Skarp kritik af TV 2 fra Pressenævnet

Pressenævnet har netop rettet skarp kritik mod TV 2-programmet Forbryderjagt for at bryde privatlivets fred og fejlagtigt anklage en person for narkotikasalg i en reportage fra politiets arbejde med at fange narkotikasælgere. (Rettet 27.04.09). 

Pressenævnet har netop rettet skarp kritik mod TV 2-programmet Forbryderjagt for at bryde privatlivets fred og fejlagtigt anklage en person for narkotikasalg i en reportage fra politiets arbejde med at fange narkotikasælgere. (Rettet 27.04.09). 

I udsendelsen, der blev vist 11. november 2008, følger seerne to politibetjente på arbejde, og der klippes mellem optagelser fra arbejdsdagen og interviews med betjentene.

Pressenævnet finder det imidlertid kritisabelt, at TV 2 i udsendelsen har brudt privatlivets fred ved at bringe optagelser fra et privathjem uden at få samtykke fra beboeren til at bringe optagelserne. Nævnet kritiserer TV 2 for at ikke tilstrækkeligt at sløre beboerens identitet, således at han i optagelserne kan identificeres.

Ligeledes kritiseres TV 2 for i udsendelsen at komme med en anklagende speak om beboeren: "Kan ikke bevise salg i dag," bliver der således sagt om politiets resultat hos beboeren. Pressenævnet finder, at dette udtryk fejlagtigt giver indtryk af, at beboeren tidligere har solgt narkotika, selv om vedkommende dog tidligere er blevet dømt for salg.

TV 2 er blevet pålagt at offentliggøre et resume af Pressenævnets kendelse, som kan læses her.

Som Journalisten tidligere har skrevet, får netop mediernes til tider hurtige og ensidige fremstilling af mistænkte som skyldige, uden at der er faldet en dom, nu Advokatsamfundet til at invitere journalister til gratis kurser i "grundlæggende retssikkerhed". I første omgang journalister på de store københavnske medier.

»Det er ikke længere kun den gamle rutinerede retsreporter, der dækker sagerne. Flere medier og journalister er inde over, og de har åbenbart ikke de forudsætninger, som det kræver. På den måde er problemet stigende,« forklarer Advokatsamfundets formand, Sys Rovsing, om initiativet.

0 Kommentarer