search

Slut med at »godkende« artikler på Fyn

Fyns Amts Avis har indført skrappe regler for citatgodkendelse. »Vi redigerer avisen. Det gør kilderne ikke,« siger nyhedschefen.

Fyns Amts Avis har indført skrappe regler for citatgodkendelse. »Vi redigerer avisen. Det gør kilderne ikke,« siger nyhedschefen.

Hvis tidligere generaldirektør Christian S. Nissen var blevet interviewet til Fyns Amts Avis, havde han aldrig fået lov til at vende op og ned på artiklen, som han gjorde i et interview for nylig.

Fyns Amts Avis har nemlig meget strikse regler for, hvad kilderne må rette, fortæller nyhedschef Carsten Olsen.
»Reglerne er meget kategoriske, og vi har lavet dem, fordi kilder ikke skal redigere avisen. Det skal vi. Der er derfor forbud mod at sende artikler til ’godkendelse’. Citater skal heller ikke rettes og godkendes. Det er de to hovedprincipper,« fortæller Carsten Olsen.

Reglerne blev indført for mere end et år siden, efter at en skoleleder i Nyborg havde omskrevet en artikel, han medvirkede i, tre gange.
»Til sidst kunne journalisten slet ikke genkende sin egen tekst, og den sag fik os til at undersøge, hvor udbredt godkendelse af artikler var. Og det er åbenbart meget almindeligt. Det overraskede mig lidt,« siger Carsten Olsen.

Han fortæller, at før Fyns Amts Avis indførte de skrappe regler, oplevede avisens journalister ofte, at kilder syntes, at deres udtalelser virkede for bombastiske, når de så dem på tryk. Derfor prøvede de at gøre citaterne mere runde – selv om citaterne var fuldstændig korrekte.
Andre artikler lå over i dagevis, fordi kilderne var for langsomme med at godkende dem.

Carsten Olsen siger, at de fleste kilder har accepteret de nye regler, og kun et fåtal ønsker ikke at tale med avisen på det grundlag. For eksempel ville Sundhedsstyrelsens Lone de Neergaard ikke optræde i en artikel, fordi hun ikke kunne få den til godkendelse.
»Men det er faktisk ret sjældent, at kilderne ikke vil medvirke.«

Carsten Olsen tror, at det for mange journalister er det en `tryghedsting´ at få kildens godkendelse. En af de få undtagelser for reglerne er komplicerede videnskabsartikler, som kilderne har mulighed for at kommentere, hvis journalisten ønsker det.

(Carsten Olsen har ikke ønsket at få sine citater til godkendelse til denne historie, red.)

Kommentarer
10
Jens Tovborg
10.12.08 15:23
Re: Slut med at »godkende« artikler på Fyn

Det er en falliterklæring, at Fyns Amts avis ikke vil lade kilderne godkende deres egne citater. For der er en verden til forskel på at godkende egne citater og så til at blande sig i den redaktionelle vinkling. 

Alle, der har arbejdet professionelt med medierne ved, at risikoen for at blive fejlciteret er til stede, når det foregår over en telefonen, og kilden og journalisten endnu ikke har sporet sig ind på hinanden.

Både kilden og journalisten har en interesse i, at kilden kan stå inde for sine egne citater.

Det gælder også for kommunikationsrådgiverne. For jo hurtigere, en kilde kan opleve, at samarbejdet med journalisterne foregår i en ordentlig og tillidsfuld atmosfære, jo hurtigere opnår journalisterne det, han eller hun gerne vil: at kilden efterhånden går med til at lade sig citere direkte uden at skulle bruge tid på forberedelse med kommunikationsrådgiveren eller godkendelse af citater.

Hvis kilderne nu skal til at bekymre sig om, hvordan de bliver citeret, inden de overhovedet beslutter sig for at deltage eller ej, kan jeg forestille mig en hel del, der vil takke nej til at medvirke - eller lade en talsperson klare jobbet. Næppe noget der gavner dækningen.   

Hertil kommer, at forudsætningen for at lykkes med en samtale er, at begge parter skal være nogenlunde enige om, hvad der tales om og hvilke præmisser, der spørges fra.

For mig lyder det som om chefredaktionen på Fyn ikke har tillid til, at journalisterne selv kan indgå en ordentlig aftale med kilderne om vilkårene for et interview.

Det er ellers ikke så svært. Det er blot at oplyse om vilkårene, hvis der bliver stillet spørgsmål til fremgangsmåden. Det må man formode, at journalister på Fyn godt kan finde ud af.  

Fyns Amts avis vil åbenbart fortsat kræve, at kilderne skal være troværdige, men de vil ikke selv stå på mål for deres brug af citaterne. Det hænger ikke sammen. Det kan da godt være, at metoden giver mulighed for nogle sjove 'klipninger' på den korte bane, men det virker bare ikke troværdigt. 

