Slut med proforma-opslag og ned i løn

Det er ren proforma, når ministerierne lader, som om de er interesserede i ansøgere til jobbet som særlig rådgiver. De ved allerede, hvem de vil ansætte, og det skal de have lov til. Det mener ”spindoktor-udvalget”, der også anbefaler, at man kigger på det høje lønniveau

I dag skal det offentlige slå en stilling op for at sikre sig, at man får det bedst mulige ansøgerfelt. Den praksis har virket en smule komisk, når ministerier har opslået stillinger som særlige rådgivere, men tydeligvis allerede har udset sig den bedste kandidat til jobbet. Derfor skal man lave en undtagelse, så det ikke længere er nødvendigt at opslå jobs som særlig rådgiver.

Det skriver udvalget bag den nye såkaldte ”spindoktor-betænkning”, som blev offentliggjort i dag:

”Stillingsopslag, der ikke er reelle i den forstand, at ministeren allerede har fundet den særlige rådgiver, han eller hun ønsker, kan bidrage til at undergrave tilliden til de almindelige ansættelsesprocedurer, der ellers følges,” skriver udvalget.

Det sker på baggrund af to forskellige undersøgelser. En, udvalget selv har lavet, og én, som Rigsrevisionen lavede for et halvt års tid siden. Rigsrevisionen fandt ud af, at der siden regeringsskiftet er blevet fastansat en særlig rådgiver 26 gange efter, at der har været midlertidig ansættelse. Ved midlertidige ansættelser gælder ikke de samme regler om, at man skal opslå stillingen. I 25 ud af de 26 tilfælde valgte ministrene at fastansætte den midlertidige særlige rådgiver – og i over halvdelen af tilfældene havde man ikke indkaldt andre ansøgere til samtale.

Kemi med ministeren

Formand for DJ Mogens Blicher Bjerregård, der organiserer nogle af de særlige rådgivere, kan godt se fornuften i at droppe den normale ansættelsesprocedure:

»Da der i den grad er tale om proforma, kan jeg ikke se de store problemer med, at man ikke slår stillinger op. Der er også tale om en person, som skal være tæt tilknyttet en minister, og det kan medføre nogle andre krav,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Udvalget bag betænkningen lægger også vægt på den særlige rådgivers forhold til ministeren:

”På grund af den særlige rådgivers meget nære og personligt prægede samarbejde med ministeren vil der ved rekrutteringen tillige kunne lægges afgørende vægt på den personlige ”kemi” mellem ministeren og rådgiveren,” står der i betænkningen.

Offentliggørelse af løn – og mindre af den

Til gengæld mener udvalget, at man skal kigge på spindoktorernes løn. Der er i dag en maksimal løn, som er 75 eller 85 procent af ministerens løn, alt efter hvilket ministerium man sidder i. En undersøgelse for rigsrevisionen viser, at 20 ud af 34 særlige rådgivere får maksimumløn. Det bør man kigge på, mener udvalget:

”En række af de rådgivere, der har en mere begrænset erfaring, vil måske kunne ansættes til lavere lønniveauer, såfremt der anlægges en mere differentieret praksis,” skriver udvalget.

De peger også på, at man bør offentliggøre de særlige rådgiveres løn. Det vil sikre en åbenhed omkring ansættelserne, som man afskaffer ved, at stillingen ikke længere skal opslås.

0 Kommentarer