»Slotsholmen svækker demokratiet«

Den nye offentlighedslov hindrer, hvad den skulle sikre: Offentlighed i forvaltningen. »Regeringen skjuler sig for befolkningen,« siger professor eremitus Tim Knudsen til journalisten.dk

Den offentlige forvaltning bliver et stort, sort pengeskab fra Franz Jäger, som selv ikke Egon Olsen vil kunne bryde ind i.

Det er den humoristiske vinkel på Justitsministeriets arbejde med den nye offentlighedslov.

Den knap så humoristiske lyder.

»Det er betegnende for hele forslaget til den nye offentlighedslov, at regeringen vil øge offentlighedens tilgang til oplysninger langt fra Slotsholmen. Men når det handler om indsigt i arbejdet på selve Slotsholmen, skjuler politikerne sig bag snørklede lovparagraffer,« siger professor eremitus i offentlig forvaltning ved Københavns Universitet Tim Knudsen til journalisten.dk.

Den nye § 24 giver vide muligheder for afslag på ansøgninger om aktindsigter. Også selv om justitsminister Morten Bødskov (S) i dagens Politiken forsikrer, at:

”Vi gør det klart, at bestemmelsen hverken er et gummistempel, tagselvbord eller et carte blanche til bare at trække det ene afslag på aktindsigt i automaten efter det andet.”

Tim Knudsen har kun hovedrysten til overs for forklaringen.

»Vi har gennem mange år set, hvordan myndighederne enten afviser eller trækker aktindsigter i langdrag. Med den nye paragraf 24 får de endnu flere muligheder for afslag, for lovteksten lægger op til, at embedsmændene selv kan fortolke loven,« siger Tim Knudsen.

»Jeg ville ønske, at politikerne havde modet til at gå den anden vej og forenkle loven, så alle kunne forstå den. Det vil gøre det sværere for myndighederne at lege julelege og lettere for borgerne at få indsigt i administrationen,« forsætter han.

Kom nu med den høring

Mogens Blicher Bjerregård – formand for Dansk Journalistforbund (DJ) – er også kritisk over for den nye lovtekst. Af samme grund opfordrer han – igen – Morten Bødskov til at holde en offentlig høring.

»Under arbejdet med det sidste forslag til revidering af offentlighedsloven gav høringen vigtige oplysninger til arbejdet med loven. Det var en øjenåbner for mange af os. Lad os gøre det samme med det nuværende forslag, så vi kan se, hvordan loven fungerer i virkeligheden,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Også på Christiansborg er der utilfredshed med forløbet omkring den nye offentlighedslov. Af samme grund har Enhedslisten indkaldt til sin egen høring. DJ har grebet muligheden og er ved at udarbejde et høringssvar.

»I DJ arbejder vi med demokrati, så det er vigtigt, at vi byder ind, når vi kan. Uagtet, om der er en offentlig høring eller ej,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Han oplyser, at det endnu er for tidligt at komme konkret ind på indholdet af høringssvaret.

»Men det er klart, at vores svar også bliver sendt til ministeren og medlemmerne af Retsudvalget. Vi gør, hvad vi kan for at dreje loven i den rigtige retning,« siger Blicher Bjerregård.