Slut med årlige delegeretmøder

  Et overvældende flertal på årets delegeretmøde besluttede, at Journalistforbundet kun skal holde delegeretmøder hvert andet år. Til gengæld indføres Fagligt Forum. De fleste jublede, men forslagsstilleren kaldte det kejserens nye klæder.  

Et overvældende flertal på årets delegeretmøde besluttede, at Journalistforbundet kun skal holde delegeretmøder hvert andet år. Til gengæld indføres Fagligt Forum. De fleste jublede, men forslagsstilleren kaldte det kejserens nye klæder.

TRAVEREN. På delegeretmødets andendag præcis klokken 12.00 blev der skrevet historie i Dansk Journalistforbund. Et overvældende flertal af de delegerede stak deres stemmesedler i vejret for at markere, at de ikke længere vil mødes til delegeretmøde hvert år, men fremover kun hvert andet år.

Derefter brød klapsalverne løs, og smilene bredte sig i den store sal.

Forslaget om at sløjfe det årlige delegeretmøde har været debatteret et utal af gange i mere end 30 år. Men trods heftige forsøg er det aldrig blevet vedtaget.

De seneste to gange har forslaget fået flertal. Men ikke de krævede to tredjedele af stemmerne. I år skete det så i et sandt stemmeskred.

314 stemte for, 23 stemte imod, og to undlod at stemme, proklamerede ordstyrer Søren Wormslev.

Det overvældende flertal kom utvivlsomt i hus på grund af en ny opfindelse ved navn Fagligt Forum. I stedet for delegeretmøder hvert år skal der fremover afholdes Fagligt Forum i lige år.

Fagligt Forum får samme deltagere som delegeretmøderne, men i stedet for at diskutere beretninger og lovændringer, skal der diskuteres politik. Ikke nødvendigvis i en stor mødesal. Men måske i små fora. Og i stedet for at kigge tilbage på det forgangne år skal der kigges fremad. Sådan blev det fremlagt. Men i princippet er det op til hovedbestyrelsen at bestemme indholdet af Fagligt Forum.

Man kunne påstå, at det ikke er den store revolution, når alle skal mødes hvert år alligevel, men målt på stemningen så de fleste delegerede ganske anderledes på sagen.

Debatten blev skudt i gang en time tidligere af journalist Finn Arne Hansen, stedfortrædende tillidsmand på Fyns Amt Avis og tidligere hovedbestyrelsesmedlem. Han var manden, der havde tegnet skitsen til det oprindelige forslag.

»Stem ja, i år skal det være,« sluttede Finn Arne Hansen efter at have argumenteret for, at et årligt delegeretmøde koster alt for mange penge og personalemæssige ressourcer for Journalistforbundet og ikke mindst hovedbestyrelsen.

Forslaget indebar et begrænset antal deltagere til Fagligt Forum. Og det havde opbakning fra et flertal i hovedbestyrelsen.

»Vi skal have modet til det nu. Forslaget indebærer, at vi kan få skabt en periode, hvor man for alvor kan få drøftet politik,« lød det fra formand Mogens Blicher Bjerregård.

Et delegeretmøde er Journalistforbundets generalforsamling. Mellem 300 og 400 delegerede fra hele landet mødes to dage hvert år for at godkende beretning og årsregnskab. Nye hovedbestyrelsesmedlemmer skal vælges, handlingsprogrammet skal revideres, og forslag til lovændringer skal debatteres og vedtages eller forkastes. Delegeretmøderne koster hvert år Journalistforbundet omkring halv-anden million kroner og hundredvis af arbejdstimer at forberede og afholde. Ikke mindst for hovedbestyrelsen, der begynder forberedelserne til det kommende års delegeretmøde allerede i september. Det er alt for mange ressourcer at bruge på formaliteter, og dermed spærrer delegeretmøderne for de reelle politiske diskussioner, lød argumentet fra blandt andre formand Mogens Blicher Bjerregård.

Herefter skete noget overraskende. I hvert fald for alle dem, der havde drukket øl i Stjernebaren i stedet for at deltage i korridor-samtalerne aftenen i forvejen. Ekstra Bladets tillidsmand og mangeårige repræsentant i hovedbestyrelsen gik på talerstolen. Thomas Szlavik har altid været imod delegeret-møder hvert andet år. Han mener kort sagt, at de årlige delegeretmøder fungerer som et udklækningssted for fagligt aktive.

