Små fagblade presses af ny portostigning

Nye priser fra Post Danmark betyder op til 40 pct. dyrere distributionsomkostninger for små fagblade. I yderste konsekvens risikerer landets mindste fag- og foreningsblade at måtte droppe at udkomme på tryk.

Nye priser fra Post Danmark betyder op til 40 pct. dyrere distributionsomkostninger for små fagblade. I yderste konsekvens risikerer landets mindste fag- og foreningsblade at måtte droppe at udkomme på tryk.

De nye prisændringer på porto trådte i kraft i går og vil ifølge Danske Specialmedier betyde, at omkostningerne til distribution stiger med i gennemsnit 20 pct. for hundredvis af landets mindste fagblade med oplag på mellem 3.000 og 10.000.

Det skriver Berlingske.

Og eftersom mange blade ikke har mulighed for at vælge en alternativ distributør til Post Danmark, så risikerer de helt at måtte droppe at udkomme på tryk. I mange udkantsområder i Danmark er det nemlig kun Post Danmark, der har kapacitet til at omdele bladene.

Kun for en række større udgivere har det kunnet betale sig at skifte til Bladkompagniet, der er den eneste egentlige konkurrent til Post Danmark i byområderne, skriver Berlingske.

»I udkantsområderne er der ikke noget alternativ. Derfor overvejer mange forenings- og fagblade at blive rene netaviser eller at udkomme færre gange om året, måske helt at lukke. Vi er gået fra et kontrolleret til et ukontrolleret statsmonopol, og det går ud over foreningslivet,« udtaler Christian Kierkegaard, direktør i Danske Specialmedier.

Sammen med Grafisk Arbejdsgiverforening har de to organisationer indbragt sagen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Danske Specialmedier har i øvrigt tidligere regnet på de nye priser. Et blad med et oplag på 5000 og en vægt på 100 g, som kommer 10 gange om året, skal fremover betale 5,60 kr. som sorteret magasinpost, hvor bladet i dag betaler 4,67 som maskinel magasinpost. Det er en stigning på godt 20 procent.

På Christiansborg har både S og R meddelt, at de vil drøfte sagen med de øvrige partier bag det nuværende postforlig.