Skattesag: Peter Loft ville selv tage al pressen

Skattedirektør Erling Andersen undrede sig over departementschef Peter Lofts adfærd i skattesagen

Skattedirektør Erling Andersen undrede sig over departementschef Peter Lofts adfærd i skattesagen

Skattedirektør Erling Andersens forklaring i dag i skattesagskommissionen viser, at departementschef Peter Lofts adfærd i sagen allerede tidligt i forløbet vakte undren.

Erling Andersen har i dag forklaret, at han den 22. juni 2010 fik en henvendelse fra ministersekretariatet. Her fik han at vide, at BT næste dag ville bringe en kritisk artikel om Stephen Kinnocks skatteforhold.

Erling Andersen fik samtidig at vide, at departementschef Peter Loft selv ønskede at tage sig af alle pressehenvendelser.

Det undrede skattedirektøren sig over, forklarede han for skattesagskommissionen:

"Generelt er departementschefer ikke dem, der viser sig mest i pressen. Det undrede mig såre, at han havde besluttet, at han nok skulle tage al pressen. Normalt er den, der sendes ud i første bølge den lavest placerede i hierakiet. Det ville ikke være ham eller mig, man sendte ud normalt," sagde Erling Andersen ifølge flere mediers liveblogs fra dagens vidneforklaring.

På den måde kan man holde det tungere skyts tilbage og først sende skattedirektøren eller departementschefen på banen senere, hvis sagen udvikler sig.

Skattedirektøren fik ikke nogen forklaring på, hvorfor departementschef Peter Loft selv ønskede at tage kontrol med pressehenvendelser allerede før den første artikel i BT's serie var blevet offentliggjort.

"Og jeg efterspurgte det heller ikke."

De efterfølgende dage var Erling Andersen i Bruxelles på tjenesterejse, forklarede han. Da han kom hjem igen fik han den 28. juni 2010 at vide, at Peter Loft mente, at der burde startes en kontrolsag op på Stephen Kinnocks skatteforhold.

Tidsfristen for, at Stephen Kinnock selv kunne aflevere en selvangivelse var på det tidspunkt endnu ikke udløbet.

"Det er helt usædvanligt. Jeg kan ikke huske nogensinde, at departementschefen har været inde og sige, at vi skal starte en kontrolsag. Og det er tre dage, inden at Kinnock kunne indgive en selvangivelse, hvis han mente, at han var skattepligtig, men det ville man altså have," siger Erling Andersen i skattesagskommissionen.

"Det ville departementschefen have. Der er ikke noget i vejen for det forvaltningsmæssigt, men efter min opfattelse var det helt usædvanligt, og jeg synes, at det var dybt urimeligt at gøre det," forklarede Erling Andersen.

Han kaldte det "lettere chikaneagtigt", at Peter Loft ønskede, at der blev sendt brev til Helle Thorning-Schmidt og hendes mand for at spørge, om der var indgivet selvangivelse.

Erling Andersen betegnede det som "dybt usædvanligt", at der skulle sendes sådan et brev.

"Det handler om oppositionens leder," sagde Erling Andersen.

Få dage senere ønskede departementschef Peter Loft, at der blev sendt en pressemeddelelse ud om, at parret Kinnock og Thorning ville indgive selvangivelse for Kinnock.

"Jeg tror man kun skal bruge en hånd, hvis man skal tælle de pressemeddelelser, Skat har sendt ud i personsager. Men det gør man her. Og der må kun sendes noget ud, når spindoktoren og ministeren er informeret," forklarede Erling Andersen under sin vidneforklaring i skattesagskommissionen.

1 Kommentar

Jan August Hillers
13. DECEMBER 2012
Re: Skattesag: Peter Loft ville selv tage al pressen
 • Jeg synes nedenstående klip fra BTs liveopdatering er mere væsentligt. Og i al fald langt mere væsentligt end Radio24Syvs vinkling på noget biseksualitets-fnidderfnadder.

  -Vi har stadig den 28. juni. Min sagsbehandler har skrevet til Kinnock. Om eftermiddagen bliver jeg ringet op af Steffen Normann, der fortæller, at Helle Thorning har sagt i pressen, at hun er i dialog med Skat om sagen.
  Ministeren mener ikke, at hun skal have lov til at slippe af sted med det. Vi må skrive til hende, at vi i hvert fald ikke kender noget til sådan en henvendelse.

  af Birger A. Andersen, B.T. 10:16
 • - Jeg er meget imod. Jeg synes, at det begynder at ligne chikane. Det er oppositionens leder. Først har ministeriet sagt, at der skal rejses en kontrolsag, og så vil det have, at vi skal sende et brev mere. Jeg er imod det, men accepterer at gøre det, og sætter mig til maskinen kl. halv seks. I den offentlige sektor går vi hjem kl. fire, siges det jo, siger Erling Andersen ironisk til forsamlingens morskab.
  af Birger A. Andersen, B.T. 10:18
 • - Om eftermiddagen er det departementschefen, der via produktionsdirektøren fortæller, at ministeren ikke mener, at hun skal slippe af sted med det, hun har sagt om at være i dialog med Skat.