Skarpere profil til DJH

 FORANDRING. Lisbeth Knudsen, nyhedsdirektør i DR, får 1. januar titel af formand for Danmarks Journalisthøjskole (DJH).

 

FORANDRING. Lisbeth Knudsen, nyhedsdirektør i DR, får 1. januar titel af formand for Danmarks Journalisthøjskole (DJH).

Undervisningsminster Ulla Tørnæs skriver i en pressemeddelelse, at hun ser frem til, at Lisbeth Knudsen tager fat i nogle af de ting, Danmarks Evalueringsinstitut har peget på vil forbedre uddannelsen på DJH.

Lisbeth Knudsen vil endnu ikke kommentere på Evalueringsinstituttets rapport, idet hun gerne vil have lejlighed til at sætte sig ind i bestyrelsens hidtidige diskussioner om rapporten og i den strategi for skolens udvikling, som bestyrelsen hidtil har lagt. Men hun vil gerne tale om, hvorfor hun har sagt ja til jobbet:

»Fordi journalistikken står over for den vel nok største udfordring, vi har haft i mange år. Samfundet omkring os, mediekonvergensen og medieforbruget udvikler sig hurtigere, end vi når at udvikle journalistikken. Vi løber bagefter og tænker over, hvordan vi skal håndtere udfordringerne, men kommer alt for ofte på bagkant. Samtidig opstår der nye teknologiske dimser og platforme, vi kan sende journalistikken ud på.«

Lisbeth Knudsen tilføjer en dimension mere, nemlig at journalistfagets identitet er blevet meget bredere defineret end tidligere, så det nu omfatter kommunikationsfaget og andre nye formidlingsområder.

»Jeg vil gerne være med til at give DJH en skarpere og mere markant profil, hvor vi er på forkant og kommer med bud på, hvordan vi kan udvikle journalistikken.«

DJH har siden 1996 haft sin egen bestyrelse bestående af to repræsentanter fra Danske Dagblades Forening, en fra fag- og magasinpressens udgiverforening, en fra DR eller TV 2, to fra Journalistforbundet, en fra DJH selv samt en elev-repræsentant. Desuden har Statsministeriet en observatør siddende i bestyrelsen.

Medlemmerne af Danske Mediers Forum, som er en paraplyorganisation for mere end 700 danske medier – inklusive Danske Dagblades Forening, DR, TV 2 og Dansk Fagpresse – skrev sammen med Journalistforbundet til undervisningsministeren og pegede i fællesskab på Lisbeth Knudsen, som derefter blev indstillet til posten af regeringens beskæftigelsesudvalg.

Hun afløser Torben Krogh som formand for DJHs bestyrelse.

0 Kommentarer