Skideballer og konfliktskyhed

 

 

Medarbejderne har sendt et skarpt brev til ledelsen og bestyrelsen med anklager om dårligt arbejdsklima. Chefredaktøren siger, han tager anklagerne alvorligt, men at medarbejderne er konfliktsky.

Chefredaktør Erik Bjerager har et godt ry i branchen. Han opfattes af mange som manden, der har skabt økonomisk og oplagsmæssig fremgang for Kristeligt Dagblad.

Men i sit eget avishus er han så upopulær, at de 30 journalister på avisen valgte at bryde alle officielle aftaler og gå i strejke i to dage i sidste uge.

Officielt var det en konkret fyring, der fik journalisterne til at gå hjem. Men baggrunden for strejken skal findes i et mere og mere anstrengt forhold til ledelsen.

Især chefredaktør og administrerende direktør Erik Bjerager.

"Det er som et terrorregime. Man ved aldrig, hvad der rammer en og hvornår. Det er blevet sådan over det sidste år. Han (Erik Bjerager) hænger for eksempel medarbejdere ud foran andre medarbejdere. Det er meget ubehageligt," lyder et udsagn fra en journalist.

"Der er en generel mangel på tillid til, at vi kan gøre arbejdet ordentligt. Han går ud fra, at folk er idioter."

Et officielt brev fra medarbejderne er også formuleret i meget skarpe vendinger:

"Vi føler, at samarbejdsklimaet mellem ledelse og medarbejdere er blevet værre over det seneste år. Mistillid, blæsen på stofområder, vilkårlige skideballer og mangel på tiltro til medarbejdernes evner er i høj grad en del af dagens uorden."

Medarbejderne foreslår derfor, at der hyres en uafhængig arbejdspsykolog, som kan hjælpe dem ud af tillidskrisen. Samtidig beder medarbejderne ledelsen, som også består af medredaktør Mette Terkelsen, om at indføre en mere moderne ledelsesstil.

Tillidsmand Morten Mikkelsen ønsker hverken at sige noget om Bjerager eller den generelle tillidskrise.

"Jeg tror ikke, det gavner vores sag," siger han, men tilføjer dog, at det har undret medarbejderne at det tilsyneladende var vigtigere at fyre en udvalgt medarbejder frem for at tage imod to frivillige fratrædelser, når sparerunden er begrundet i avisens økonomi.

Erik Bjerager har ikke noget imod at kommentere situationen. Han mener, at en af årsagerne til konflikten er, at han er meget direkte i sin facon, men at kulturen på avisen er konfliktsky, og at det er nødvendigt at komme den skyhed til livs.

"Vi tager medarbejdernes anklager meget alvorligt, men vi savner også at få at vide, hvad problemet konkret er. Det vil de ikke fortælle os, og det finder jeg helt uacceptabelt," siger Bjerager, der på det tidspunkt har modtaget brevet fra medarbejderne. Han siger også, at ledelsen ikke har været klar over, at samarbejds-klimaet er så dårligt, som medarbejderne skriver.

Medarbejderne skriver, at vilkårlige skideballer ødelægger arbejdsklimaet. Den beskyldning har Bjerager ikke hørt før. Han siger, at medarbejderne har afvist at konkretisere deres kritik, ligesom de heller ikke har villet fortælle, hvem i ledelsen den særligt er rettet imod.

"Nu kan jeg af JOURNALISTEN forstå, at kritikken primært er rettet mod mig selv. Det er jo rart at vide. Men hvis vi skal videre, må medarbejderne komme ud af busken."

Hen afviser også, at han skulle have mistillid til medarbejderne.

"Jeg har stor tillid til medarbejderne på Kristeligt Dagblad. Omvendt håber jeg også, at de har tillid til, at jeg kan lede avisen, så den fortsat udvikler sig og sikrer arbejdspladserne. Det mener jeg – i al ubeskedenhed – at de seneste år har været bevis på."

Erik Bjerager siger, at der er to parter i en konflikt. Det er endnu ikke afgjort, hvordan konflikten skal løses, men han siger, at han og medredaktør Mette Terkelsen nu vil sætte sig sammen med de journali-stiske tillidsrepræsentanter og afgøre sagen. Muligvis skal der indkaldes en arbejdspsykolog eller lignende udefra, men Bjerager understreger, at det ikke må blive en undskyldning for at lade andre løse problemerne.

"Konfliktløsning begynder med åbenhed, og den efterlyser jeg hos medarbejderne," siger han.

Fyringen, som udløste strejken, bliver der ikke rokket ved. Erik Bjerager fortæller, at Kristeligt Dagblad over de næste to år vil miste i alt fem millioner kroner i udviklingsstøtte fra Dagspressens Finansieringsinstitut. Det vil betyde yderligere fyringer.

"Vi skal i 2003 nedlægge seks stillinger. Vi har netop afskediget en HK'er. Vi har nedlagt en stilling i vores internetafdeling, og vi har afskediget en journalist. Der skal nedlægges endnu to redaktionelle stillinger – forhåbentlig ved naturlig afgang – og endnu en stilling uden for de to faggrupper skal spares væk," siger Erik Bjerager, som håber, det kan ruste Kristeligt Dagblad til en fremtid uden støtte fra Dagspressens Finansieringsinstitut.

0 Kommentarer