Slut på Nazi-sag

 

 

Dansk Folkepartis pressechef, Søren Espersen, har tabt en injuriesag mod Tjeck Magazine. Bladet har skrevet, at Espersen fra 1988 til 1992 var B-medlem hos de danske nazister. Espersen anlagde sag og krævede 25.000 kroner i erstatning. Søren Espersens har forklaret, at han stod på listen, fordi han fik nazisternes blad i forbindelse med sit arbejde som journalist. Byretten i København mener dog, at "der alene er tale om viderebringelse af faktuelle oplysninger". Søren Espersen skal betale sagsomkostnin-gerne.

 

1 Kommentar

Jesper Jakobsen
26. OKTOBER 2010
Re: Slut på Nazi-sag
Den blev så tabt i landsreteten, så helt slut var det ikke :)