Skruebrækkeren Tilsted hyldes i Journalisten

I DJ’s medlemsblad nummer 3/13 serveres over fire hele sider et PR-stunt for Bent Tilsted. Det undrer mig, at artiklen, der nærmest virker som et festskrift for Tilsted, skal trykkes i det blad, der fortsat (om end med meget små typer på bagsiden) kalder sig FAGBLADET Journalisten.

Artiklen er rent mikrofonholderi uden kritiske spørgsmål, og uden at mikrofonholderen åbenbart har gjort sig de mindste anstrengelser for research, men bare er rejst hen til Holstebro for at skrive det ned, som Tilsted kunne diktere.

Tilsted får lov til at fremsætte den udokumenterede påstand, at DJ har været imod, at fotografer kaldte sig billedjournalister. Et andet sted i artiklen nævnes, at Tilsted har ”siddet i hovedbestyrelsen” for PF, på trods af at PF aldrig har haft en hovedbestyrelse.

Nu er det måske bagateller, men det, der gør artiklen helt useriøs, er det, der IKKE bliver nævnt om Tilsted, nemlig at han blev smidt ud af DJ/PF på grund af skruebrækkeri.
I 1993 besluttede DJ’s hovedbestyrelse, at PF’s pressefotografer skulle lave en leveringsblokade mod Se og Hør i en konflikt om freelancepriser. Under blokaden støttede DJ de freelancere, der mistede indtægt på grund af blokaden. Trods gentagne opfordringer fra forbundsledelsen fortsatte Tilsted som freelancer med at arbejde for Se og Hør, og samtidig hævede han uberettiget blokadestøtte fra DJ.

DJ’s hovedbestyrelse ekskluderede Tilsted for strejkebryderi og krævede den udbetalte støtte tilbagebetalt.
Efterfølgende anlagde Tilsted sag mod DJ ved Østre Landsret med krav om genoptagelse i forbundet samt en erstatning på 883.000 kroner. Tilsted tabte sagen, og sidenhen blev landsrettens dom appelleret til Højesteret – hvor Tilsted også tabte.

Så vidt jeg ved, er det en af de få eller eneste gange, DJ har ekskluderet et medlem for ukollegial opførsel og skruebrækkeri og efterfølgende fået Højesterets ord for, at det var i orden.
Den del af Tilsteds historie springer Journalistens mikrofonholder (u)elegant over. At Journalistens ansvarshavende redaktør heller ikke reagerer, er så fagligt uprofessionelt, at han burde tage sin afsked eller få hjælp til det af DJ’s hovedbestyrelse.

At bringe artiklen i DJ’s medlemsblad er en hån mod medlemmerne, ikke mindst imod dem, der kæmpede for bedre lønforhold, mens Tilsted blæste dem et stykke.

– Hans Otto, tidligere formand for Pressefotografforbundet (PF)

SVAR. Kære Hans Otto. Journalisten anerkender naturligvis, at du har en indsigt i den 20 år gamle sag, som redaktionen ikke har. Du har selvfølgelig ret i, at Bent Tilsted sad i bestyrelsen og ikke hovedbestyrelsen. Ifølge Bent Tilsted er det korrekt, at han fik en henvendelse fra DJ, der var imod, at han kaldte sig billedjournalist.
Tak for dit indlæg.

Med venlig hilsen
– Øjvind Hesselager, redaktør

0 Kommentarer