Under alle omstændigheder vil det være interessant at se, om fremgangsmåden overhovedet gavner Fyns Amts avis eller om de i højere grad må nøjes med topledere og medietrænede eksperter, som i forvejen lever af at stille op til direkte citat.

 

Fremhævet af Journalisten
Jens Møller Nielsen
10.12.08 15:44
Re: Slut med at »godkende« artikler på Fyn

På Computerworld har vi i flere år haft et offentligt tilgængeligt regelsæt, som vores journalister kan henvise til efter behov: http://www.computerworld.dk/citater Vi henviser også til reglerne i bunden af udgående mails fra redaktionen (undtagen svar i mailvekslinger, der ellers kunne blive meget lange).

Fremhævet af Journalisten
Jakob Elkjær
10.12.08 16:52
Re: Slut med at »godkende« artikler på Fyn

På Journalisten sender vi gerne citater til kilderne, men kun med mulighede for, at rette eventuelle faktuelle fejl eller misforståelser. Reglerne giver ikke mulighed for at redigere eller forskønne citater: http://www.journalisten.dk/malsaetning-copyrights-forbehold-og-citatregler

Reglerne blev indført, fordi mange mediefolk selv er ret uhæmmede med at tilrette citater.

mvh

Jakob Elkjær, redaktør Journalisten

Fremhævet af Journalisten
Carsten Olsen
10.12.08 20:58
Re: Slut med at »godkende« artikler på Fyn

Meget kan man sikkert sige om Fyns Amts Avis nej til at lade kilderne redigere avisen. Men en "falliterklæring" og  "utroværdigt"? Det forstår jeg ikke.

Det er mig også en gåde, hvordan avisens regler kan tolkes som værende udtryk for manglende tillid til journalisterne. Tværtimod. Fyns Amts Avis' ledelse har fuld tillid til journalisterne. De kan deres håndværk, og derfor citerer de kilderne korrekt. Journalisterne aftaler også betingelserne for ethvert interview. Retten til at redigere, slette, rette og omformulere er så bare ikke en af de betingelser, kilderne kan få opfyldt hos os.

 Det er i øvrigt næsten udelukkende professionelle kilder og folk, der i forvejen optræder meget i medierne, som kræver artikler til godkendelse og citater til rettelse. Og de gør det som regel, fordi de har været på medietræningskurser, hvor de har lært, at det er en af måderne at styre pressen på.

Og lad mig så til sidst slå fast, at Fyns Amts Avis' 60.000 læsere ikke bliver snydt for kilder på grund af vores politik for godkendelse af artikler og citater. Vi har indtil videre kun to (2) tilfælde, hvor en kilde har sagt nej til at medvirke.

 

 

 

Fremhævet af Journalisten
Paula Larrain
11.12.08 13:17
Re: Slut med at »godkende« artikler på Fyn

Fyns Amts Avis står i forvejen ikke højt på listen af troværdige aviser. Det har jeg sandet efter en underlødig reportage med usammenhængende citater fra et møde, hvor der eksplicit ikke måtte citeres fra. Det kan man som kilde godt forlange, da det vel står enhver frit for selv at bestemme, hvad man siger i den ene eller den anden sammenhæng.

Fyns Amts Avis er en forretning ligesom alle andre medier og hvis avisen skal leve af at bruge kilder til at fylde deres spalter, så må de også respektere, at disse kilder ikke nødvendigvis stoler på, at avisens udsendte har forstået at citere korrekt. Jeg er blevet interviewet et utal af gange og beder altid om at få citaterne til gennemlæsning og i mindst 7 ud af 10 tilfælde, gemmer sig misforståelser og lodrette forkerte citater. Ikke fordi journalisten nødvendigvis er mindre bemidlet, men fordi det kan være svært at få det hele med på blokken. Derfor udtrykker de fleste ikke bare forståelse for gennemlæsningen, men også lettelse, for det sikrer, at artiklen bliver så korrekt som muligt. Men Fyns Amts Avis har måske nogle helt eminente journalister, der slet ikke kan begå fejl? Hvis en journalist for eksempel ikke bruger båndoptager, kan det gå helt galt. Så bliver man citeret i journalistens eget sprog - og det er bestemt ingen spøg.

Som Jens Tovborg siger: Kilderne siger bare nej. Og det vil jeg skam også anbefale, ligesom jeg også vil sige pænt nej tak til interview på de vilkår - navnlig hvis emnet er følsomt. Avisen har trods alt mere brug for kilderne end omvendt.

Fremhævet af Journalisten
Lars Axel Andersen
11.12.08 14:09
Re: Slut med at »godkende« artikler på Fyn

Set i lyset af FAA's strikse regler virker det helt absurd, at FAA accepterer at "skrive under på en kontrakt, der giver myndighederne mulighed for at censurere artikler og tv-indslag før offentliggørelse".

