Skriv under mod mindre aktindsigt i EU

EU laver strammere regler for aktindsigt, mener Åbenhedstinget. De opfordrer alle journalister til at skrive under på en protest - med blandt andre Greenpeace i spidsen.

EU laver strammere regler for aktindsigt, mener Åbenhedstinget. De opfordrer alle journalister til at skrive under på en protest – med blandt andre Greenpeace i spidsen.

EU vil indskrænke åbenheden med en ændring af reglerne for aktindsigt, mener det danske initiativ Åbenhedstinget.

»EU er i gang med at "reformere" sin aktindsigtslov til det værre,« skriver Åbenhedstinget på deres hjemmeside.

Her opfordrer de »journalister, NGO'er og aktindsigtsaktivister« til at skrive under på et fælles brev.

Åbenhedstinget oplister på deres hjemmeside en række indskrænkninger i det nye forslag:

  • Snævrere definition af "dokument"
  • Undtagelse for databaser
  • Vetoret for EU-medlemsstater
  • Undtagelse for juridisk rådgivning
  • Udvidet tidsfrist for behandling af klagesager
  • Privatlivsbeskyttelse i data skal ikke testes mod offentlig interesse i at få data 

Protestbrevet vil blive sendt til alle medlemmer af Europa-Parlamentet. Parlamentets retsudvalg, LIBE-udvalget, skal forholde sig til forslaget til nye regler snart. 

I brevet står der blandt andet:

»Forslaget vil først og fremmest indskrænke adgangen (til EU-dokumenter, red.) ved at lave en smallere definition af, hvad der udgør et dokument i forordningens forstand.«

Kampagnen er sat i gang af Greenpeace, Access Info Europe og CSO's Client Earth.

Du kan læse hele brevet her, og du kan skrive under via Åbenhedstingets hjemmeside her.

EU's nuværende regler for indsigt i dokumenter er nedfældet i forordningen 1049/2001, som du kan læse i fuld længde her.

 

0 Kommentarer