Små lokalmedier inden stormøde med ministeren: Støtte bør gælde ned til én redaktionel medarbejder

Små digitale medier kan ikke modtage produktionsstøtte fra staten, fordi der er for få journalister ansat. ”Vi har ikke økonomi til at have tre fuldtidsansatte journalister, som kun skal dække Sønderborg,” lyder det fra det ultralokale medie SønderborgNYT

Hvis et lokalmedie vil have redaktionel produktionsstøtte fra staten, så skal der være mindst tre medarbejdere på redaktionen.

Men de regler er alt for strikse, mener Foreningen af lokale, fritstående, journalistiske internetmedier, der onsdag i denne uge er inviteret til stormøde i Kulturministeriet forud for de kommende medieforhandlinger.

I stedet mener foreningen, at man skal lave produktionsstøtten helt om, så den primært går til innovation på lokale medier. Derudover ser man gerne, at medier med en enkelt medarbejder også kan søge om midler fra staten.

”Vi har ikke økonomi til at have tre fuldtidsansatte journalister, som kun skal dække Sønderborg,” siger foreningens formand, Michael Kjær, der også er reporter og administrativ medarbejder på det ultralokale medie SønderborgNYT.

1-2 medarbejdere

Foreningens medlemmer er en forskelligartet flok af entreprenante lokalmedier, der dækker yderområder, som de store medier sjældent besøger.

Typisk er der kun en eller to medarbejdere ansat. Et af medlemmerne, David Højmark, oprettede for eksempel abonnementsmediet KunMors, da lokalavisen drejede nøglen om. Forleden kunne han efter et halvt år konstatere, at der nu er 1.200 betalende abonnenter.

Der fordeles hvert år 367 millioner kroner i produktionsstøtte til medier i Danmark. Alt fra Politiken til lokalmediet TV-Kalundborg.dk modtog i 2020 penge for ordningen. Der skæves i fordelingen af pengene ikke til, om mediet har overskud eller ej.

Men i fremtiden bør det ifølge Michael Kjær ikke være muligt for velpolstrede medier at søge støtten:

”Produktionsstøtten er grundlæggende forkert, for det er en økonomisk håndsrækning til en række medier, som ikke har brug for pengene,” siger Michael Kjær.

Mere innovation

Han og foreningen mener i stedet, at produktionsstøtten i højere grad skal gives til at innovere ude på de enkelte medier, så der følger nogle forpligtelser med. Og det må i foreningens optik gerne være åbent, så man kan udveksle erfaringer.

”Når det er offentlige penge, så bør der være åbenhed om, hvad vi har skabt af resultater, og hvad vi kan lære af hinanden,” mener han.

Innovationspuljer findes allerede for danske medier, der kan opfylde kravet om en egenfinansiering på 25 til 60 procent. Det er ifølge Michael Kjær for dyrt for foreningens medlemmer.

Han mener dog ikke, at det vil være for risikabelt for staten at uddele produktionsstøtte til en redaktion, hvor der er under tre medarbejdere til at holde mediet kørende.

”Argumentet fra modstanderne er, at man ikke kan lave et dækkende medie med én fuldtidsressource på redaktionen. Men på SønderborgNYT er vi halvanden redaktionel medarbejder, og vi publicerer mellem 10 og 15 historier hver dag på vores platforme og laver tv ved siden af. Det er da en ret god redaktionel dækning for halvanden mand,” siger han.

Men den ene mand på et lille medie kan jo blive alvorligt syg og blive langtidssygemeldt. Så kan mediet vel ikke køre?

”Det er klart, at hvis medarbejderen bliver syg eller dør, så dør mediet også, og så er der ikke belæg for produktionsstøtte. Men en sygedag eller to kan ske for alle medarbejdere, så det er ikke et argument,” siger Michael Kjær.

0 Kommentarer