Små postkunder er kun til besvær

PORTOSTØTTE. Nu varsler Post Danmark igen prisstigninger, som især rammer blade med små oplag. Post Danmark lægger ikke engang skjul på, at mindre kunder kun er til besvær. Det gælder om at tiltrække store erhvervskunder og at genere private og andre småkunder mest muligt. »Privatmarkedet betaler jo kun 10 procent af vores omkostninger, mens virksomheder, organisationer og myndigheder betaler resten,« siger Post Danmarks direktør Helge Israelsen.

PORTOSTØTTE. Nu varsler Post Danmark igen prisstigninger, som især rammer blade med små oplag. Post Danmark lægger ikke engang skjul på, at mindre kunder kun er til besvær. Det gælder om at tiltrække store erhvervskunder og at genere private og andre småkunder mest muligt. »Privatmarkedet betaler jo kun 10 procent af vores omkostninger, mens virksomheder, organisationer og myndigheder betaler resten,« siger Post Danmarks direktør Helge Israelsen.

Bagsiderne ved halv- og helprivatisering af serviceydelser som postudbringning må vel efterhånden være synlige for enhver. Servicen forsvinder. Profitten tager over.

Da staten slap postvæsenet løs på det frie marked, bildte politikerne os ind, at der nu ville blive fri konkurrence til fordel for kunderne. Underforstået: Priserne ville falde.

Jovist, der er kommet andre distributører på markedet. Men naturligvis kun i storbyerne, hvor det kan betale sig. At levere post for enden af en grusvej i Vestjylland gider ingen profitvirksomhed.

Kendsgerningen er, at den frie konkurrence førte til højere priser. Fra 2008 skal det ikke længere koste 8,00 kroner at sende et blad. Nu skal det koste 9,75. Det er en prisstigning på over 20 procent. Blade med oplag på mindre end 3.000 kan nemlig ikke sendes som magasinpost, men må betale almindelig brevporto.

Hundredvis af blade er allerede lukket, efter at Folketinget afskaffede portostøtten. De kommende portostigninger kan tage livet af endnu flere mindre, kulturelle tidsskrifter, lokale og regionale foreningsblade samt landsdækkende specialblade inden for små nicher.

Nu må Folketingets partier til at kigge nærmere på Kulturministeriets bladpulje. Tilskuddet bør øges til blade med små oplag, da disse straffes ekstra hårdt af portostigningerne.

Post Danmark er hamrende ligeglad. Dette firma driver ikke kulturpolitik, men business. Mon politikerne også er ligeglade, når de ser det ene blad efter det andet gå nedenom og hjem? Til politikerne er kun at sige: Det er en ommer. /

1 Kommentar

Jens Andersen
10. NOVEMBER 2007
Det er nye tider, og hvorfor er det en menneskeret at få breve?

Hvad er problemet i at lade tingene koste, det de koster? Vi kommer aldrig til at få mere velfærd, hvis vi konstant subsidierer idylliske forestillinger i stedet for at lade den mest efficiente løsning vinde. Og for de små magasiner med mindre end 3.000 udgivelser per nummer var der måske mere efficiens i at lade bladets indhold blive leveret via nettet. Det sparer et postbud en lang køretur ned for enden af grusvejen, sparer en masse CO2 og leveringstiden bliver ovenikøbet lavere.

Lad tingene gå deres gang og den mest efficiente løsning vinde.