”Skal vi over i noget andelstanke for selvstændige?”

Hvordan skal DJ favne de medlemmer, der ikke kan puttes ind under en overenskomst, men dribler mellem faglighederne? Det drøftede DJ:Fotograferne i weekenden. Er løsningen flere netværk?

”Hvad kan DJ være for os?”

Generalforsamlingen for DJ:Fotograferne, der havde samlet cirka 25 deltagere på Hotel Bella Sky i København, kom for alvor i gang, da Signe Goldmann tog ordet. Hun satte fokus på, hvad DJ kan gøre for den voksende medlemsgruppe, der ikke er på overenskomst, men arbejder som selvstændige og på tværs af faglighederne.

Et spørgsmål, der også er centralt i rapporten om 'Fremtidens Forbund', der skal op på delegeretmøde til april – og som også blev drøftet på DJ Kommunikations generalforsamling tidligere samme dag.

”Jeg er uddannet retoriker. Jeg hører til et helt andet sted måske. Jeg er mester for min egen datter, som er ved at uddanne sig til fotograf, og jeg er freelancer. Og jeg blogger også,” forklarede Signe Goldmann på DJ:Fotografernes generalforsamling – og fortsatte:

”Jeg kan se, at vi sidder en masse små folk, som kan noget forskelligt på kommunikationsområdet. Folk ligger og underbyder hinanden på noget, der ikke er deres kernekompetence.”

Signe Goldmann forklarede, at hun derfor er i gang med at samle DJ-medlemmer i sit lokalområde, så de kan lave et fællesskab, hvor de blandt andet drøfter de problemer, det fragmenterede arbejdsliv giver:

”Jeg kunne godt tænke mig noget drive på, hvordan vi løser denne her? Skal vi over i noget andelstanke for selvstændige i stedet for en masse albuer derude?”

Kaffe med formanden

Den appel fik DJ's formand, Lars Werge, op af stolen.

”Jeg bliver berørt af din historie, fordi den rammer ned i den virkelighed, som flere og flere bliver ramt af. Hvad kan DJ gøre for dig, der laver et miks af alting, som du så fint redegør for?”

Lars Werge forklarede, at DJ ud over 'Fremtidens Forbund' har haft en anden arbejdsgruppe til at undersøge Fagenes Fremtid.

”Kan de blive enige? Det kan de ikke. Men de kommer med forskellige anbefalinger, som kan blive vanskelige at få igennem på et delegeretmøde,” sagde han – og supplerede:

”Men det er jo ikke det vigtige. Det vigtige er, at medlemmerne føler et fællesskab. Vi skal hjælpe dem med at blive stærkere. Vi skal som forbund kunne rumme, at medlemmer er så forskellige. DJ skal være en organisk størrelse, der indretter sig efter medlemmernes vilkår.”

Derpå rakte han hånden ud mod Signe Goldmann:

”Jeg byder gerne på kaffe, så det ikke bare er tanker i en fremtidsrapport, men den skinbarlige virkelighed.”

To stemte imod regnskabet

Som mange andre specialgrupper og kredse i DJ har DJ:Fotograferne svært ved at bruge de penge, de hæver i kontingent. Gruppen har lige nu cirka 220.000 kroner i banken.

”Hvad skal vi bruge alle de mange penge til? Kom og sig det!” bønfaldt formand for DJ:Fotograferne Peter Thornvig.

DJ:Fotografernes årsregnskab for 2018 skabte en del polemik, fordi det blev fremlagt til godkendelse med forbehold.

”Da regnskabet først er blevet færdigt med de sidste balancer onsdag den 27. februar, har det ikke været muligt at foretage den sædvanlige revision,” lyder det.

Det fremgår af regnskabet, at det ikke har været muligt for revisoren at få alle bilag til gennemsyn, efter at DJ har overtaget bogføring og regnskab.

Ekstraordinær generalforsamling?

Men bestyrelsen indstillede, at regnskabet alligevel blev godkendt med det forbehold, at der efterfølgende skal være adgang til alle bilag. Hvis der her findes kritisable forhold, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Samtidig understregede bestyrelsen, at regnskabet fremover skal fremlægges med ”fuld gennemsigtighed”.

Der var dog kritik fra salen af, at man skulle godkende et regnskab, som ikke var til at gennemskue. Der blev også spurgt, hvem der har ansvaret for fejlen. Kasserer Tonny Foghmar ville ikke gå ind i en konflikt, men udtalte udglattende:

”Jeg er meget diplomatisk og står ikke og sviner folk til.”

Derpå var der afstemning om regnskabet, der blev vedtaget og godkendt af et stort flertal. To stemte imod godkendelsen af regnskabet.

DJ:Fotograferne er ikke alene om at have problemer med regnskabet. Også DJ Kommunikation afleverede i år et regnskab, hvor de faglige revisorer kritiserede manglende gennemsigtighed.

”Vi synes ikke, det er tilfredsstillende, at man igen ikke kan forelægge generalforsamlingen et mere gennemskueligt regnskab,” lød kritikken her.

Hvad skal vi hedde?

Generalforsamlingen nåede også at runde en gammel traver – hvad skal vi hedde?

I rapporten 'Fremtidens Forbund', som er sat til debat på delegeretmødet til april, er blandt mange andre tanker om et fremtidens DJ også et forslag til nyt navn, der skal favne DJ’s udvikling og identitet.

Forslaget lyder: ”Dansk Journalistforbund – Medier og kommunikation.”

Dansk Journalistforbund hedder ifølge vedtægterne officielt kun Dansk Journalistforbund. Men forbundet har ”brandingnavnet” Dansk Journalistforbund – Medier og kommunikation. Det navn bruges blandt andet på Facebook.

Forslaget om, at navnet fremover officielt skal være ’Dansk Journalistforbund – Medier og kommunikation’, blev også stillet på delegeretmødet i 2017.

Peter Thornvig fastslog, at han ikke forstår, at arbejdsgruppen nu i 2019 er nået frem til det navn.

”Vores problem er, at vi lever under en journalistisk identitet, som måske kun 4.000-5.000 medlemmer har i dag i DJ. Men vi er ikke journalisternes forbund, vi er medlemmernes forbund,” sagde han – og foreslog derpå en ny variant at det navn, han var med til at foreslå i 2017:

”Hvorfor ikke kalde det ’DJ – medier og kommunikation’? Det kommer jeg til at sige i hovedbestyrelsen. Navnet er vigtigt, når man taler identitet, og det her forslag er skuffende,” sagde han.

Og dermed er han grunduenig med arbejdsgruppen bag navnet, der netop argumenterer med, at deres forslag favner det nye fællesskab:

”Navnet skal fortælle, hvem vi gerne vil være, og ikke, hvem vi var engang,” lyder det i rapporten.

Den nye bestyrelse

Bestyrelsen i DJ:Fotograferne ser i næste periode således ud:

Peter Thornvig, Henrik Lindemann, Tonny Foghmar, Michael Harder, Anders Jægenø, Pia Funder, Henrik Andersen, Dennis Møller, Frederikke Friderichsen.

Suppleanter: Lise Jul Pedersen, Heidi Vigsø, Signe Goldmann.

Til delegeretmødet 28.-29. april 2019 blev der valgt 23 delegerede. Der kunne vælges 25.

0 Kommentarer