Slut med oplagstal hver måned

Oplagstal for aviser og ugeblade vil ikke længere være offentlige hver måned, men kun hvert halve år. Det har Danske Medier og Dansk Oplagskontrol netop besluttet. De månedlige tal giver et for snævert indtryk, lyder det.

Oplagstal for aviser og ugeblade vil ikke længere være offentlige hver måned, men kun hvert halve år. Det har Danske Medier og Dansk Oplagskontrol netop besluttet. De månedlige tal giver et for snævert indtryk, lyder det.

Hvis du vil se oplagstallene for din avis, så må du vente til august. Hidtil er oplagstal for dagblade og ugeblade blevet offentliggjort hver måned, men fremover sker det kun hvert halve år. De seneste tal blev offentliggjort i januar, og næste bunke tal kommer altså til august.

Forslaget kommer fra Danske Medier og er her til formiddag blevet godkendt af bestyrelsen i Dansk Oplagskontrol. Det skriver Mediawatch.dk.

»De månedlige tal har ofte store udsving, der for eksempel afhænger af, hvor mange søndage der er i en måned i forhold til samme måned sidste år, eller af hvordan helligdage som påskedagene i en måned ligger fra år til år. Det giver nogle uhensigtsmæssige udsving i oplagstallene, som bliver brugt bl.a. af journalister til at drage store konklusioner ud fra – i stedet for at se på udviklingen over længere tid,« siger Ebbe Dal, adm. direktør i Danske Medier, til Mediawatch.dk.

Han understreger også, at sjældnere oplagstal er praksis i andre lande, for eksempel Norge. 

»Ud over at det giver en administrativ forenkling, mener vi også, at det er en mere seriøs tilgang til oplagsudviklingen at udgive dem hvert halve år. Samtidig bliver det stedse mere tydeligt, at det er læsertallene og brugertallene, der bliver lagt vægt på i reklameplanlægningen,« siger Ebbe Dal.

Han afviser, at de sjældnere oplagstal vil smitte af på læsertal og brugertal, så de også begynder at blive offentliggjort med større pauser.

Selv om tallene nu bliver offentliggjort sjældnere, vil medierne stadig indberette tallene hver måned.

5 Kommentarer

Allan Emmertsen
26. APRIL 2012
Re: Slut med oplagstal hver måned
At forklare stoppet af offentliggørelsen af de månedlige oplagstal med ”ofte store udsving, der for eksempel afhænger af, hvor mange søndage der er i en måned i forhold til samme måned sidste år, eller af hvordan helligdage som påskedagene i en måned ligger fra år til år.” er en tynd forklaring. De statistiske udsving i de månedlige læsertal er faktisk endnu større, end hvad de mere præcise oplagtal signalerer – også taget de fremførte forbehold in mente. Det er rigtig, at oplagstallene af nævnte årsager i nogle få måneder af året kan vise en måned med plus for den næste måned at vise et minus sammenlignet de respektive måneder året før. Men det er altså krusninger – især taget i betragtning af avisernes relative små oplag i dag i forhold til tidligere.

Nej, forklaringen ligger i den næste del af Ebbe Dahls udsagn. ”Det giver nogle uhensigtsmæssige udsving i oplagstallene, som bliver brugt bl.a. af journalister til at drage store konklusioner ud fra - i stedet for at se på udviklingen over længere tid.” Her ordet journalister centralt. Dagbladenes oplagsproblemer bliver simpelthen for synlige og for deprimerende ved måned efter måned at blive sat til skue for omverdenen. Læserne er jo også kunderne, og politikerne er jo også læsere, der som politikere skal fordele mediestøtten. Tænk måned efter måned bliver bl.a disse intressenter mindet om, hvor dårligt det går. Det er frekvensen, det er galt med – nu bliver det ikke 12 gange om året, men hvert halve år. Hvert år eller hvert andet var nu heller ikke at kimse af – set fra et kommercielt synspunkt.

En nemmere løsning ville have været, hvis I som journalister havde ladet være med at skrive om det måned efter måned. Så kan I lære det ...
Lars B. Jørgensen
26. APRIL 2012
Re: Slut med oplagstal hver måned

Quote: "faktuelt påviselige ødelæggelse af det danske samfund og dets sammenhængskraft på snart sagt alle områder - ja, så eksisterer dette problem nok slet ikke ude i den virkelige verden".

Dér var du lige ved at nærme dig noget interessant - omend meget postuleret. Kunne du elaborere lidt over emnet, da du lyder som en mand med beviserne i behold?

B. O. Wulf
26. APRIL 2012
Re: Slut med oplagstal hver måned

Haha, det er faktisk hylende grinagtigt at følge disse totalt overflødige PK-mediers rallende

dødskamp for åbent tæppe. Deres tid er for længst forbi - de har bare ikke selv opdaget det endnu.

 

Og nu tror de altså på bedste humanistisk (pseudo)forskningsvis, at hvis man bare undlader at omtale

og forske i et yderst ubehageligt problem og tabu - som fx. visse typer af  "kulturberigelse" og deres

faktuelt påviselige ødelæggelse af det danske samfund og dets sammenhængskraft på snart sagt alle

områder - ja, så eksisterer dette problem nok slet ikke ude i den virkelige verden.

 

 Ak, ja - det skal jo nok gå godt ;-)

Peter Christian Nielsen
25. APRIL 2012
Re: Slut med oplagstal hver måned
Tror avisernes og ugebladenes chefer virkelig, at de kan få annoncører og læsere til at tro at alt er fryd og gammen med så fantasiløst et forslag? Come on...
Michael Kjærgård
25. APRIL 2012
Re: Slut med oplagstal hver måned
Ingen at de seriøse medier, direktør Dal repræsenterer, ville affinde sig med en kildes forklaring om 'en mere seriøs tilgang' som begrundelse for at holde oplysninger tilbage.

Flere