøren er ikke længere chefredaktør, og medarbejderne er sågar blevet taget med på råd, hvad angår ansættelsen af en ny chefredaktør, som dog endnu ikke er blevet fundet.

Fair resultat
“… touching the Sky …” Og så er Erhvervsbladets direktør Ole Bernhard i røret:
“Jeg er utroligt glad. Forhandlingerne er kørt i en god og behagelig tone. Jeg skal selvfølgelig sige, at jeg har strakt mig for langt – men resultatet er fair,” siger Ole Bernhard, der glæder sig til fremtiden.
“Nu skal det blive godt at komme til at udvikle bladet, vi har jo brugt megen tid på det her,” fastslår han.

0 Kommentarer