Skarp kritik af TV 2 i lækagesag

Kritikken regner ned over TV 2, efter at en dommer har sagt, at jægersagen ikke havde tilstrækkelig samfundsmæssig betydning til at opretholde kildebeskyttelsen. Berlingske Tidende kalder sagen en 'dom over pressen' og filmmagasinet Ekkos redaktør har lavet liste med TV 2's syv fejl.

Kritikken regner ned over TV 2, efter at en dommer har sagt, at jægersagen ikke havde tilstrækkelig samfundsmæssig betydning til at opretholde kildebeskyttelsen. Berlingske Tidende kalder sagen en 'dom over pressen' og filmmagasinet Ekkos redaktør har lavet liste med TV 2's syv fejl.

Berlingske Tidende kalder kendelsen om, at TV 2 skal vidne i lækagesagen en 'Dom over pressen'.
Journalist Christian Brønnum, der i mange år har dækket forsvaret, konstaterer, at der ifølge byretten ikke var samfundsmæssig begrundelse for at 'afsløre nyheden om, at 30 jægersoldater 27. april 2007 var ved at gå ombord i et Herkulæs-fly på vej til Irak for at bremse strømmen af raketter mod den daværende britiske-danske lejr ved Basra'.

Dommer Jens Stausbøll sagde ifølge flere medier:
'Jeg har ikke grund til at tro, at, at kilden har villet afdække forhold af samfundsmæssig betydning. Det kan jeg ikke sige, at det var, på det pågældende tidspunkt.'

Christian Brøndum mener, at det rejser et indirekte spørgsmål til redaktørerne på TV 2 og Jyllands-Posten om, hvorfor de valgte at offentliggøre oplysningerne, 'når nu den daværende forsvarschef Jesper Helsø bad dem om at vente, indtil jægersoldaterne var kommet på plads? Ifølge politianklageren og dommeren i byretten i går var der ingen samfundsmæssig interesse af væsentlig betydning på det punkt. Hvad var det så, der retfærdiggjorde, at soldaternes sikkerhed blev sat på spil? Dét spørgsmål vil efter kendelsen presse sig mere på, end det hidtil har gjort,' skriver altså Christian Brøndum.

Journalistens blogger Paula Larrain langer ud efter TV 2 for at bruge kildebeskyttelsen til at beskytte magthaverne frem for de svage:

'I stedet for at blande faglige følelser og stolthed ind i sagen, burde man tage et nøgternt kig på, hvad den journalistiske kildebeskyttelse dækker over. Den er blevet til for at beskytte sårbare vidner, der udtaler sig mod magthavere – om det så er rockere eller regeringer. Og de vidner skal man gå meget langt for at beskytte.

Retsplejelovens bestemmelser om kildebeskyttelse giver dog ikke ret til at beskytte kriminelle – eller magthavere for den sags skyld, der forbryder sig mod et lands love….I nærværende sag dækker TV2 over en kriminel handling begået af en kilde i regeringen', skriver Paula Larrain.

"Sagen er et problem for TV 2, men den er et endnu større problem for offentligheden, fordi det handler om en person, der har brudt al anstændighed omkring tavshedspligten, når det gælder danske soldaters liv. At det tilsyneladende er en central person i forsvarsministeriet, gør det kun endnu værre, at vi ikke er kommet tættere på et svar," siger Poul Madsen, der mener, at TV 2 har sat sig i et stort dilemma i sagen.

Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen mener, at TV 2 svigter offentligheden i sagen.

"TV 2 har et kæmpe problem, fordi de har gjort sig til part i sagen. De må jo gå den vej, de synes, men det her er ikke en sejr for offentligheden," siger Poul Madsen til Mediawatch.dk. Han havde været parat til at gå en anden vej.

"Hvis jeg som chefredaktør på Ekstra Bladet havde haft den lydfil, DR er i besiddelse af, havde jeg offentliggjort den af hensyn til offentligheden interesse." 

I Politiken skriver redaktør Claus Christensen fra filmmagasinet Ekko, at TV 2 begik syv fejl i sagen. Det var filmmagasinet Ekko, der oprindeligt bragte dokumentarist Christoffer Guldbrandsens påstand om, at det var tidligere særlig rådgiver Jakob Winther, som lækkede til TV 2.

'Med nyhedschef Michael Dyrby i spidsen har stationen konsekvent truffet de forkerte beslutninger, og her rækker inkompetence ikke som undskyldning. Dyrby har bevidst beskyttet magthaverne. Stationen har ikke været i god tro, men videreformidlet falske beskyldninger, vel vidende, at de ikke er sande,' skriver Claus Christensen.

Her er fem af de syv fejl, som TV 2 ifølge redaktøren på Ekko har begået:

'Fejl nr. 1: Ifølge filminstruktør Christoffer Guldbrandsen bliver TV 2 -reporteren Rasmus Tantholdt 26.4.07 ringet op af forsvarsminister Søren Gades spindoktor, Jacob Winther. Spindoktoren lækker fortrolige oplysninger om udsendelse af jægersoldater til Irak.
TV 2 har valget mellem to historier: den lille historie om udsendelsen, som vil bringe soldaters liv i fare, og den store historie om en spindoktor og muligvis hans minister, der overtræder loven og risikerer flere års fængsel. TV 2 vælger den lille historie. Det er stationens første og største fejl .

