Slut med automatisk rabat til 67-årige

 DELEGERETMØDE. Det at fylde 67 år berettiger ikke længere til at få rabat hos Dansk Journalistforbund. Vagn Simonsen, 68 år og journalist på TV 2, fik delegeretmødet til at ændre forbundsreglerne.Førhen var reglen, at medlemmer fra og med deres 67-års fødselsdag fik kontingentnedsættelse. Fremover er reglen, at kun medlemmer, der går på efterløn, pension eller lignende, får nedsat kontingent. En 68-årig i arbejde skal altså ikke være medlem på pensionistvilkår.

 

DELEGERETMØDE. Det at fylde 67 år berettiger ikke længere til at få rabat hos Dansk Journalistforbund. Vagn Simonsen, 68 år og journalist på TV 2, fik delegeretmødet til at ændre forbundsreglerne.

Førhen var reglen, at medlemmer fra og med deres 67-års fødselsdag fik kontingentnedsættelse. Fremover er reglen, at kun medlemmer, der går på efterløn, pension eller lignende, får nedsat kontingent. En 68-årig i arbejde skal altså ikke være medlem på pensionistvilkår.

»Hvorfor skal medlemmer, der tjener deres gode løn, slippe billigere i kontingent, bare fordi de er fyldt 67 år? Det synes jeg ikke der er nogen grund til,« begrundede Vagn Simonsen sit forslag, der blev vedtaget.

I øvrigt blev pensionisterne og efterlønnernes kontingent sat op af delegeretmødet. Hidtil har de betalt 1/12 i kontingent, fremover skal de betale en sjettedel i kontingent. Det vil fra 1. juni sige 74 kroner – det samme beløb som arbejdsløse skal betale.

Vagn Simonsen pegede også på, at gruppelivs-ordningen kun gælder for folk, der endnu ikke er fyldt 67 år.

»Jeg vil gerne være med til at betale de 45 kroner, der betyder, at arbejdsløse også er med i gruppelivs-ordningen, men jeg kan ikke se, hvorfor jeg selv skal betale til gruppeliv, når jeg som 68-årig ikke er omfattet af ordningen,« sagde Vagn Simonsen.

Han henstillede til hovedbestyrelsen, at den overvejer en gruppelivs-ordning, der også omfatter folk fra 67 år og opefter, hvis de er i arbejde.

»Hvis man først er fyldt 60 år, så kan man ifølge statistikken forvente at blive 105 år. Det nytter ikke at tro, at journalister dør, når de er 56. Sådan er det ikke mere,« sagde Vagn Simonsen.

 

0 Kommentarer