Skal journalistpraktikanter i midlertidig SU-praktik?

På Tv- og Medietilrettelæggeruddannelsen på DMJX kan studerende i nødstilfælde komme i praktik på SU. Det lokker nye praktiksteder til. Uddannelsesstederne er åbne for samme ordning for journalistpraktikanter, men Danske Medier og de studerende kalder det en dårlig idé

Der er mangel på praktikpladser – både for journaliststuderende og studerende på Tv- og Medietilrettelæggeruddannelserne (TVM). Ved sidste Panikdag den 22. april stod 33 studerende uden en praktikplads.

Men på TVM-uddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) har man en ordning, som i flere tilfælde har skaffet nye praktikpladser for de studerende.

Ordningen går ud på, at nystartede medievirksomheder i særtilfælde kan få Tv- og Medietilrettelægger-praktikanter gratis i et halvt år. Det betyder, at den studerende modtager SU i stedet for praktikløn. Ordningen er ikke et tilbud til alle praktiksteder, men er tænkt som en nødløsning for studerende, der ikke fik en praktikplads på Panikdagen.

Hvis den studerende efter Panikdagen finder et muligt praktiksted, som ikke tidligere har haft en praktikant, kan der – hvis praktikanten selv ønsker det – indgås en aftale. Det kræver dog, at stedet er nystartet og ikke har økonomien til en praktikant i opstartsfasen.

Uddannelsernes ansvar i sidste ende

Ordningen bliver sjældent taget i brug, men har mere end én gang lokket nye praktiksteder til at tage praktikanter. Praktikkoordinator på DMJX Pia Færing er åben for idéen om at overføre samme ordning til journalistuddannelserne.

»Hvis det kunne være med til at lokke nye, relevante pladser til at tage praktikanter, mener jeg, man skal overveje muligheden. Det kunne være undergrundsblade eller nystartede medier, som man kunne få til at tage praktikanter på den her måde. De studerende er meget interesserede i den slags steder, så jeg vil gerne have dem ind,« siger Pia Færing.

Forslaget kunne medvirke til at løse problemet med manglende praktikpladser for journaliststuderende, vurderer Pia Færing. Et problem, som ikke er blevet mindre de senere år. Hun ser dog ikke udelukkende fordele ved ordningen.

»Faren ved den her løsning er, at andre i branchen vil sige at det er konkurrenceforvridende. Det er et dilemma. Men vi har behov for at finde nye steder, som kunne være spændende læringssteder for de studerende. Jeg tænker primært på, at de studerende lærer noget,« mener Pia Færing.

Pia Færing bakkes op af prorektor på DMJX, Lars Poulsen. Han forklarer, at de tre journalistuddannelser længe har været i dialog med ministeret og de relevante parter om forslaget, som alle skal nå til enighed, hvis forslaget skal blive en realitet.

»Men i sidste ende er det jo uddannelsesinstitutionerne, som har ansvaret for at løse problemerne med de manglende praktikpladser. Så derfor forsøger vi selvfølgelig at komme med løsningsforslag,« siger Lars Poulsen.

Kan ende med A- og B-praktiksteder

Hos Danske Medier og Danske Mediestuderende er man dog ikke begejstret for forslaget om at indføre ordningen.

»Jeg mener, det er vigtigt, at vilkårene er det samme for alle medierne. Hvis man indførte den her ordning, vil man ende med at have A- og B-praktiksteder. Det er ikke fair, at nogle medier skal have praktikanterne billigere end andre,« siger journalistisk direktør for Danske Medier, Christian Kierkegaard.

Han er samtidig formand for det praktikudvalg, som blandt andet forsøger at løse problemerne med manglende praktikpladser.

»Jeg forstår godt uddannelserne, men det er også vigtigt, at folk kommer ud og bliver belønnet for det arbejde, de laver. Jeg tror ikke, der er nogle studerende, der ønsker at arbejde gratis og se sine medstuderende blive betalt. Man skal også huske, at de andre medier betaler for deres praktikanter,« argumenterer Mathias Bay Lynggaard, formand for Danske Mediestuderende i DJ.

Tilbage i tænketanken

Men når det kommer til alternative løsninger på problemet, ophører enigheden mellem de to.

»Hvis der mangler praktikpladser, synes jeg i stedet, at man skal se på det generelle lønniveau for praktikanter. Hvis man satte lønnen ned, ville flere medier have råd til praktikanter. Men vilkårene skal være ens for alle,« mener Christian Kierkegaard.

Mathias Bay Lynggaard roser DMJX for arbejdet med at finde løsninger, når der er mangel på praktikpladser. Men det her forslag skal en tur tilbage i tænketanken, mener han.

»Jeg synes, det kunne være dejligt, hvis uddannelserne i højere grad ville være med til at bakke op om vores arbejde for at sikre praktikløn. Det er ærgerligt, at man kommer med løsninger, som går i den modsatte retning,« siger han.

Skal ikke forære praktikanter væk

Men det viser sig at lokke nye praktiksteder til på TVM-uddannelsen. Kunne det ikke være en mulighed på journalistuddannelsen at lade nye medier prøve praktikanterne i en periode for at finde ud af, om det er noget for dem?

»Det kan jeg godt være åben for at se på. Så stålsat er jeg ikke. Men det skal ikke være muligt at få praktikanter helt gratis. Vi skal ikke forære dygtige journalistpraktikanter væk,« svarer Mathias Bay Lynggaard.

Christian Kierkegaard mener slet ikke, man kan sammenligne de to uddannelser med hinanden.

»Forskellen er at TVM-uddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse. De har ikke på samme måde et organiseret arbejdsmarked, så det kan ikke direkte sammenlignes,« siger han.

0 Kommentarer