Skarp DJ-kritik: Danmark i spidsen for mindre åbenhed i EU

En svensk minister, EU-journalister og DJ i fælles kritik af dansk EU-formandskab. »Det er aldeles kritisabelt, at det danske formandskab sidder i spidsen for forhandlinger, der kan betyde mere lukkethed i EU,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

En svensk minister, EU-journalister og DJ i fælles kritik af dansk EU-formandskab. »Det er aldeles kritisabelt, at det danske formandskab sidder i spidsen for forhandlinger, der kan betyde mere lukkethed i EU,« siger Mogens Blicher Bjerregård.Der er nye regler på vej for åbenhed i EU. De nuværende er forfattet i 2001, og det danske formandskab har sat sig i spidsen for forhandlingerne, som de prioriterer højt.

Men den danske regering kan ende med at underminere åbenheden – både i EU og herhjemme. Sådan lyder den skarpe advarsel fra både EU-journalister, politikere og Dansk Journalistforbund (DJ).

Der ligger endnu ikke et officielt forslag fra det danske formandskab til de nye regler, men i EU-kredse cirkulerer et dokument, der opridser hovedpunkterne og sammenligner med tidligere. Papiret er lækket til flere åbenhedsorganisationer, bl.a. Wobbing.eu, der arbejder med aktindsigt på tværs af grænser. Teksten er angiveligt formandskabets forhandlingsgrundlag og bygger på et udspil fra Europa-Kommissionen.

Men den lækkede tekst vækker kritik i DJ.

»Det er aldeles kritisabelt, at det danske formandskab sidder i spidsen for forhandlinger, der kan betyde mere lukkethed i EU. Danmark skal være et forbillede, når det gælder åbenhed, og derfor vil jeg råde det danske formandskab til straks at tage Kommissionens forslag af bordet,« siger formand Mogens Blicher Bjerregård til Journalisten.dk.

DJ er ikke de eneste kritikere. Flere markante stemmer har også luftet hård kritik af forslaget.

De fremhæver blandt andet, at forslaget lægger op til en mere snæver definition af, hvad et 'dokument' er – altså hvad der kan gives aktindsigt i. Derudover peger de på, at EU-institutionernes juridiske afdelinger vil blive omgærdet af større lukkethed, og så kan de nye regler indføre en vetoret på aktindsigt. Det vil betyde, at én regering i EU kan blokere åbenhed om oplysninger, som den har sendt til EU.

Den svenske regering gik ud med et overraskende angreb på det danske formandskab i sidste uge. Her sagde justitsminister Beatrice Ask, at det danske forslag, der ligger til grund for forhandlingerne, trækker i retning af mindre åbenhed.

"Det er endda en risiko for, at forslaget er værre end det, Kommissionen fremlagde i 2008," sagde hun til Wobbing.eu med henvisning til det første udspil til reglerne, der blev haglet ned. 

Michael Cashman er et indflydelsesrigt medlem af Europa-Parlamentet i den socialdemokratiske gruppe og en anden af de skarpe kritikere. Det er ham, der er udpeget til at være chefforhandler på forslaget, når det skal behandles i Parlamentet.

»Forhandlingsmandatet fra Rådet er ikke acceptabelt. Vi kan ikke vende tilbage til hemmeligholdelse af dokumenter fra EU's retstjenester. Vi kan ikke have undtagelser for hele kategorier af dokumenter, eller veto mod aktindsigt fra medlemslandene. Den ny definition af dokumenter er også uacceptabel,« siger han til Wobbing.eu.

Her på Journalisten.dk har blogger Brigitte Alfter og gæsteblogger Staffan Dahllöf uddybet kritikken. Deres indlæg kan du læse her.

Den danske Europa-minister, Nicolai Wammen, har svaret skriftligt på kritikken over for Wobbing.eu. Han fastholder, at nye regler for åbenhed er en ambition for det danske formandskab, men forholder sig ikke direkte til kritikken.

"Det er en kendt sag, at der er store meningsforskelle vedrørende behovet for åbenhed i EU – både internt i Rådet og mellem Rådet og Europa-Parlamentet. Reelt dødvande i sagen siden 2008. Der eksisterer nu en reel mulighed for at få forhandlet en opdatering af reglerne på plads, både i forhold til Lissabon-traktaten og de sidste 10 års retspraksis. Den mulighed vil vi fra dansk side forsøge at udnytte så godt som overhovedet muligt," udtaler han ifølge Alfter og Dahllöfs blog.

Opdatering: Europaminister Nicolai Wammen har svaret på kritikken over for journalisten.dk. Læs interviewet med ham fra 1. juni her.

0 Kommentarer