Slut med reklamer på fransk stats-tv

Frankrigs statslige tv-kanaler er i oprør. Præsident Nicolas Sarkozy vil tage reklameindtægter fra dem.

Frankrigs statslige tv-kanaler er i oprør. Præsident Nicolas Sarkozy vil tage reklameindtægter fra dem.

Nu får de fem statslige tv-kanaler ( France 2, France 3, France 4, France 5 og France Ô) omkring en tredjedel af deres indtægter fra reklamer og de resterende to tredjedele fra licensmidler.
Falder reklameindtægterne væk, bliver der et hul i budgetterne på omkring 800 mio. euro om året. Det foreslår præsidenten dækket med pengene fra nye afgifter på blandt andet mobiltelefoner og internetydelser, og så skal tv-stationerne spare.

Præsident Sarkozys begrundelse for at fjerne reklamerne fra de statslige tv-kanaler er, at de vil kunne lave bedre programmer, hvis de ikke skal tage hensyn til annoncørerne. Hans forbillede er det britiske BBC, som er en af de få statslige europæiske tv-stationer, som ikke bringer reklamer. Danmarks Radio tilhører også den lille gruppe af rent licensfinansierede kanaler.

Kritikere mistænker den borgerlige præsident for at ville lede reklameindtægterne over til de kommercielle tv-kanaler, så de får endnu flere penge at lave tv for. Den frygt har de ansatte på de statslige tv-kanaler også, og de peger på, at præsidenten er personlig ven med flere af ejerne af de store private tv-kanaler.

En licensforhøjelse kunne også skaffe de statslige tv-stationer nogle af de penge, de kommer til at mangle i reklameindtægter, men det vil præsident Sarkozy ikke gå med til. Franskmændene betaler under halvdelen af, hvad en dansker betale for at se tv og høre radio.

Den omstridte præsident har også spillet ud med et andet initiativ på tv-området. Han vil slå to tv-kanaler, som er Frankrigs ansigt udadtil, sammen. Det drejer sig om TV5Monde og France 24. Det er kun et år siden, at France 24 gik i luften som en ny 24-timers nyhedskanal, der sender på fransk, engelsk og arabisk. Tanken var at tage konkurrencen op med CNN, BBC World og Al-Jazeera og bringe en fransk vinkel på nyhederne. Men France 24 har haft svært ved at erobre seere, så nu foreslår præsident Sarkozy, at den engelske og den arabisksprogede udgave spares væk.
Han siger, at han ikke kan forsvare at bruge skatteydernes penge på kanaler, hvor man ikke taler fransk.

Præsidentens tv-udspil skal nu omsættes i praksis, men det kommer ikke til at foregå uden sværdslag. Flere fagforeninger på de berørte tv-stationer har allerede indkaldt til demonstrationer og strejkeaktioner.

0 Kommentarer