Små forskelle

RUC-praktikanterne har sværere ved at finde journalistrollen men er også mere kritiske. Dog er der ingen væsentlige forskelle mellem DJH-, SDU- og RUC-praktikanter. Det mener fire praktikant-vejledere.

"Hvis du ringer til en DJHer midt om natten og spørger, hvad han laver, så svarer han, at han er journalist på Jyllands-Posten. Hvis du ringer og stiller det samme spørgsmål til en universitets-praktikant så er svaret, at han er studerende." Det er den afgørende forskel mellem journaliststuderende fra universiteterne og fra DJH, ifølge chefredaktør og praktikant-ansætter Ulrik Haagerup fra Jyllands-Posten. JP har 12 praktikanter fra DJH, tre fra RUC og tre fra SDU. "DJHerne er hurtigere til at identificere sig som journalister fra første dag, og det er en fordel, når man skal lave journalistik," siger Ulrik Haagerup. Haagerup mener dog ikke, at praktikanterne fra universiteterne falder igennem. Forskellene er individuelle, og har intet med uddannelsesstedet at gøre. Politikens praktikantvejleder Hanne Fall Nielsen er enig: "Der er ingen forskel. Det er individer, som indbyrdes har masser af forskelle. Hvis man for eksempel skulle følge tesen om, at RUCerne er intellektuelle og lange i spyttet, så holder det ikke. Det kan lige så godt være en DJHer, som er intellektuel og langskriver. Det eneste, jeg kan sige, er, at praktikanterne bliver bedre og bedre," siger Hanne Fall Nielsen, som vejleder Politikens 21 praktikanter, hvoraf fem er fra RUC. Praktikantvejleder René Simmel fra Ekstra Bladet vil hårdt presset og med forbehold for det lille erfaringsgrundlag godt formulere nogle få forskelle: "RUCerne er ikke bange for at kaste sig over komplicerede historier og er gode til at koble dem med brugbar statistik. Det har måske baggrund i deres akademiske ballast. Til gengæld har de tendens til at ville drage paralleller til forrige århundredes historie, når de skal fortælle historien om fru Petersen, der ikke har fået sin berettigede hjemmehjælp," siger René Simmel som i øjeblikket vejleder to praktikanter fra RUC ud af i alt 12. På TV 2/DANMARK har praktikantvejleder Ninna Kokholm nogle tilsvarende erfaringer med de i alt 11 praktikanter – tre fra RUC, fire fra SDU og fire fra DJH. "RUCerne er gode til at analysere og er mere kritiske. For eksempel sidder to af vores RUCere i graveredaktionen. Derimod er de ikke helt så gode nyhedshunde, som dem fra Odense og DJH. De mangler nok noget håndværksmæssigt i forhold til de andre, som umiddelbart er mere tunede ind på at arbejde på en nyhedsredaktion fra dag ét," siger Ninna Kokholm, som også gerne vil understrege, at der ikke er markante forskelle på praktikanterne.

Læs også: RUC'erne slår til og Og så ligger det ved København

0 Kommentarer