Skatteudspil rammer DJ-medlemmer dobbelt hårdt

Den kommende skattereform tegner til at blive en dyr fornøjelse for Dansk Journalistforbunds medlemmer. Momsfritagelsen for dagblade skal væk, og fradraget for a-kasse- og fagforeningskontingent forringes. DJ-formand kalder det »barokt«. (opdateret)

Den kommende skattereform tegner til at blive en dyr fornøjelse for Dansk Journalistforbunds medlemmer. Momsfritagelsen for dagblade skal væk, og fradraget for a-kasse- og fagforeningskontingent forringes. DJ-formand kalder det »barokt«. (opdateret)

De danske dagblade og medlemmer af a-kasser og fagforeninger skal være med til at finansiere en betydelig del af regeringens skattereform. Ifølge regeringens skattekommission skal skattenedsættelser på 36 milliarder kroner blandt andet finansieres ved, at dagbladene mister deres momsfritagelse, og at fradraget for a-kasse- og fagforeningskontingent bliver forringet.
Afskaffelsen af 0-momsen for dagblade vil kunne mærkes i store dele af medieverdenen.

Formand i DJ, Mogens Blicher Bjerregård siger til Journalisten.dk, at udspillet viser, at skattekommissionen har arbejdet uden nogen som helst forståelse for den baggrund, der er for 0-momsen.
»En virkeliggørelse af det forslag vil betyde udbredt dagsbladsdød i Danmark, og vi vil blive slået alvorligt tilbage på medieområdet til stor skade for information og debat i samfundet.«

Mogens Blicher Bjerregråd opfordrer statsministeren til at stoppe alle spkulationer om afskaffelse af momsfritagelsen.
»Et mangfoldigt mediebillede er så afgørende for demokratiets udvikling, at skattekommissionens forslag om afskaffelse af 0-momsen på dagbladene må få en øjeblikkelig afvisning fra pressens minister, statsminister Anders Fogh Rasmussen.«

Mogens Blicher Bjerregård finder det »helt barokt« at fremkomme med et sådant forslag lige nu, hvor der arbejdes på en fremtidig model for mediestøtte i Danmark.

Til Business.dk siger adm. direktør for Dagbladet Børsen, Leif Beck Fallesen, at det i forvejen er vanskeligt at tjene penge på dagblade i øjeblikket.
»Hvis man pålægger moms, samtidig med at man skærer i distributionsstøtten, vil der blive betydeligt færre aviser i Danmark på meget kort tid. Dertil kommer nedgangen i konjunkturerne, der rammer alle medier i øjeblikket,« siger han.

Ifølge skattekommissionen kan man spare 2,9 milliarder på afvikling af momsfritagelsen for blandt andre dagbladene – og 8 milliarder på det lavere fradrag for a-kasse og fagforening. I dag er der et skattefradrag på 33 procent på a-kasse og fagforening. Det sættes ned til 25 procent.
En beregning fra Journalistforbundet viser, at det lavere skattefradrag vil koste DJ-medlemmer, som også er i a-kasse, mindst 830 kroner årligt. Hvis man sparer op til efterløn, mister man mindst 1.236 kroner årligt.

Det er dagbladet Børsen, der har fået fingre i oplægget. Avisen skriver, at udspillet er foreløbigt, idet kommissionen skal mødes flere gange, før det endelige forslag fremlægges af formand Carsten Koch 2. februar 2009.
Regeringens skattekommission er nedsat for at danne grundlag for en kommende skattereform.

1 Kommentar

Erik Staffeldt
16. JANUAR 2009
Re: Skatteudspil rammer DJ-medlemmer dobbelt hårdt

Vel ville det blive et hårdt økonomisk slag for dagbladene, hvis momsfritagelsen forsvinder.

Men har dagspressen ikke selv bedt om det? Forbundsformanden påpeger, at baggrunden for momsfritagelsen er dagbladenes vigtige rolle med information og debat i samfundet. Jovist havde dagbladene en rolle i samfundet som formidlere af (politisk) oplysning og debat om samfundets forhold. Men er det sådan nu? Er det - hånden på hjertet - ikke blevet vigtigere at beskrive proces og konflikter fremfor indhold. Ex: politik står og falder med, om Pia er fit for fught og udnytter sig position, så skidt med, HVAD man beslutter. Altså: vi har selv bedt om at slippe for momsfritagelsen, for der er kommet mere underholdning end oplysning i dagbladene.

På samme måde har vi selv - lønmodtagerne som helhed - fremprovokeret beskæringen af fagforeningskontingentets fradragsværdi. Der bruges mange penge til udenomsværker som paraplyer og ligtere, samt unødigt bureaukrati for de fradragberettigede penge fremfor til hardcore fagforeningsarbejde, (som kun få medlemmer er engageret i). Så trist er tilstanden, mine damer og herrer. Næsten.