Sky-høje tæsk

 

Journalistforbundet får spank for at lave en overenskomst med Sky Radio, som giver halv løn under barsel og ringe beskyttelse af tillidsmanden.

BUNDSKRABER. Hvor sølle skal en overenskomst være, for at Dansk Journalistforbund (DJ) bør sige nej til den? Og hvor sætter man sit kryds – ud for pest eller kolera? Det var dilemmaet for medlemmerne af DJs hovedbestyrelse, men et flertal endte med at blåstemple en overenskomst med Sky Radio, der ejes af den stenrige mediemogul Robert Murdoch.

Overenskomsten med Sky blev offentliggjort på delegeretmødet af blandt andre hovedbestyrelses-medlem Uffe Gardel, tilldsrepræsentant på Berlingske Tidende, men først gik hans kollega på talerstolen:

»Har I lavet noget, der er endnu ringere end Sky-overenskomsten, så vil jeg gerne vide det!« sagde Gunhild Ipsen, tidligere tillidsrepræsentant på Berlingske Tidende.

Vredt spurgte hun fra talerstolen forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård om, hvordan »mit forbund kan godkende en overenskomst, der giver halv løn under barsel, dårlig til-lidsmandsbeskyttelse, ingen pension og ingen ophavsretsbeskyttelse«.

»Er det her moderne fagforeningspolitik, er det her vejen til ligestilling?« lød næste spørgsmål, og hun fortsatte:

»Her har hovedbestyrelsen godkendt en overenskomst, der er så ringe som det, man på små arbejdspladser måske må acceptere, når man forhand-ler på tomandshånd. Hvorfor? Tror I ikke, at det vil rygtes i arbejdsgiverkredse og have en afsmittende virkning?«

Var Gunhild Ipsen vred, så tordnede Uffe Gardel, tillidsrepræsentant på Berlingske Tidende og afgående med-lem af såvel forretningsudvalget som hovedbestyrelsen. Allerførst fremhævede han, at DJs overenskomst med Sky har svævet i mørke:

»I har ikke hørt om den, Journalisten har ikke skrevet om den, I har ikke kunnet læse om den på forbundets hjemmeside, men nu skal I høre om overenskomsten.«

Herefter opremsede han, at overens-komsten ikke indeholder noget om pension, ingen efteruddannelse og ingen betaling for overarbejde – og frem for alt ingen løn under barsel ud over 14 uger med halv løn.

»Efter mere end tyve år med et ligestillingsudvalg i DJ har hovedbe-styrelsen godkendt en overenskomst, hvor folk, der bliver gravide, skal på dagpenge.«

Han fortalte endvidere de dele-gerede, at ophavsretten tilfalder Sky, og at freelancerne har afgivet hele deres ophavsret uden at få betaling for det.

»Sådan ser en DJ-overenskomst med verdens rigeste mediekoncern ud,« sagde han og henviste til, at Sky Radio er en filial af Murdoch-koncernen.

»You ain't seen nothing yet. This is coming to a radio station near you soon,« sagde han henvendt til DR Nyhedernes tillidsrepræsentant Jørgen Laurvig, der fra talerstolen havde pebet over lønsystemet på Danmarks Radio.

Herefter fortsatte Uffe Gardel:

»Hvis TV 2 skulle blive privatiseret, så vil TV 2 også interessere sig for den-ne overenskomst. Hvis monopolbryderne på radiosiden kan nøjes med halv løn under barsel, så kan de vel også på tv?«

Han sagde til salen, at tilhængerne havde forsvaret sig med, at den overenskomst var DJs eneste chance for at få foden indenfor. En forklaring, han ikke kunne godtage, fordi DJ end ikke havde forsøgt en konfrontation med Sky Radio.