Der er åbenbart forskel på, at være en kilde og et "væsen"...

 Se artiklen hele artiklen fra Fyens Stiftstidende:
http://www.fyens.dk/article/1074597:Business-Fyn--Skat-vil-censurere-pressen

Fremhævet af Journalisten
Jesper Borup
12.12.08 20:25
Re: Slut med at »godkende« artikler på Fyn

Indenfor de elektroniske medier har vi en årrække benyttet os af forskellige typer apparater (f.eks. "båndoptagere"), med hvilke det er muligt at lave en såkaldt båndoptagelse af det, vores kilder siger. Det sætter os i stand til altid at gengive præcis, hvad kilden har sagt, overfor vores lyttere og seere. Man kan også benytte optagelsen overfor kilder, der senere ringer og benægter at de skulle have sagt det, de sagde.
Jeg vil anbefale at man prøver det, også ude på aviserne. Fidusen er også gavnlig i forhold til journalisten selv og dennes arbejdsproces. Er man i tvivl om, hvad det helt præcist var, kilden sagde, kan man bare spole tilbage i båndoptagelsen og høre det igen, inden man skriver det i avisen.
Det var altså en b-å-n-d-o-p-t-a-g-e-r. Spørg efter den i nærmeste Hi-Fi-butik.

mvh Jesper Borup, DR Fyn

 PS. Iøvrigt er det da en mærkværdig overskrift på artiklen. At det skulle være slut med at godkende artikler på Fyn. Jeg troede, artiklen handlede om min egen arbejdsplads, der jo ligger på Fyn, i byen Odense. Men det handlede om et helt andet medie et andet sted på Fyn. Tænk, hvis Journalisten gjorde det samme, hver gang man skrev en artikel om et medie i København. "Lisbeth Knudsen ny chefredaktør i København".  "København reducerer omkostningerne." "København må fyre 26 medarbejdere". "København beklager forkert brug af kilde." "Slut med at godkende citater i København."
Den overskrift ville jeg have bedt om at få ændret, hvis jeg var kilde.  

Fremhævet af Journalisten
Mads Brandsen
13.12.08 01:29
Re: Slut med at »godkende« artikler på Fyn

Hvor er det godt, man har folk som Paula Larrain til lige at rangordne landets aviser. Der synes at eksistere to grupper - nemlig dem, Larrain kan bestemme over, og dem, som hun ikke kan. Forhåbentlig er den første gruppe forsvindende lille.  

Jeg tror de fleste har oplevet, at en kilde - efter at have haft sine citater til gennemsyn - vil have 'glattet ud' og omformuleret - selv om det oprindelige citat var ganske korrekt, om edn noget skarpt i ordlyden. Det er da et problem, hvis det griber om sig - og det problem synes jeg da egentlig kun Fyns Amts Avis fortjener ros for at turde adressere.

Og til Larrains sidste svada, om at avisen har mere brug for kilderne end omvendt. Det vil jeg altså stille mig stærkt tvivlende overfor. Det virker i hvert fald noget selvmodsigende, at man skal høre det fra en konservativ folketingskandidat, der ikke klarede at komme ind ved sidste valg på trods af sin kendis-effekt. Men det er vel også journalisternes skyld?

Fremhævet af Journalisten
Britha Bunk
13.11.12 12:02
Re: Slut med at »godkende« artikler på Fyn

Vi - ErstatningsAdvokaterne - bruger en del tid på at formidle vores viden, afgørelser m.v. til pressen.  Vi har oplevet afvisning af godkendelse af citater og artikel een gang. I det nævnte tilfælde ved en journalist fra Politikken,  som  ikke ville acceptere,  at vi ville godkende vore citater og artklerne, som vi "fodrede fagligt" . Da måtte vi meddele, at vi så "selvsagt" ikke kunne deltage. Desværre. Vi oplevede, at vores information - sagligt og dokumenteret - "ødelagde" den historie journalisten havde planlagt, men som faktum desværre gjorde til eventyr og ikke virkelighed.....  Er det i overensstemmelse med etik og moral i almindelighed og hos pressen i særdeleshed? Det tror jeg ikke. Andre medier bekræfter som hovedregel, at vi "selvfølgelig" kan betinge vores bidrag af godkendelse af citater og den del af artiklen som vi oplyser eller citerer til. Det er ærgerligt om dele af pressen afskærer sig selv - og deres læsere - fra saglighed og dokumentation ved at nægte sagkyndige bidragere adgang til godkendelse af eget bidrag. Synes jeg. Britha Bunk

 

Fremhævet af Journalisten
Britha Bunk
13.11.12 20:43
Re: Slut med at »godkende« artikler på Fyn
Nemlig ja. Tak Paula. Særligt for det sidste afsnit. 
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen