Skal kortlægge de unges læsevaner

Hvem er de? Og hvad vil de have? Sådan lyder opgaven for Medieundervisning.dk, som det næste halve år skal kortlægge de helt unge avislæseres vaner og præferencer på tryk.

Hvem er de? Og hvad vil de have? Sådan lyder opgaven for Medieundervisning.dk, som det næste halve år skal kortlægge de helt unge avislæseres vaner og præferencer på tryk.

Spørger man de unge i dag, om de læste avis i går, så svarer 50 pct. af de 12-19-årige umiddelbart ja.

Men hvem er så den anden halvden af de unge, som tilsyneladende ikke føler noget behov for at læse den gammeldags trykte avis?

Det bliver nu analyseret i en undersøgelse af de unge i alderen 12 til 19 år.

Bag projektet står konsulentvirksomhederne Bugge Media Consult og Medieundervisning.dk, som har fået penge fra Dagspressens Fond og Aarhus Stiftstidendes Fond til projektet.

Undersøgelsen skal med både kvalitative og kvantitative metoder typificere de unge som avislæsere og afdække deres læsevaner, oplyser undervisningskonsulent fra Medieundervisning.dk Aslak Gottlieb i en pressemeddelelse.

Resultaterne fra undersøgelsen formidles i en rapport med redaktionelle anbefalinger til dagblade, der ønsker at kommunikere med børn og unge i deres trykte udgave.

Rapporten offentliggøres til maj næste år.

0 Kommentarer