Slutspurt: 129 aktindsigter tilbage inden ”ministerbetjening”

Inden den nye offentlighedslov træder i kraft til nytår, vil 11 ministerier behandle 129 sager om aktindsigt. Kritikere frygter, at ministerierne forhaler sagsbehandlingen for at undgå at give aktindsigt. »Det er lidt svært at befri sig for tanken om, at det handler om at træde vande indtil første januar,« siger Jesper Tynell fra P1

1. januar 2014 træder den nye offentlighedslov i kraft. Selvom journalister har bedt om aktindsigt for lang tid siden, er der ingen garanti for, at den når at blive behandlet under den gamle lov. Hvis myndighederne ikke når igennem bunken inden nytår, bliver anmodningen behandlet under den nye lov, som er kritiseret for at være væsentlig mere lukket end den eksisterende.

11 ministerier skriver i svar til Retsudvalget, at man forventer at færdigbehandle i alt 129 sager inden nytår. Spørgsmålene er stillet på opfordring fra Enhedslistens Pernille Skipper:

»Det er i sig selv fint nok. Det burde de sådan set også med de tidsfrister, der allerede eksisterer i offentlighedsloven. Det burde man ikke holde en fest over. Det, der er interessant, er at se, hvor mange, der ikke bliver behandlet inden første januar – og om nogle får afslag på grund af den nye lov,« siger Pernille Skipper, der har stillet spørgsmålet af frygt for at ministerierne trækker sagerne i langdrag.

»Jeg er bekymret for om ministerierne forhaler processen for at kunne undtage dokumenter for aktindsigt.«

Alle ministerier er blevet spurgt om, hvor mange sager om aktindsigt de har liggende – og hvor mange de forventer at færdigbehandle inden den nye lov træder i kraft. 11 ministerier svarer, at de forventer at behandle stort set alle sager, de har liggende. Seks andre ministerier har svaret, at de vil ”bestræbe” sig på at behandle i alt 153 sager inden nytår.

Cavling-vinder og kritiker af den nye offentlighedslov Jesper Tynell er én af de journalister, der håber at få sine anmodninger afgjort inden første januar. I næsten et år har han ventet på endeligt svar fra blandt andet Forsvarsministeriet og Statsministeriet, der begge svarer Retsudvalget, at de forventer, at behandle alle sager inden nytår. Jesper Tynell tør ikke være al for optimistisk:

»Jeg håber, de holder, hvad de lover. Men efter der er gået et år, vil jeg gerne se det, før jeg tror det,« siger Jesper Tynell, der arbejder på P1 Orientering:

»Jeg får hele tiden venligt at vide, at den er lige ved at være der, og at de arbejder hårdt på at gøre behandlingen færdig. Derfor er det det lidt svært at befri sig for tanken om, at det handler om at træde vande indtil første januar,« siger Jesper Tynell

Det ville i givet fald ikke være første gang at den mistanke opstod. I september kaldte Ombudsmanden det ”helt uacceptabelt”, at en journalist skulle vente et år og syv måneder på, at Forsvarsministeriet svarede på en aktindsigt om dokumenter vedrørende Irak-krigen. Da ministeriet endeligt svarede, at de gerne ville udlevere dokumenterne, var der nedsat en undersøgelseskommission, så dokumenterne ikke kunne udleveres.

Journalisten skrev i sin klage til Ombudsmanden, at han var bekymret for, at ministeriet bevidst forhalede sagen. Ombudsmanden kunne ikke finde dokumentation for den påstand, men skrev følgende:

”Det er meget uheldigt, at Forsvarsministeriet i kraft af sin lange sagsbehandlingstid er kommet i en situation, hvor spørgsmålet om bevidst trænering overhovedet kan opstå.”

I sidste uge fremlagde Ombudsmanden sin årsberetning for Folketinget. Her stillede Pernille Skipper spørgsmål til de mange aktindsigter, der venter på at blive behandlet:

»Man kan nok ikke undgå at se sager, som er blevet rejst inden lovens ikrafttræden, og som bliver afgjort efter lovens ikrafttræden og bliver afgjort med et tristere resultat for den aktindsigtssøgende, end hvad der havde været tilfældet inden 1. januar 2014. For eksempel i ministerbetjenings-sammenhæng,« svarede ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, der dog lovede at man ville være opmærksom på problematikken:

»Kan der være sager, der er trukket påfaldende længe ud, hvor begæringen er indgivet lang tid inden første januar og finurligt nok, bliver de først afgjort efter første januar med et – for den aktindsigtssøgende – kedeligt resultat. Det er klart, at skulle den type sager opstå, så vil de selvfølgelig have vores særlige opmærksomhed. Hvis der er nogen duft af et tema om, at man har trukket sagerne i langdrag, så er det et tema vi i mange sammenhænge er trænet i et kigge på,« sagde Jørgen Steen Sørensen.

Derfor opfordrer Pernille Skipper journalister til at huske at klage, hvis de har søgt inden årsskiftet, men får afslag på aktindsigt efter de nye regler:

»Vi vil gøre vores for at holde øje med det. Men hvis man vil være sikker på, at der holdes ordenligt øje, så er det vigtigt at man klager til Ombudsmanden,« siger Pernille Skipper.

0 Kommentarer