»Der kan være overenskomster, der er så ringe, at vi ikke indgår dem. Det kan være, det havde været det bedste i dette tilfælde,« sagde han og indhøstede store klapsalver fra salen, mens han tilføjede:

»Havde vi taget kampen og tabt den, ville vores medlemmer og arbejdsgivere have respekt for os. Nogle gange er der slagsmål, man skal tage, selv om man tror, man vil tabe dem.«

Der er brug for en grundig og principiel diskussion om, hvorvidt der er en nedre grænse for, hvilke overenskomster DJ kan indgå. Det mente Sjællandske Mediers tillidsrepræsentant, John Jakobsen. Han sagde, at det i nogle tilfælde kan være bedre at støtte medlemmerne i at få gode individuelle kontrakter, hvis alternativet er at få en overenskomst, der er så ringe, at den smitter negativt af på andre områder.

Han mener, at DJ skulle have kæmpet mere mod Sky Radio.

»Måske havde vi tabt, men så var vi i hvert fald ikke endt der, at hver gang vi skal tegne en overenskomst, så skal vi høre, at Sky Radio har sat niveauet.«

»Røde lejesvende«. Sådan kaldte Jørgen Laurvig, tillidsrepræsentant på DR Nyhederne, kærligt kollegerne på Berlingske Tidende og fremhævede, at de havde været murbrækkere. De havde vist, hvordan man fører fagpolitik ved at gå ind og lave aftaler på de områder, der er relevante.

»Eneste vej ud af moradset er at opstille klare minimumsgrænser for aftaler,« sagde han med refe-rence til DR-overenkomsten, hvor forhandlinger om småpenge til ny løn tager uforholdsmæssigt meget af tillidsrepræsentanternes tid, samt at journalisterne nu er tvunget til at redigere frem for at koncentrere sig om journalistikken.

»Sky-overenskomsten er så rystende, at den ikke fortjener yderligere kommentarer. Den taler for sig selv,« sagde han.

»Det er rigtigt nok, at Sky-overenskomsten er noget lort, men det er der så meget andet, der også er,« sagde Mette Curdt, formand for Københavner-journalisterne, Kreds 1. Men til-føjede så, at der er store grupper af medlemmer, der står, som Sky-kollegerne ville have gjort, hvis ikke DJ havde indgået aftalen: Nemlig helt uden nogen overenskomst.

»På mit område, teksterne, er vi kede af, at en serviet-aftale, en rammeaftale, nu er opsagt. Det er muligt, at vi skulle have lavet en ramme-overenskomst. Nogle gange skal man vælge mellem pest og kolera, og det kan være bedre at have et stykke papir end at skulle sejle for egen vind,« sagde Mette Curdt.

»Vi er inden for døren, vi har for-handlingsret,« sagde forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård, da han fik ordet.

Han gik i rette med angrebene fra Gunhild Ipsen og Uffe Gardel. Sagde, at det ikke var ophavsretten, der var overdraget, men videreudnyttelsen.

Han fortalte, at DJ stadig forhandler med SkyRadio i et forsøg på at få en bedre tillidsmands-beskyttelse.

Forbundsformanden sagde, at deltagerne skulle vide, at kollegerne i Tyskland og Holland er »vældig tilfredse med, at det er lykkedes os at få en overenskomst. Det kan godt være, at Murdoch er stor, men det er aldrig lykkedes for andre at få en overenskomst,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

En af fordelene ved en overenskomst er ifølge forbundsformanden, at den giver DJ mulighed for at trække Sky Radio i Forligsinstitutionen, hvis de næste forhandlinger skulle bryde sammen.

Han afviste, at Sky-overenskomsten vil få negativ afsmittende virkning på andre overenskomster.

»Jeg har ikke spor imod åbenhed. Det er godt, hvis andre arbejdsgivere, for eksempel på Talpa (ejerne af Radio 100FM, red.) og The Voice, vil være med til en overenskomst. Der er også en afsmittende effekt i ikke at have aftaler. Arbejdsgiverne kan argumentere, at vi kan samarbejde med andre uden aftaler.«

Ifølge Mogens Blicher Bjerregård vil ledelserne på DR og TV 2 ikke kigge på Sky Radio, når overenskomsten skal fornys. De skæver derimod til hinanden.

