Slagsmål om dit og mit

 Redaktørerne siger min, min, min i kampen om ophavsrettigheder.

 

Redaktørerne siger min, min, min i kampen om ophavsrettigheder.

I dag har arbejdsgiverne ikke lov til at trykke journalisternes artikler og fotografernes billeder i et andet medie – uden at have en aftale med medarbejderne. Men i et nyt udvalg, som Kulturministeriet har nedsat, presser arbejdsgiverne på for at snuppe en del af ophavsretten og dermed slippe for at lave aftaler.

»Det er urimeligt og noget bøvl, at man for eksempel ikke har mulighed for at anvende journalisters stof på tværs af medierne i flermediale huse,« siger Ebbe Dal, direktør i Danske Dagblades Forening og medlem af Kulturministeriets ophavsrets-udvalg.

I USA og England har arbejdsgiverne ophavsretten til journalisternes artikler og fotografernes billeder, så snart stoffet er produceret af en ansat medarbejder. Derfor har de også ret til at sælge stoffet videre – uden at spørge om lov. I langt de fleste lande i Europa er reglerne dog som i Danmark.

Journalistforbundet er modstander af at ændre på ophavsretten og sløjfe de aftaler, der eksisterer.

»Hvorfor reparere på et system, der fungerer?« spørger Anne Louise Schelin, jurist og direktør i Dansk Journalistforbund og ligeledes medlem af Kulturministeriets ophavsrets-udvalg. Hun mener, at det er et indgreb i traditionen på det danske arbejdsmarked, der hviler på frie aftaler, hvis arbejdsgiverne får held til at ændre på ophavsretten.

I dag har 98 procent af medarbejderne på dagbladene og 95 procent af de ansatte på radio og tv aftaler med deres arbejdsgivere om salg af stof. Aftalerne giver blandt andet arbejdsgivere frihed til at videreudnytte stoffet – også flermedielt.

»Det vil skabe turbulens i årene fremover, hvis ophavsretsloven bliver ændret. Journalister og fotografer vil forsøge at holde fast i aftalerne, de har nu, mens arbejdsgiverne gerne vil af med dem,« siger hun.
Anne Louise Schelin afviser, at de aftaler, der gælder i dag, hindrer medierne i at udvikle flermedialitet.

»Danske medier er helt fremme i spidsen, når det drejer sig om flermedialitet og mediekonvergens. Udviklingen er i sig selv det bedste bevis for, at aftalerne med fotografer og journalister ikke er en hindring,« påpeger Anne Louise Schelin.

Anne Louise Schelin og Ebbe Dal siger, at økonomi ikke er primær årsag til interessen i ophavsretten.

»Det afgørende er bevægelsesfrihed og mulighed for at handle hurtigt. De to ting er ikke i harmoni med aftalerne,« siger Ebbe Dal.

Foreløbig er der aftalt møder i Kulturministeriets udvalg frem til sommeren 2004.

 

 

0 Kommentarer