Fejl nr. 2 : Da Forsvarskommandoen bliver opmærksom på, at TV 2 arbejder på historien, forsøger forsvarschef Jesper Helsø at overtale tv -stationen til ikke at bringe den. Men da Jyllands-Posten også har fået færten af nyheden og vil bringe den, vælger TV 2 at trodse forsvarschefens anbefaling.
TV 2 sætter konkurrencen over hensynet til soldaters liv. Det er stationens anden fejl .

Fejl nr. 3: 29.4.07. beskylder udenrigsminister Per Stig Møller oppositionen, blandt andre Mogens Lykketoft fra Socialdemokratiet, for at være lækken. Det viderebringer TV 2 , selv om stationen ved, at det er urigtigt.
TV 2 foretrækker løgnen frem for den ubekvemme sandhed. Det er stationens tredje fejl .

Fejl nr. 4: »På TV 2 beskytter vi vores kilder.
Punktum« har Michael Dyrby flere gange sagt i debatten om lækagesagen.
Men når sagen dukker op igen efter to år, skyldes det, at TV 2 netop ikke har beskyttet sin kilde.
I Ekko siger Guldbrandsen, at der sidder journalister på TV 2 , Politiken og DR, som alle ved, hvem kilden er. Hvordan kan de vide det? Fordi Rasmus Tantholdt og Michael Dyrby ikke har overholdt den kildebeskyttelse, som ellers er så hellig på tv -stationen. TV 2 sladrer om sine kilder.
Det er stationens fjerde fejl .

Fejl nr. 7: Lækagesagen bliver et problem, ikke bare for forsvarsminister Søren Gade, men for hele regeringen. Søren Gade nægter at igangsætte en undersøgelse og vælger i stedet 23.2 . at træde tilbage som minister og forlade politik.
Nu ligger sagen hos politiet, men TV 2 ønsker fortsat ikke at hjælpe hverken politiet eller offentligheden, selv om Gades pludselige exit øger mistanken om, at han har været involveret i lækken.
Man kan gisne om, at Søren Gade vil vende tilbage til politik, når den uopklarede sag er gået i glemmebogen. TV 2 holder hånden over magthaverne. Det er stationens syvende og grundlæggende fejl .
TV 2 holder hånden over magthaverne. Det er stationens syvende og grundlæggende fejl .'

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Michael Dyrby på grund af en heldagesmøde i TV 2.

2 Kommentarer

Hans Nielsen
4. MARTS 2010
Re: Skarp kritik af TV 2 i lækagesag

Hold op hvor er det tyndt at bringe Claus Christensens udtalelser. Det er klart at manden udtaler sig som han gør. For hvis TV2 ikke får munden på gled eller bliver frikendt ved en højere retsinstans, så øges risikoen for, at Guldbrandsen og EKKO får et problem i henhold til straffelovens bestemmelse om injurier og bagvaskelse.

"Jornalistens" dækning af den her sag har været alt andet end et udtryk for hæderligt journalistisk arbejde!

Jakob Nielsen
4. MARTS 2010
Re: Skarp kritik af TV 2 i lækagesag

 TV2 spiller bestemt en underlig rolle i lækage-sagen - ikke mindst efter at stationen i denne uge pludselig bragte et langt helte-epos om Søren Gades sidste dag som minister. Men alligevel dette:

Både byretsdommer Jens Stausbøll og Ekko-redaktør Claus Christensen synes at se denne sag gennem meget bagkloge briller.

 Det er utroligt og efter min mening skandaløst, at en dommer kan få sig selv til at bygge en kendelse på en præmis om, at historien om jægersoldaterne i 2007 ikke havde stor samfundsmæssig betydning.

Situationen dengang var jo, at regeringen ved ved at trække de sidste danske styrker ud af Irak og forsøgte at overbveise offentligheden om, at slaget for så vidt var vundet. Når regeringen så samtidig vælger at sende jægersoldater til Irak, så er det ud fra alle kriterier - ikke mindst væsentlighedskriteriet - en fantastisk relevant historie. Den viser jo, at situationen i Irak er langt mindre rosenrød end den danske regering forsøger at give indtryk af.

Netop derfor er det efter min mening også alt for nemt, når Ekkos redaktør nu kalder det for TV2's største fejl, at de dengang i 2007 vælger at køre jægerhistorien frem for historien om selve lækket. Det kan være nemt at se nu, hvor sagen om Jægerbogen giver sagen et helt andet perspektiv, men det vidste man jo ikke dengang. Og som nævnt: i udgangspunktet er det ikke entydigt en positiv historie for regeringen, at jægerne sendes til Irak. 

 Den historie havde jeg bestemt også bragt dengang, hvis jeg havde haft den - uanset kilden.

Jakob Nielsen, Politiken