Skuffet BT-tillidsmand: Løngabet vokser

DJ har indgået nye overenskomster med bureauer, der leverer stof til de store aviser. Men grundlønnen er langt ringere og stiger mindre end hos Berlingske og BT. »Dermed nærmer de sig jo ikke vores vilkår,« siger en skuffet BT-tillidsmand. DJ formand: »Så godt, som det kunne blive«

Lige før sommerferien godkendte Dansk Journalistforbund nye overenskomster med bureauerne Media Movers og Wunderkind.

Begge bureauer fungerer som underleverandører for de store aviser.  Men det sker ud fra overenskomster med langt ringere grundlønninger end på aviserne.

De nye overenskomster møder kritik fra BT’s tillidsrepræsentant Maj Munk.  Hun påpeger, at løngabet vokser. Hun er skuffet over, at det ikke er lykkedes for DJ at indsnævre løngabet. 

»Det er skuffende, at det ikke er lykkedes at få større stigninger i grundlønnen end 250 kr. om året i de nye overenskomster med både Media Movers og Wunderkind. Det er en lavere stigning i grundlønnen, end den vi får på Berlingske og BT. Dermed nærmer de sig jo ikke vores vilkår, forskellen bliver tværtimod større,« siger Maj Munk.  

Mens grundlønnen på Berlingske og BT er på cirka 25.132 kr. om måneden, så er grundlønnen på Media Movers og Wunderkind kun på henholdsvis 20.000 kr. og 20.500 kr. om måneden.

I de nye overenskomster med DJ stiger grundlønnen på Media Movers og Wunderkind årligt med 250 kr. om måneden. Men hos BT og Berlingske stiger grundlønnen faktisk lidt mere. I år er den steget 288 kr., og næste år stiger den 264 kr. 

BT udliciterede og nedlagde stillinger

»De folk, der leverer til os, skal helst være ansat på samme vilkår som os. Vores vilkår er ikke prangende, og det er problematisk, at der kan komme nogle udefra og underbyde vores vilkår,« siger Maj Munk.

Der blev eksempelvis nedlagt to ledige stillinger på BT, da avisen udliciterede sit ungdomssite bite.dk til Wunderkind.

Som på andre medier får medarbejderne på Wunderkind og Media Movers også personlige tillæg oven i lønnen.    

Gennemsnitslønnen hos Wunderkind er ikke offentliggjort, da bureauet kun har to fastansatte medarbejdere. Hos det mere etablerede bureau Media Movers var gennemsnitslønnen i efteråret 2014 på 32.400 kr. om måneden og 34.887 kr. inklusiv pension.

BT’s tillidsrepræsentant giver dog ikke meget for argumentet om personlige tillæg og peger på, at en ny finanskrise vil kunne betyde, at den rene grundløn kommer i spil.

»Skulle der komme en ny finanskrise på et tidspunkt med stor arbejdsløshed, så kan alt lade sig gøre. Derfor er det et meget dårligt argument, at Wunderkind og Media Movers for nuværende ikke kan rekruttere folk til den grundløn,« siger Maj Munk.

DJ: Vi har forsøgt

Hos Dansk Journalistforbund forsvarer formand Lars Werge de nye overenskomster.

Han understreger, at DJ har forsøgt at få reduceret gabet mellem grundlønningerne på bureauerne og de aviser, som de leverer stof til. Men det blev afvist af modparterne i forhandlingerne.

»Det blev så godt, som det kunne blive. Det er ikke, fordi vi ikke har forsøgt. Lige nu har vi lavet overenskomsterne ud fra, at Wunderkind og Media Movers også skal kunne servicere andre typer af kunder end BT og Berlingske. De konkurrerer jo mere med hinanden og andre underleverandører, end de konkurrer med BT og Berlingske som sådan,« siger Lars Werge.  

 

0 Kommentarer