Små fagblade presses af ny portostigning

Nye priser fra Post Danmark betyder op til 40 pct. dyrere distributionsomkostninger for små fagblade. I yderste konsekvens risikerer landets mindste fag- og foreningsblade at måtte droppe at udkomme på tryk.

Nye priser fra Post Danmark betyder op til 40 pct. dyrere distributionsomkostninger for små fagblade. I yderste konsekvens risikerer landets mindste fag- og foreningsblade at måtte droppe at udkomme på tryk.

De nye prisændringer på porto trådte i kraft i går og vil ifølge Danske Specialmedier betyde, at omkostningerne til distribution stiger med i gennemsnit 20 pct. for hundredvis af landets mindste fagblade med oplag på mellem 3.000 og 10.000.

Det skriver Berlingske.

Og eftersom mange blade ikke har mulighed for at vælge en alternativ distributør til Post Danmark, så risikerer de helt at måtte droppe at udkomme på tryk. I mange udkantsområder i Danmark er det nemlig kun Post Danmark, der har kapacitet til at omdele bladene.

Kun for en række større udgivere har det kunnet betale sig at skifte til Bladkompagniet, der er den eneste egentlige konkurrent til Post Danmark i byområderne, skriver Berlingske.

»I udkantsområderne er der ikke noget alternativ. Derfor overvejer mange forenings- og fagblade at blive rene netaviser eller at udkomme færre gange om året, måske helt at lukke. Vi er gået fra et kontrolleret til et ukontrolleret statsmonopol, og det går ud over foreningslivet,« udtaler Christian Kierkegaard, direktør i Danske Specialmedier.

Sammen med Grafisk Arbejdsgiverforening har de to organisationer indbragt sagen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Danske Specialmedier har i øvrigt tidligere regnet på de nye priser. Et blad med et oplag på 5000 og en vægt på 100 g, som kommer 10 gange om året, skal fremover betale 5,60 kr. som sorteret magasinpost, hvor bladet i dag betaler 4,67 som maskinel magasinpost. Det er en stigning på godt 20 procent.

På Christiansborg har både S og R meddelt, at de vil drøfte sagen med de øvrige partier bag det nuværende postforlig.

3 Kommentarer

Rob Robinson
3. AUGUST 2011
Re: Små fagblade presses af ny portostigning

Hvor reel er denne trussel? Først og fremmest slår det mig, at de små blade netop er dem, med de mest trofaste læsere. Med andre ord er læseren af sådan en udgivelse vel mindre tilbøjelig til at droppe abonnementet, hvis portoen stiger?

Derudover er det vel heller ikke jordens største tab, hvis en del udgivelser rykker over og bliver elektroniske? I den forbindelse kan man vel ligefrem vende det til en fordel. Den primære fordel vil være, at annonceindtægter, alt andet lige, er nemmere at generere på nettet, end de er via trykte medier. Endvidere er hvervning af nye læsere ikke alene mindre omkostningsfuld, den er også nemmere. Slutteligt er der vel også tale om et samfundsansvar, hvor miljøbelastningen vil kunne begrænses betydeligt, hvis flere gik den elektroniske vej. 

Christian Kierkegaard
3. AUGUST 2011
Re: Små fagblade presses af ny portostigning

Begge dele er korrekt. Blade med et oplag på 3000 og som vejer 70 g. fik pr. august en portostigning på 46,02 procent.

Blade med oplag omkring 5000 fik en stigning på ca. 20 procent - og når oplaget op på 7000 var stigningen på ca. 10 procent.

Det er meget kraftige stigninger - og for udgivere af små blade - og dem er der en mangfoldighed af - er udgiften til distribution i dag fire gange, hvad udgiften var for otte år siden.

Det er stigninger, der rammer hårdt på små blade, som i forvejen har en anstrengt økonomi.

Lucas Vagn Engell
3. AUGUST 2011
Re: Små fagblade presses af ny portostigning

Stiger portoen op til 20 eller 40 pct.?

I manchetten (og i teaseren i DJ's nyhedsmail) står 40, men i brødteksten står 20. Og der linkes til en anden artikel med tallet 20 i rubrikken.

Hvad er rigtigt?