Skrivende skal fotografere

En lang række mindre aviser er åbne over for forsøg med at lade journalister fotografere. Midtjyllands Avis eller Herning Folkeblad bliver sandsynligvis første avis, der udstyrer journalister med kamera.

Skal en skrivende journalist have et kamera med på opgave?

Det spørgsmål bliver diskuteret heftigt rundt om i landet i disse uger.

Ifølge en aftale mellem Danske Dagblades Forening og Dansk Journalistforbund må journalister ikke fotografere. Det er fotografernes arbejde. Men Journalistforbundets delegeretmøde vedtog i foråret at tillade enkelte forsøg, hvor journalister fotograferer.

Nu diskuterer journalister og fotografer på en lang række mindre aviser, om de forsøgsvis skal bryde de faglige grænser. Svaret ser ud til at blive et ja mange steder. De første to ansøgninger er allerede sendt fra Herning Folkeblad og Midtjyllands Avis.

"Det er ikke fordi, vi alle sammen mener, at journalister skal fotografere. Men jeg tror, at folk ser sådan på det, at de ikke vil stå i vejen for et forsøg," siger tillidsrepræsentant Vibeke Larsen fra Herning Folkeblad. På spørgsmålet om journalister skal have lov til at fotografere fornemmer hun, at medarbejderne er splittet i tre lige store grupper: De, der slet ikke vil. De, der måske vil, og de, der gerne vil.

 

Håb om flere billeder
På Midtjyllands Avis er det ifølge tillidsmand Niels R. Hansen et meget stort flertal, der synes, at det er en god idé med et forsøg.

Niels R. Hansen, der også var manden bag forslaget om fotoforsøg på delegeretmødet, understreger dog, at ingen løber jublende rundt.

"Det er nok mest kollegerne på de mindre lokalredaktioner, som er interesserede. De mener, at det kan give dem større fleksibilitet, hvis de selv tager billeder. Og at der vil blive taget flere billeder," siger Niels R. Hansen.

Også på Horsens Folkeblad er de skrivende positive over for at være forsøgskaniner som fotograferende journalister. Ved et medarbejdermøde støttede et stort flertal idéen om et fotoforsøg. I øjeblikket er tillidsfolkene ved at lave et skriftligt oplæg.

Stedfortrædende tillidsmand og fotograf Martin Ravn mener også, at journalister skal have lov at fotografere.

"Hele dagbladssituationen er til øget fleksibilitet," siger han.

-Du er ikke bange for at miste dit job som fotograf?

"Nej, for jeg skal heller ikke stå stille. Det kan være, at jeg skal lave tekst til nogle af mine billeder. Jeg vil hellere være med til at styre udviklingen nu, end at blive overhalet," siger Martin Ravn.

Diskussionen om fotoforsøg har også været oppe at vende på Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad, som er fusioneret. Medarbejderne på de to sjællandske lokalaviser har meddelt ledelsen, at de i princippet er med på idéen.

"Men vores holdning er, at vi vil have et mere præcist billede af, hvordan vi bruger fotograferne i dag, før vi kaster os ud i et forsøg," siger Tove Bonnichsen. Derfor vil medarbejderne have ledelsen til at udforme et papir med en fotopolitik.

"For at vi kan evaulere et forsøg om noget tid, bliver vi nødt til at have noget at sammenligne med," siger Hanna Munkebo, der er tillidsrepræsentant for 20 redaktionelle medarbejdere på Kalundborg Folkeblad.
Det er slet ikke alle steder, at stemningen er lige positiv for at uddele digitalkameraer til journalisterne.

 

Upopulær tillidskvinde
På Fyens Stiftstidende faldt forslaget med et brag. 19 personer stemte ja til "en videre forhandling". 41 stemte nej.

"Jeg er overrasket," siger tillidskvinden Lene Sarup, der også er medlem af Journalistforbundets hovedbestyrelse. Hun hørte til blandt de 19 ja-sigere.

"Jeg er ikke bange for pressefotografernes job, fordi de er så gode, som de er. Det er højst en ud af 50 journalister, der bliver lige så god," mener hun. Men Lene Sarup kom ikke bare i mindretal, hun kom også i stormvejr. Hun havde sagt ja til ledelsen om at arbejde videre med planerne om et fotoforsøg – uden først at spørge medarbejderne.

"Jeg havde bare sagt til ledelsen, at det kan vi snakke om," forsvarer hun sig i dag. Forløbet viser ifølge Lene Sarup og flere ansatte på Fyens Stifstidende, at spørgsmålet om fotograferende journalister er meget følsomt.

"Fotograferne er jo foruroligede," siger fotograf Robert Wengler.

"Vi er bange for vores levebrød og kvaliteten i avisen. Det kan godt være, at der ikke vil komme fyringer. Men der vil heller ikke komme nyansættelser, hvis nogen stopper," mener han.

Tillidskvinden Lene Sarup får til gengæld lejlighed til at hjælpe andre fotoforsøg på vej, når hun som medlem af hovedbestyrelsen skal behandle ansøgninger fra andre aviser.
Det er hovedbestyrelsen, der afgør, hvor mange aviser der skal have lov til at lave forsøg med fotograferende journalister.

 

FAKTA
Uddrag af fællesoverenskomsten mellem Dansk Journalistforbund og Danske Dagblades Forening:
– "I tilfælde, hvor skrivende medarbejdere undtagelsesvis udfører fotografisk arbejde, skal der træffes aftale om et passende vederlag for leverede billeder."

Vedtaget på Journalistforbundets delegeretmøde:

– "DJs delegeretmøde opfordrer hovedbestyrelsen til at iværksætte undersøgelser om begrebet flerfunktionalitet. Ulemper og eventuelle fordele for medlemmerne skal undersøges til bunds og fremlægges senest på delegeretmødet i år 2003 – dog skal de foreløbige resultater fremlægges på delegeretmødet i år 2002.

– I undersøgelsesperioden kan hovedbestyrelsen give tilladelse til enkelte fotoforsøg. Ved godkendelse af eventuelle forsøg skal hovedbestyrelsen blandt andet lægge vægt på,

– at ingen afskediges som følge af forsøget, at det er frivilligt for den enkelte at medvirke i forsøget, at deltagere i forsøget modtager den nødvendige uddannelse efter aftale med de lokale tillidsrepræsentanter,

– at arbejdsmiljøet sikres, herunder at ingen i forbindelse med forsøget presses til at udføre opgaver, de ikke anser sig for kompetente til, samt

– at forsøget prioriterer en sikring af det faglige niveau."

0 Kommentarer