Skjuler dokument bag “uholdbart” afslag på aktindsigt

Bødskov tavs: Justitsministeriet afviser at udlevere akter om ny offentlighedslov. Afslag bygger på konventionsstridig paragraf og er "ikke holdbart", siger pressejurist

Bødskov tavs: Justitsministeriet afviser at udlevere akter om ny offentlighedslov. Afslag bygger på konventionsstridig paragraf og er "ikke holdbart", siger pressejurist

Journalisten.dk har netop fået afslag på at se Justitsministeriets dokumenter vedrørende arbejdet med den nye offentlighedslov.

Blandt mange begrundelser for afslaget bruger ministeriet blandt andet en paragraf, som Udenrigsministeriet tidligere har anvendt, dengang med den begrundelse, at udenrigstjenesten har en "diskretionspligt, der svarer til den tavshedspligt, der påhviler eksempelvis præster, læger og advokater om forhold vedrørende deres skriftesøgende, patienter og klienter."

Den undtagelse, som nu også justitsministeriet har taget i anvendelse, er den såkaldte "generalklausul" i lov om offentlighed i forvaltningen.

Justitsministeriet påkalder sig dog ikke samme tavshedspligt, som læger, præster og advokater har. I stedet henviser ministeriet til, at dokumentet skal hemmeligholdes af hensyn til "beskyttelsen af den politiske beslutningsproces i tilknytning til forhandlingerne om en ny offentlighedslov".

Journalisten.dk har forevist afslaget for pressejurist på DMJX Oluf Jørgensen. Han mener, at afslaget er uholdbart.

"Det er ikke holdbart, at Justitsministeriet blot henviser til "den politiske beslutningsproces" uden konkretisering", skriver Oluf Jørgensen i en mail efter at have gennemgået ministeriets afslag.

"Hensynet til den politiske beslutningsproces er efter almindelig demokratisk tankegang et hensyn, der taler for offentlighed, og det er tankevækkende, at Justitsmnisteriet forudsætter, at dette hensyn taler for lukkethed," skriver Oluf Jørgensen.

Pressejurist Oluf Jørgensen anfører i sin kritik, at den undtagelse, som ministeriet anvender, er "i strid med internationale konventioner, fordi undtagelsen ikke angiver, hvilke typer oplysninger/dokumenter, den omfatter
(art. 19 i FN konventionen om borgerlige og politiske rettigheder og Europarådets konvention om aktindsigt fra 2008)."

Justitsministeriet ved godt, at undtagelsesparagraffen er konventionsstridig. Det fremgår af bemærkningerne til det lovforslag om ny offentlighedslov, som den forrige regering fremlagde, og som justitsminister Morten Bødskov nu barsler med at præsentere til februar.

I disse bemærkninger står der, at det ikke kan udelukkes, at generalklausulen "nødvendiggør et forbehold i forhold til konventionen".

Generalklausulen bliver videreført i den nye offentlighedslov.

Journalisten.dk har henvendt sig til justitsminister Morten Bødskov for at få hans kommentarer til afslaget på aktindsigt i arbejdet med den nye offentlighedslov:

"Jeg vil meget gerne have dine kommentarer til dette til min artikel. Konkret vil jeg gerne spørge: Det afslag, der er givet på at udlevere dette papir betegnes som "ikke holdbart".

1: Vil du som justitsminister sikre, at ministeriet tager holdbare beslutninger om aktindsigt?

2: Det kritiseres, at der gives afslag på aktindsigt med henvisning til hensynet til "den politiske beslutningsproces" – når lige præcis dette hensyn efter "almindelig demokratisk tankegang" taler for offentlighed. Hvordan vil justitsministeriet sikre, at arbejdet med ny offentlighedslov sker med størst mulige gennemsigtighed og mulighed for demokratisk kontrol?

3: Undtagelsen – og dermed sådan set også det konkrete, vedhæftede afslag – kritiseres for at være i strid med internationale konventioner. Hvad er dine kommentarer til dette?

4: Er det ikke paradoksalt, at ministeriet – netop i arbejdet med en offentlighedslov – kritiseres for at træffe uholdbar og konventionsstridig afgørelse i en aktindsigt?"

Spørgsmålene er sendt per mail direkte til justitsminister Morten Bødskov og til hans særlige rådgiver Emil Melchior. Foreløbig har det udløst heftig trafik i ministeriet, hvor spørgsmålene nu cirkulerer – men der er endnu ikke kommet svar fra justitsminister Morten Bødskov.

Journalisten.dk lavede samme aften, som det nye udspil til offentlighedslov blev fremlagt, et interview med justitsminister Morten Bødskov. Siden har vi rejst en række andre spørgsmål, som ministeren ikke har ønsket at svare på.  

Justitsministeren har tidligere afvist at svare på yderligere spørgsmål om den nye offentlighedslov.

0 Kommentarer