SLUT MED GUMMI-GLASNOST

Åbne postlister på Internettet sikrer, at der nu for alvor kommer handling bag ordene om offentlighed i forvaltningen. »Der er kommet hul på bylden,« siger en tilfreds forkæmper.
Åbne postlister på Internettet sikrer, at der nu for alvor kommer handling bag ordene om offentlighed i forvaltningen. »Der er kommet hul på bylden,« siger en tilfreds forkæmper.

 

Der er blevet kæmpet for mere åbenhed i forvaltningen i årevis, men nu ser det endelig ud til, at arbejdet har båret frugt.
En ny rapport fortæller om erfaringer med åbne postlister i kommuner, amter og ministerier, og det er næsten udelukkende positive oplevelser, der fortælles om.
10 kommuner og tre amter er i dag på Internettet med deres postlister, men mange flere er på vej.
»Vi har tidligere manglet handling bag ordene om åbenhed i den offentlige forvaltning, men jeg er overbevist om, at vi har fået hul på bylden nu. Det næste år vil vi for alvor se kommunerne åbne sig,« siger hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Journalistforbund, Kate Bluhme, der i ni år har siddet i Journalistforbundets medieudvalg og med jævne mellemrum har kæmpet for mere åbenhed i forvaltningen.
Ole Skydt, journalist på Herning Folkeblad, har sammen med andre journalister i Kreds 5 kæmpet siden 1986. Kredsen modtog i 1990 Carsten Nielsen-legatet for deres utrættelige kamp, og også Ole Skydt er godt tilfreds.
»Tidligere er vi stødt på mange kommunaldirektører og borgmestre, der var meget forbeholdne over for åbenheden. De troede, at det ville skabe mange praktiske problemer, men det virker som om, det er ved at være slut med den gummi-glasnost,« siger Ole Skydt.
Når der er blevet kæmpet så meget for at få åbne postlister, skyldes det ikke kun et ønske om at følge lovens intention om øget åbenhed. Pressens muligheder for at følge med i sager i amter, kommuner og ministerier øges væsentligt, og dermed mener flere, at det øger pressens mulighed for at være en mere aktiv del af demokratiet.
»Ved at følge med i postlister vil vi i højere grad kunne være med til at nuancere den offentlige debat, fordi vi får en større indsigt,« siger Ole Skydt.
Nils Mulvad, formand for Dansk Institut for Computer-Assisted Reporting, er også glad for landvindingerne, men han er langt fra tilfreds.
»Som det er nu, er der kommuner, der ikke putter ubehagelige breve på postlisterne, og det er jo ikke meningen. Vi mangler regler på det område.«
Derudover ser Nils Mulvad også gerne, at det bliver muligt at søge i kommuner og amters journalarkiv. Det vil give mulighed for at lave en helt ny slags journalistik, hvor for eksempel reglerne fra en ny sociallov vil kunne blive undersøgt.
»Vi vil kunne se de økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune, og derfor også i princippet tjekke om loven får den rette virkning.«
På en høring i Landstingssalen den 28. februar vil blandt andre forskningsminister Birthe Weiss debattere fordele og ulemper ved åbne, elektroniske postlister.

0 Kommentarer