Lang vej til himlen

SKY. Efter mere end et års forhandlinger skulle overenskomsten mellem Sky Radio og Dansk Journa-listforbund (DJ) godkendes af hovedbestyrelsen på marts-mødet.

Det blev den, men først efter et flere timer langt verbalt slagsmål, og først efter at forhandlerne havde lovet at gå tilbage og arbejde på en forbedring af over-enskomsten.

På den ene side stod blandt andre tillidsrepræsentanterne Uffe Gardel fra Berlingske Tidende, Lykke Wiborg Johansen, Urban, Thomas Szlavik, Ekstra Bladet, og John Jakobsen, Sjællandske Medier. De fandt overenskomsten for ringe. Det var især beskyttelsen af tillidsrepræsentanten og aftalerne om barsel og ophavsret, de ikke var tilfredse med.

Men blandt andre forbundsformanden og næstformand Fred Jacobsen kæmpede for et ja – godt suppleret af de to faglige konsulenter Claus Iwersen og Flemming Reinvard. Formandsskabet argumenterede med, at det dels er afgørende for Journalistforbundet at indgå overenskomster, dels at vilkårene for de ansatte på Sky med overenskomsten var blevet klart forbedret i forhold til de vilkår, de hidtil har arbejdet under. Blandt andet fandt de, at bestemmelsen om en tillidsrepræsentant var et fremskridt.

»Hvad er alternativet, hvor lang tid skal vi så bruge for at få en fod indenfor?« spurgte Fred Jacobsen.

Af frygt for at hovedbestyrelsesmedlemmerne ville stemme overenskomsten ned, dømte Mogens Blicher Bjerregård time out. Han havde brug for en pause til at finde en model, hovedbestyrelsen ville stemme ja til.

Det skete næste dags formiddag.

Med to stemmers flertal blev forbundsformandens forslag vedtaget. Det betød, at overenskomsten var klar til at blive skrevet under af såvel DJ som af de hollandske ejere.

Det er blot ikke sket endnu, idet godkendelsen kun blev givet på betingelse af, at forhandlerne ville forsøge at gøre aftalen bedre, især tillidsrepræsen-tant-beskyttelsen.

Meldingen var også klar på delegeretmødet: Det er et krav fra medlemmerne, at tillidsmanden ikke skal risikere sit job.

»Nu står der i overenskomsten, at tillidsrepræsentanten ikke kan fyres, men i et protokollat står der, at en tillidsrepræsentant godt kan fyres, hvis det ikke skyldes tillidsmands-hvervet. Det kan for eksempel skyldes, at en afdeling eller en funktion bliver nedlagt på grund af omstruktureringer,« forklarer Henrik Bruun, faglig konsulent i DJ, til Journalisten efter delegeretmødet.

Han siger, at det har været særdeles svært at få de danske traditioner til at passe med hollændernes opfattelse af en overenskomst og arbejdsmarkedsregler.

»I andre dele af Europa er arbejdsmarkedsvilkårene i langt højere grad end i Danmark styret af lovgivningen. Derfor har det været en svær proces at få forklaret hollænderne »den danske model«, hvor man forhandler sig til rette mellem arbejdsmarkedets parter,« siger Henrik Bruun, der regner med, at underskrifterne kommer på plads i løbet af kort tid.

De svage punkter i overenskomsten er – ifølge såvel debatten på hovedbestyrelsesmødet som på delegeretmødet – ringe beskyttelse af tillidsrepræsentanten og en barselsorlov med halv løn i 14 uger, derefter ingenting. Når det drejer sig om pensionen og efteruddannelsen, er der kun tale om hensigtserklæringer.

