Skat på Cavling

SKRIVEKUNST. Anders Fogh Rasmussen knurrede stilfærdigt, da årets Cavling-pris gik til to skildringer af »løgnen om krigen«, men statsministeren får selv del i prispengene. Ligningsrådet har på baggrund af en henvendelse fra juridisk konsulent Christian Dølpher i Dansk Journalistforbund fastslået, at hædersbevisningen – som er på 20.000 kroner og en statuette – er skattepligtig.

Det sker på trods af, at Folketinget har vedtaget en regel om, at visse hæderspriser til kunstnere skal være skattefri. Men ifølge Ligningsrådet er journalister ikke rigtige kunstnere.

Afgørelsen overrasker pressefotograf Carsten
Ingemann, der er formand for Cavling-komitéen. Han opfatter det som forskelsbehandling og vil opfordre til at gå videre med sagen. Der kan klages til Landsskatteretten over Ligningsrådets afgørelse.

Carsten Ingemann nævner to eksempler, hvor han gerne vil vide, hvordan myndighederne vil skelne mellem kunstneren og det journalistiske arbejde. Den ene er journalisten og forfatteren Morten Sabroe, der skriver i Politiken, men også udgiver romaner, og den anden er pressefotografen Henrik Saxgren, der også udstiller på kunstmuseer.

»En eventuel skattepligt kan da ikke afgøres af, om folk står i Dansk Journalistforbund eller i for eksempel Dansk Forfatterforening,« mener Carsten Ingemann.

Ifølge momsloven betragtes journalis-tisk virksomhed som »anden kunstnerisk virksomhed« og er dermed fritaget for afgift. Men Ligningsrådet fastslår, at momsreglerne og skattereglerne på mange områder er vidt forskellige.

Skattefritagelsen for hæderspriser gælder for »skabende og udøvende kunstnere« og er indført for at forbedre kunstnernes vilkår.

Ifølge Christian Dølpher vil beskatningen af Cavling-prisen dog ske på en mere lempelig måde end med lønninger. Der findes et skattefrit bundfradrag per person. Derfor slipper dette års modtagere, Bo Elkjær fra Ekstra Bladet og Charlotte Aagaard og Jørgen Steen Nielsen fra Information, formentlig – trods Ligningsrådets vurdering – for at betale skat af prispengene. De har nemlig fået de 20.000 kroner til deling. /overgaard

0 Kommentarer