Sky-underskrift

  OVERENSKOMST. Torsdag den 12. maj skrev både Sky Radios direktør, Kasper Krüger, og Dansk Journalistforbunds faglige konsulent Lone Amtrup under på en overenskomst. Nu skal den godkendes af Sky Radios hollandske bestyrelse.Journalistforbundets hovedbestyrelse har allerede for lang tid siden godkendt overenskomsten, men med den besked til forbundets forhandlere, at den meget gerne skulle blive bedre, inden den blev skrevet under.

OVERENSKOMST. Torsdag den 12. maj skrev både Sky Radios direktør, Kasper Krüger, og Dansk Journalistforbunds faglige konsulent Lone Amtrup under på en overenskomst. Nu skal den godkendes af Sky Radios hollandske bestyrelse.

Journalistforbundets hovedbestyrelse har allerede for lang tid siden godkendt overenskomsten, men med den besked til forbundets forhandlere, at den meget gerne skulle blive bedre, inden den blev skrevet under.

Det er nu sket.

Det ømme punkt var afsnittet om tillidsrepræsentanten.

Tidligere stod der, at en tillidsrepræsentant havde pligt til blandt andet at fremme det gode samarbejde, og at vedkommende ikke måtte bruge sin arbejdstid på fagligt arbejde – med mindre Sky havde godkendt det. I øvrigt kunne tillidsrepræsentanten trækkes i løn, hvis han/hun deltog i for eksempel tillidsrepræsentant-stævner. Nu står der, at det både er ledelsens og tillidsrepræsentantens opgave at fremme samarbejdet, og at tillidsrepræsentanten skal have tid til det faglige arbejde. Selve penge-problemet er ikke længere nævnt.

I den gamle formulering stod, at en tillidsrepræsentant ikke kunne fyres på grund af sit tillidshverv, men med en passus om, at vedkommende ellers kunne afskediges som alle andre. I den nye version er den passus ude.

Det har taget Journalistforbundet over halvandet år at få overenskomsten på plads.

11. november 2003 kunne man på Journalistforbundets hjemmeside læse:

»DJ og Sky Radio har i dag indgået en foreløbig aftale om arbejdsforholdene … I aftalen forpligter parterne sig på at afslutte forhandlingerne om en egentlig overenskomst inden udgangen af august måned 2004.«

0 Kommentarer