Ud over gevinsten ved at få en overenskomst og en tillidsrepræsentant regnes freelance-betingelserne også på plussiden. Freelancere, der arbejder i mere end otte timer om ugen, er omfattet af funktionærloven.

På hovedbestyrelsesmødet stemte følgende for: Mogens Blicher Bjerregård, Fred Jacobsen, Lars-Bo Larsen, Sven Bloch, Steen Vedersø, Kristian Melgaard, Karin Sloth og Carsten Lorenzen.

Imod stemte Lars Lindskov, Uffe Gardel, Lykke Wiborg Johansen, Peter Thornvig, Thomas Szlavik og John Jakobsen.

Langvarig proces

ØNSKE. Der er kun få fastansatte medlemmer af Journalistforbundet på Sky Radio. De fleste er enten løstansatte eller freelancere, fortæller journalist Theresa Valbæk, der selv er medlem af Journalistforbundet.

Ifølge hende har medarbejderne ikke været med til at forhandle overenskomst siden sidste sensommer, hvor de var til møde med Journalistforbundets faglige konsulenter Henrik Bruun og Lone Amtrup. Nu hvor overenskomsten ligger klar, siger hun:

»Vi vil super gerne have en overenskomst, men spørgsmålet er, hvor stor effekt den får, når der er så mange, der ikke er medlem af Journalistforbundet eller arbejder freelance. Det er dog rart, at Journalistforbundet har forhandlet. Hvis forbundet ikke gjorde noget, så ville Sky Radio bare have kørt mere hardcore, og det gør de ikke nu. Men det er helt sikkert en langvarig proces at få en god overenskomst.«

 • Sky-overenskomsten

  Omfatter fuldtidsansatte, der er ansat i mindst tre måneder – eller deltidsansatte med mindst 481 arbejdstimer i løbet af tre måneder (svarende til tre måneder på fuld tid).

  Basislønnen er på 18.000 kroner plus et personligt tillæg. Tillægget kan først forhandles efter mindst 12 måneders ansættelse. Ifølge DJs lønstatistik er gennemsnits-lønnen på Sky i øjeblikket cirka 28.500 kroner om måneden – inklusiv alle tillæg.

  Overarbejde skal afvikles 1:1.

  Tillidsfolk kan afskediges som alle andre, men titlen alene må ikke give anledning til fyring, ligesom tillidsrepræsentantens stilling ikke må forringes.

  DJ arbejder på en formulering, der lyder:

  »Tillidsrepræsentanten kan ikke afskediges, medmindre tvingende grunde taler derfor.«

  En tillidsrepræsentant må ikke bruge sin arbejdstid til fagligt arbejde, medmindre Sky Radio har sagt god for det.

  Pension eksisterer ikke. *)

  Barsel ifølge funktionærloven. Den dikterer, at kvindelige ansatte har ret til halv løn fra barselsorlovens start til 14 uger efter fødslen. Mænd har ret til halv løn i forbindelse med fædreorlov. Sky Radio skal dog supplere op, så lønnen under barsels-orloven mindst kommer til at svare til dagpenge-satsen.

  Ophavsretten overdrages til Sky Radio, der har retten til at udnytte og overdrage nyhedsindslag både til egne og andres nyheds- og radiomedier i ind- og udland. Også efter at medarbejderen har forladt stationen. **)

  Efteruddannelse er der ikke noget af. ***)

  Freelancere, der i løbet af tre måneder har
  arbejdet otte timer eller mere om ugen, er omfattet af funktionærloven. Freelancere kan hyres til 175 kroner i timen.

  *) Faglig konsulent Henrik Bruun siger, at parterne er enige om, at pension kan være et tema ved næste overenskomst.
  **) Den klausul er ifølge faglig konsulent Henrik Bruun ikke ualmindelig på nyhedsradioer.
  ***) Der foreligger dog en hensigtserklæring om efteruddannelse.

0 Kommentarer