Slagsmål om journalistuddannelsens fremtid

Håndværker eller akademiker? Kampen om den fremtidige kurs for Danmarks Journalisthøjskole er i gang. Kim Minke, rektor siden 1994, bebuder sin afgang.Der er åbent slagsmål mellem bestyrelsen for Danmarks Journalisthøjskole (DJH) med formand Lisbeth Knudsen i spidsen og rektor Kim Minke om uddannelsens fremtid.

Håndværker eller akademiker? Kampen om den fremtidige kurs for Danmarks Journalisthøjskole er i gang. Kim Minke, rektor siden 1994, bebuder sin afgang.

Der er åbent slagsmål mellem bestyrelsen for Danmarks Journalisthøjskole (DJH) med formand Lisbeth Knudsen i spidsen og rektor Kim Minke om uddannelsens fremtid.

Striden handler om, hvorvidt DJH skal være en institution ved Aarhus Universitet, som rektor ønsker, eller fortsætte som en selvstændig produktionshøjskole. Det sidste har bestyrelsen valgt at anbefale Undervisningsministeriet. Dermed synes rektor Kim Minkes planer om, at DJH skal være en del af Aarhus Universitet, at være skudt ned.

»Jeg tror ikke på konstruktionen. Den uddannelsesverden, vi er i, ændrer sig meget, og vi er nødt til at følge med. Så det bliver ikke med mig som leder,« siger han.

Kim Minkes kontrakt udløber i forvejen til efteråret. Han har en aftale med bestyrelse og ministerium om at fortsætte til 1. april, men ønsker altså ikke at søge stillingen, når den bliver slået op.

Rektoren mener, at der er behov for mere forskning og internationalt samarbejde, og frygter, at DJH vil få problemer med at klare konkurrencen fremover. Derfor anser han det for nødvendigt, at DJH bliver en del af Aarhus Universitet.

»Der sker i øjeblikket en samfundsudvikling, hvor al forskning samles på universiteterne. Så hvis vi fortsat skal have lidt forskning, tror jeg, at en sammenlægning er nødvendig,« siger rektoren. Han fortæller også, at det nuværende samarbejde med universitetet er en nødvendighed for etablering af samarbejde med de udenlandske universiteter, der har journalistuddannelser.

Kim Minke får opbakning fra Nils Mulvad, der er direktør for Center for Analytisk Journalistik (DICAR) og underviser på DJH.

»Der sker en globalisering i øjeblikket, hvor man vælger faste internationale samarbejdspartnere. Det vil være svært at konkurrere fremover, når konkurrenterne er universiteter. Vi fremstår ikke som en skole på niveau med dem,« siger Nils Mulvad. Han forklarer, at samarbejde er vigtigt for at kunne opretholde det faglige niveau, og han frygter, at journalistuddannelsen i Århus vil ende som en andenrangs uddannelsesinstitution.

Det er en generel tendens blandt underviserne på DJH, at de støtter Kim Minke i ønsket om at blive lagt under Aarhus Universitet.

Det er dog ikke argumenter, der får Lisbeth Knudsen til at vakle.

»Det er en fuldstændig enig bestyrelse, der har bevaringen af DJH som en selvstændig institution som 1. prioritet, men gerne i partnerskab med andre medierelevante uddannelser,« siger Lisbeth Knudsen. Hun mener, at det vil fastholde en stærk branchetilknytning for uddannelsen, styrke udviklingen af journalistikken og adskille den fra de to universitetsbaserede journalistuddannelser.

Forudsætningen for bestyrelsen har været samme adgang for DJH-studerende til at tage en kandidat-overbygning på Aarhus Universitet eller Syddansk Universitet, som de andre journaliststuderende har, og den forudsætning er nu opfyldt.

Lisbeth Knudsen erkender, at der er behov for en øget forskningsindsats på DJH, men mener, at de tilsagn, hun har fået i forhandlingerne med Undervisningsministeriet om øgede ressourcer til forskning, tilfredsstiller disse krav. Hun forventer, at der vil komme fire nye forskerstillinger oven i de nuværende fire.

Bestyrelsesformanden mener også, det går godt for DJH på den globale scene. Hun peger på, at DJH p.t. har mere end 40 internationale samarbejdspartnere og står stærkt, hvad angår internationale partnerskaber, blandt de tre journalistuddannelser i Danmark.

I sidste ende er det Undervisningsministeriet, der bestemmer, og der vil komme en afgørelse i løbet af efteråret. Beslutter de, at DJH skal være en del af Aarhus Universitet, vil planerne om en sammenlægning med Den Grafiske Højskole blive skrinlagt.

0 Kommentarer