SMÆK TIL DJ-FORMANDEN

Mogens Blicher Bjerregård fik voldsomme, verbale tæsk for et skriftligt oplæg om, at dagbladene fremover skal modtage statsstøtte.

Mogens Blicher Bjerregård fik voldsomme, verbale tæsk for et skriftligt oplæg om, at dagbladene fremover skal modtage statsstøtte.


“Grønt, lysende vanvid”, “Promarxistisk senromantik”, “Røvrendingsproces”.
Der var rigtig mange vrede tillægsord til Journalistforbundets formand Mogens Blicher Bjerregård, da han den 19. september dukkede op til et debatmøde i Tillidsmandsringen i Kreds 1.
Baggrunden for de mange, meget vrede ord er et oplæg, han har forfattet efter diskussioner i forbundets medieudvalg.
I oplægget lægger han op til, at forbundets holdning fremover skal være, at der skal stilles public service-krav til dagbladene, mod at de til gengæld skal modtage statsstøtte.
Ideen er, at man derved skulle sikre mangfoldigheden i dansk dagspresse.
I oplægget står også, at det vil være forbundets officielle politik frem til, at hovedbestyrelsen kan diskutere sagen i oktober.

Røvrendingsproces
“Det her burde ordnes med en kindhest og en eftersidning til formanden,” sagde Rene Simmel, formand for Kreds 1 og journalist på Ekstra Bladet.
Han var mildest talt rasende over, at formanden og medie-udvalget sammen havde taget beslutning om en så drastisk ændring i forbundets politik uden at drøfte det med hverken hovedbestyrelse eller lufte ideen på et delegeretmøde inden. Især fordi et tidligere delegeretmøde har besluttet, at forbundet ikke skal gå ind for statsstøtte til dagspressen.
“Formanden og medieudvalget har fået storhedsvanvid. I kan simpelthen ikke beslutte det her alene.”
Rene Simmel var ikke alene med kritikken.
“Det her er i bedste fald en røvrendingsproces, og jeg mener, at formanden bør overveje, om han har de rigtige rådgivere,” sagde Uffe Gardel, hovedbestyrelsesmedlem og journalist på Berlingske Tidende, der dermed lagde sig i slipstrømmen af en række vrede tillidsmænd fra de store bladhuse.
Men det var absolut ikke kun selve processen, der fik de fremmødte til at hæve stemmerne til et truende tonefald. Selve ideen fik heller ikke pæne ord med på vejen.
“Det er promarxistisk senromantik. Og det er bestemt ikke en farbar vej for Journalistforbundet at forsøge at sikre aviserne statsstøtte. Lad falde, hvad ikke kan stå,” sagde Jytte Kjærgaard, tillidsmand på B.T.

Grønt, lysende vanvid
Uffe Gardel kaldte ideen for “grønt, lysende vanvid” og mente, at der netop nu bliver produceret mere og bedre journalistik end nogensinde i dagspressens historie – takket være den frie konkurrence.
“Det her oplæg burde proppes op, hvor solen sjældent skinner,” sagde Uffe Gardel.
Tillidsmand Lars-Bo Larsen fra Politiken mente, at selv ideen var absurd.
“Vi har jo tidligere set, at massiv støtte absolut ikke er ensbetydende med succes – nemlig med Aktuelt. Tanken, om at myndighederne skulle ind og blande sig i bladenes indhold, giver mig myrekryb.”
Mogens Blicher Bjerregård lyttede efter den hårde kritik, tog notater, men ændrede ikke sin holdning til ideen.
“I den skarpe konkurrence er det vigtigt at styrke danskproducerede produkter og den danske kulturelle identitet. Det er helt nødvendigt at sikre både regionale og landsavisernes eksistens,” sagde Mogens Blicher Bjerregård blandt andet til sit forsvar.
Men efter næsten to timers hidsig kritik gik Mogens Blicher Bjerregård med til, at forbundet ikke melder nærmere ud omkring sit syn på statsstøtte til dagspressen, før hovedbestyrelsen har haft mulighed for at diskutere sagen til næste møde den 9. oktober.
“Jeg skulle måske nok have respekteret nogle af de ting, I har halshugget mig for i aften. Men det er en vigtig debat, som jeg glæder mig til at tage i hovedbestyrelsen,” sagde Mogens Blicher Bjerregård.

0 Kommentarer