»Fra Ekstra Bladet kunne vi godt fristes til at stemme for Finn Arnes forslag. Jeg synes, at det er en god idé med møder, hvor vi kan diskutere politik i stedet for teknikaliteter,« sagde Thomas Szlavik om opfindelsen Fag-ligt Forum. Det lød unægteligt som en åbning. Thomas Szlavik ville dog ikke stemme for Finn Arnes forslag, da han mener, at lige så mange skal have mulighed for at komme til Fagligt Forum som til delegeretmødet. I stedet fremsatte Thomas Szlavik så et ændringsforslag, stadig med delegeretmøder i ulige år og Fagligt Forum i lige år. Men hvor de to begivenheder har samme adgangskrav.

Det skulle vise sig at få afgørende betydning. I sidste ende fik Thomas Szlaviks forslag langt størstedelen af deltagerne overbevist og ordstyreren
til at proklamere følgende:

»Jeg kan konstatere, at da Dansk Journalistforbund vedtog at afskaffe delegeretmøder hvert år, skete det på initiativ af Thomas Szlavik.«

Det blev til gengæld for meget for Thomas Szlavik, der på ingen måde lignede en sejrherre. Han gik atter på talerstolen og kiggede ud over den overgearede forsamling.

»Det kan godt være, at I ikke har opdaget det endnu. Men jeg har lige sikret, at vi fortsat skal mødes en gang om året,« konstaterede han og gik ned igen.

Her stak Finn Arne Hansen ham hånden med ordene:

»Det var så Journa-listforbundets to betonhoveder, der fik gennemført det!«

Ngle timer senere, da delegeretmødet netop var afsluttet, stod Thomas Szlavik ude i det sarte sollys og undrede sig.

»Jeg har ikke skiftet mening. Det er dem, der har ladet sig bluffe i en grad, så jeg ikke fatter en skid,« sagde Thomas Szlavik.

»Det er præcis samme gruppe mennesker, der skal mødes. Det hedder bare Fagligt Forum i stedet for delegeretmøde,« sagde en forundret Szlavik.

På spørgsmålet om, hvorfor han i det hele taget fremsatte et ændringsforslag, hvis han ikke ønsker noget ændret, svarede han.

»Jeg kan godt være ærlig og sige, at jeg havde på fornemmelsen, at rædselsscenariet var gået i opfyldelse.« 'Rædselsscenariet' er i denne sammenhæng delegeretmøder hvert andet år.

»Men jeg vil ikke kalde det en afværgedagsorden,« sagde Thomas Szlavik, der mener, at Fagligt Forum er en god opfindelse, da den vil give plads til bedre politiske diskussioner.

Et andet sted på Nyborg Strand var Finn Arne Hansen også godt tilfreds:

»Jeg ser det som en sejr,« sagde journalisten fra Faaborg.

»Oprindeligt ville jeg undgå, at vi skulle mødes hvert år. Men nu må vi se, om den nye form kommer til at fungere. Hvis det viser sig, at Fagligt Forum er spild af tid, må vi lave om på det,« sagde Finn Arne Hansen.

I løbet af de kommende måneder skal hovedbestyrelsen beslutte sig for, hvordan Fagligt Forum 2006 skal forløbe.

Historisk kamp

GENTAGELSE. »Dette er den sidste røst fra fortiden. Når vi om et øjeblik ikraftsætter vort delegeretmøde med valget af dets dirigent, begynder en ny tid, sammenholdets og fællesviljens fremtid.«

Med disse ord skød konstitueret formand Carsten Nielsen det første delegeretmøde i gang i 1961. De følgende 44 år har budt på fællesvilje og delegeretmøder hvert år. Det sidste imod manges vilje.

Et tilbagevendende forslag på delegeretmøderne har nemlig været at ændre frekvensen, så der kun bliver afholdt delegeretmøder hvert andet år. Flere veteraner i forbundet mener således at kunne erindre, at forslaget har mere end 30 år på bagen.

Tilbage i 1986 var der faktisk allerede et flertal på otte medlemmer i hovedbestyrelsen, der kun ønskede at holde delegeretmøder hvert andet år. Det kan man læse i rapporten fra det såkaldte strukturudvalg. Men de delegerede har altså ikke været med på ideen.

En gennemgang af protokollaterne fra de seneste ti år viser, at der har været stemt om at holde delegeretmøder hvert andet år i 1997, 2000, 2002, 2003, inden det lykkedes at få det fornødne antal stemmer i år.

I 2002 og 2003 fik forslaget flertal, men ikke de fornødne to tredjedele.

0 Kommentarer